Hjälp mig med tips till ovanlig forskningsstudie!

Låt mig be er läsare om tips i ett intressant och ovanligt forskningsprojekt som jag deltar i. Projektet är om självorganiserad eller kooperativ vård, det vill säga där vård vare sig produceras av offentliga sektorn eller vinstdrivande företag utan av frivilliga sammanslutningar, brett definierat.

Exempel kan vara patientorganisationer, appar där patienter delar med sig av symptom, eller frivilliga nätverk där sjukvårdsexperter delar med sig av med information. Vi kallar detta fenomen Open Care. Kända exempel på självorganisering, open-source och kollektiv intelligens är Wikipedia och Bitcoins, men fenomenet finns även inom vården.

Historiskt var det vanligt att omsorg och sjukförsäkring självorganiserades av frivilliga sammanslutningar när det fanns ett behov men inga alternativ av stat eller marknaden. I många fall var detta slags kooperativt entreprenörskap först med att identifiera behov och skapa lösningar som senare övertogs av staten, exempelvis Europas första sjukförsäkringar under 1700-talet. Det finns också andra fall av självorganisation, såsom sjukhus för svarta under segregationen, eller japanska hälsoföreningar som lär varandra om förebyggande hälsa och i viss mån liknar svenska idrottsföreningar. Många projekt har startats på senare år i takt med att internet underlättar att koppla samman människor i communities och förmedla information.

Vi försöker nu sammanställa fler historiska och nutida fall som faller in under kategorin, och därför ber jag er läsare om hjälp. Jag och min forskningskollega Erik Lakomaa har skrivit en Working Paper som förklarar detta fenomen ur ett institutionellt perspektiv och ger ytterligare case. Det finns troligen många fall i och kring vården som vi inte tänkt på, men som handlar om sammanslutningar och självorganisering i vården.

Läsare som är nyfikna kan gärna ladda ned pappret här. Du kan lämna bidrag med egna exempel till mig här.