Norska invandringskommissionen

År 2011 ledde sociologiprofessor Grete Brochmann en offentlig utredning om invandringens effekter på det norska samhället. Detta inkluderade uppmärksammade beräkningar av Norges motsvarighet till SCB kring effekter på de offentliga finanserna. Brochmannutredningen är jämförbar med den svenska Lindbeckkommissionen, och uppdaterades nu i del två. Den liberala tankesmedjan Civitas anordnade den 3 februari ett seminarium i Oslo om nordiska perspektiv kring detta med Brochmann från Norge, ekonomiprofessor Niels Kærgård från Danmark och mig från Sverige.

Kvaliteten på den norska utredningen är hög. SSB har uppdaterat beräkningarna av invandringens fiskala effekter. I huvudscenariot med förväntad invandring har Norge år 2060 ett finansieringsbehov motsvarande 4 procent av BNP på grund av både åldrande befolkning och invandring (jag missförstod initialt detta och rättades). I ett hypotetiskt scenario med noll nettoinvandring minskar detta till 1,6 procent av BNP, medan det i scenariot med hög utomvästlig invandring ökar till 5,1 procent per år. Norge är ett rikare land med oljetillgångar och en generösare välfärdsstat, så dessa norska beräkningar är inte strikt jämförbara med Sverige, men likväl intressanta.

Presentationen var populär med över tre hundra åhörare och filmades – se länk här.

Dagen efter skrev Eva Grinde en krönika i norska affärstidningen Dagens Næringsliv, som bland annat sade följande:

”Också den svenske nationalekonomen Tino Sanandaji lade vikt på icke så enkelt mätbara storheter som tillit vid ett frukostseminarium anordnat av Civita med anledning av Brochmann-rapporten. Han menar att integration i stor utsträckning är en social fråga, och att de välsmorda skandinaviska ländernas högre grad av tillit som byggts upp över flera hundra år även har en mörk sida: Det är svårt att komma in. Människor som kommer utifrån förväntas att tolka tusen små och stora koder och regler för uppförande. I praktiken är det strikt, men ett slags subtilitet hindrar skandinaverna från att högljutt kräva ett visst beteende från nyanlända. I stället utestängs de i tystnad. Sanandaji efterlyser därför ett nytt socialt kontrakt med tydliga krav, som gör det lättare att bli en del av rika strömlinjeformade nationerna i norr.

Tidigare denna vecka lanserade han boken ’Massutmaning’ i Stockholm, en debattbok sprängfylld av fakta om den 17 procent stora invandrarbefolkningen i Sverige. Enligt en recension är boken ett kontroversiellt och välkommet bidrag i den fastlåsta svenska debatten.

Som ett exempel på hur svårt det är med öppen hantering av fakta i Sverige förde Sanandaji fram statistik över skjutningar, som har ökat med 12 procent i Sverige. Detta är ganska meningslös information med tanke på att antalet skjutningar har minskat med tre procent bland 95 procent av befolkningen och ökat med 160 procent bland fem procent av befolkningen, nämligen de fem procent som bor i så kallade utanförskapsområden. Alla liberalt lagda människor som upplevde framväxten av Fremskrittspartiet på 1980- och 1990-talet känner igen sig: Man vägrade att se Frp-vänliga fakta i vitögat. Nu har Sverigedemokraterna en liknande effekt i Sverige.

Brochmann II-rapporten visar att vi har kommit åtskilliga steg vidare. Det är bara att hoppas att Sanandajis bok kommer att bidra till att påskynda samma utveckling i vårt grannland.”

Tryckutmaning

Den entusiastiska responsen på min nya bok Massutmaning har nu lett till en tryckutmaning. Jag lät ge ut en rejäl upplaga som förlaget tyckte var för stor. Vi hade dock inte räknat med denna anstormning, som innebär att första tryckningen nu är slutsåld, sex dagar efter release. De som förbeställde behöver inte oroa sig, men de som beställer nu måste räkna med att vänta i tio dagar eller så. Jag har lagt in en ny order på tio tusen fler exemplar. Precis som flyktingkrisen är vår ursäkt att vi var naiva och omöjligen kunde ha förutspått detta.

Boken kan köpas här eller via Bokus.com respektive Adlibris.com. Först till kvarn-principen tillämpas.

Några utdrag ur vad som hittills skrivits om boken i media:

Anna Dahlberg, Expressen: ”Önsketänkande och förvrängda fakta kommer inte att underlätta den uppgiften. En som länge har påtalat detta är nationalekonomen Tino Sanandaji, som i veckan utkommer med den läsvärda boken ’Massutmaning’.”

Per Gudmundson, SvD: ”Lagom till detta landmärke utkommer nationalekonomen Tino Sanandajis populärvetenskapliga debattbok ’Massutmaning – ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende’ (Kuhzad Media), som utförligt redogör för följder av de senaste decenniernas invandring.”

