Masseutfordring

225 kr500 kr

Sveriges samfunnsproblemer er i dag i økende grad konsentrert rundt den delen av befolkningen som har innvandrerbakgrunn. Utenlandsfødte står for om lag 17 prosent av befolkningen, og andregenerasjons innvandrere for ytterligere fem prosent. Til tross for dette utgjør utenlandskfødte 53 prosent av dem med lange fengselsstraffer, 54 prosent av de arbeidsledige, og mottar 60 prosent av utbetalt sosialstønad. 71 prosent av Sveriges barnefattigdom finnes blant husholdninger som har utenlandsk bakgrunn, mens 76 prosent av medlemmene i kriminelle gategjenger har innvandrerbakgrunn. Å utvikle konkrete tiltak som gir alle innvandrerne som Sverige har tatt imot en plass i det svenske samfunnet er viktig. Dette krever igjen en oppriktig og kunnskapsdrevet analyse av hvordan Sverige havnet her, og fremfor alt hvordan man går videre.

Eva Grinde, Dagens Næringsliv: «breddfull av fakta»

Ingunn Solheim, NRK Debatten: «du har laget ditt eget lille Brochmannsutvalgsrapport for Sverige»

Pål Mykkeltveit, Minerva: «står ikke enkeltmannsarbeidet hans tilbake for det norske ekspertutvalget»

Assar Lindbeck, professor i samfunnsøkonomi: «den mest fullstendige sammenstillingen av informasjon fra mange ulike kilder som er gjort i Sverige»

Kategori:
  • Originalversjonen av Masseutfordring: 225 svenske kroner pluss 25,- i fraktkostnader. Fraktfritt i Norge og Sverige ved bestilling av to eller flere eksemplarer. 70,- i enhetsfrakt til øvrige EU-land samt til Island og Sveits.

    225 kr
  • Signert versjon av Masseutfordring med mulighet for ønsket dedikasjon (maks 100 tegn): 500 svenske kroner inkludert frakt til samtlige land.

    500 kr