Martin Borgs, DT: ”Det är lätt att tro att Zlatans motsvarighet i svensk politik är Tino Sanandaji. Zlatan och Tino är kontroversiella. Retar många, och älskas därför av fler. Starka egon som varken glömmer segrar eller oförrätter. Vinnarskallar som är lika uthålliga i framgång som motgång … Men du gör bäst i att läsa boken. För den kommer att påverka det svenska samhället under många år framöver. Sanandajis bok heter Massutmaning, och slog rekord redan innan den var skriven.”

Aleksandra Boscanin, GP: ”Massutmaning är en viktig bok. Inte för att den innehåller någon ny, banbrytande forskning – utan för att Sanandaji pedagogiskt redogör för statistik, fakta och forskning som redan finns tillgänglig på området. I skrivande stund toppar Massutmaning Bokus topplista över mest sålda böcker. Med tanke på att den migrationspolitiska debatten länge var känslobaserad är det inte svårt att förstå behovet av en faktabaserad bok.”

Jacob Sidenvall, Smålandsposten: ”I dagarna släpptes nationalekonomen Tino Sanandajis bok ’Massutmaningen – ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende’ som tecknar en dramatisk bild av vilka problem som följer på den hittills förda migrations- och integrationspolitiken … Han konstaterar också att Migrationsverket 2015 kostade ungefär dubbelt så mycket som FN:s hela internationella flyktinghjälp.”

Hanna Marie Björklund, SN: ”När ekonomen Tino Sanandaji annonserade att han ville skriva en bok om invandringen och dess effekter slog han nytt svenskt rekord i crowdfounding … Sanandaji använder en forskares krassa angreppsmetod, inte en polariserande populists. De data som boken redovisar är oerhört viktiga och oroande – även för det politiska etablissemanget.”

Ann Heberlein, Ledarsidorna.se: ”Det stora intresset är ett tydligt tecken på att många har väntat på just den här boken, en gedigen genomgång av relationen mellan invandring, utanförskap och diverse samhällsproblem … Jag delar Tino Sanandajis slutsats, och hoppas att hans bok blir början på en fruktbar diskussion om hur ett sådant socialt kontrakt ska utformas.”

Gabriel Heller Sahlgren, Dagens Samhälle: ”En av dessa röster var emellertid nationalekonomen Tino Sanandaji. Faktaspäckad upp till tänderna har han slagit hål på många naiva påståenden om flyktingpolitikens positiva effekter. Nu har han samlat dessa argument i en bok som publicerades förra veckan: ’Massutmaning’. Boken är en bra genomgång av relevant forskning och statistik om invandringens konsekvenser, både direkta och indirekta.”

Eva Grinde, Dagens Næringsliv, om det seminarium som jag deltog i den 3 februari i Oslo i samband med framläggningen av den andra norska Brochmann-utredningen: ”Tidigare denna vecka lanserade han boken ’Massutmaning’ i Stockholm, en debattbok sprängfylld av fakta om den 17 procent stora invandrarbefolkningen i Sverige … Brochmann II-rapporten visar att vi har kommit åtskilliga steg vidare. Det är bara att hoppas att Sanandajis bok kommer att bidra till att påskynda samma utveckling i vårt grannland.”

Den som väntar på något gott

Jag har i dag glädjen att meddela att min bok äntligen är klar. Två kapitel finns att läsa som smakprov, och boken kan nu förbeställas här.

När bokprojektet påbörjades var den stora frågan flyktingkrisen. Den är huvudsakligen överspelad sedan Sverige kapitulerade inför verkligheten och började stänga gränserna. Jag har därför ändrat bokens fokus mot nästa stora problem, att integrera alla de invandrare som Sverige redan tagit emot.

Vi har de senaste åren dagligen kunnat läsa om fattigdom, utanförskap, brott, stök, vandalism, oordning och stenkastning, ofta förskönade med den utslitna klyschan ”utmaning”. Antal utanförskapsområden växer år efter år. Bokens slutsats är att samhällskostnaderna för sociala problem, exkludering, kriminalitet och antisocialt beteende är jämförbara med invandringens direkta kostnader. Det är därför avgörande att ta fram konkreta åtgärder som ger de invandrare Sverige tagit emot arbete och en plats i det svenska samhället.

När debatten om den så kallade massinvandringen är över måste Sverige förstå och ta itu med problem som massarbetslöshet och massantändning av bilar. Att döpa om problem till utmaning är ingen lösning. Jag har därför valt titeln ”Massutmaning – Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende”. Ett särskilt tack riktas till alla som donerade till min crowdfunding, boken hade inte kunnat ges ut utan ert stöd.

Manuset genomgår nu språkkorrektur och innehållsgranskning. Boken ska börja tryckas runt nyår och kommer att skickas ut i januari till dem som lägger in en förbeställning. De som förbeställer boken får även nedan detta presentkort i form av en brinnande gran. Julen 2016 har förvisso passerat, men temat med den brinnande julgranen som ett mått på samhällsproblem är tidlöst.

Boken tog längre att ge ut än planerat. Jag ville skriva en originell bok som jag var nöjd med, och hoppas att slutresultatet har varit värt ert tålamod. Jag har även hittat en syndabock att skylla förseningen på.

Bixi1_Optimized