Sagt om Massutmaning

Massutmaning: Ekonomisk politik mot utanförskap och antisocialt beteende släpptes i februari 2017. Boken har recenserats och kommenterats av samtliga ledande svenska medier samt av flera internationella. Nedan återges ett urval.

Henrik Höjer, Forskning & Framsteg: ”Angeläget om invandringspolitik … Boken är synnerligen faktamättad – den bygger främst på offentlig statistik och forskning”

Håkan Boström, Respons: ”Tino Sanandaji är kanske den som betytt mest för att föra fram en saklig kritik mot den förda politiken … Detta är inget populistiskt inlägg utan en bok som har förutsättningar att bidra till en mer saklig debatt inom ett mycket infekterat område”

Johan Anderberg, Expressen Kultur: ”’Massutmaning’ är helt enkelt en gedigen och seriös forskningsgenomgång med ett ärligt uppsåt … För i de förslag som Tino Sanandaji för fram finns en insikt om levnadsvillkoren i utsatta områden som många svenska debattörer saknar”

Mattias Svensson, Aftonbladet Kultur: ”Oavsett om man är positiv eller negativ till svenskt flyktingmottagande behöver man förhålla sig till Sanandajis ambitiösa problembeskrivning. Boken tvingar mig att tänka om på ett antal punkter”

Gunnar Wetterberg, DN Kultur: ”Jag hoppas många av hans följare tar sig igenom boken, för då kommer de att få en grundlig genomgång av fakta, men också en pedagogisk förklaring av sofistikerade statistiska analyser”

Ivar Arpi, SvD Ledare: ”På biblioteken är köerna för att få låna ett exemplar långa. En succé”

Alice Teodorescu, GP Ledare: ”Sanandajis bok om den svenska migrationspolitikens konsekvenser har toppat nätbokhandlarnas försäljningslistor sedan den släpptes”

Widar Andersson, Folkbladet: ”I närmast Assar Lindbecksiansk anda levererar Tino Sanandaji ett 25-punkts program för hur saker och ting kan ställas till rätta … Massutmaning är en mycket viktig bok”

Professor Assar Lindbeck, intervju i SvD Ledare: “Sanandajis bok är den mest fullständiga sammanställning som gjorts av information från många olika källor om migrationsproblem i Sverige. Den är späckad med fakta och data”

Martin Borgs, DT Ledare: ”Jag skrev ovan att den här boken kommer att påverka det svenska samhället under många år framöver. Skälet är Sanandajis vinnarskalle … Förslagen i Tino Sanandajis bok kommer att röstas igenom i riksdagen”

Sakine Madon, VLT Ledare: ”’Massutmaning’ är lika plågsam som viktig … När boken är som mest jobbig att läsa tas exempel på felaktigheter som sprids av makthavare upp, som att invandring per automatik skulle lösa framtida pensioner”

Erik Hörstadius, Affärsvärlden: ”I sin boksuccé Massutmaning presenterar ekonomen Tino Sanandaji djupt oroande tolkningar av brottsstatistiken. Han menar att den påverkas betydligt mer av invandringen än de gängse kriminologerna hävdar”

Eli Göndör, Dagen: ”’Massutmaning’ kommer att finnas med oss framöver som ett viktigt bidrag till den svenska integrationsdebatten. Men iögonfallande är att den är resultatet av en person som genom egen insamling och på eget förlag har lyckats publicera ett gott hantverk som blivit en milstolpe i den svenska integrationsdebatten”

Dan Korn, Axess: ”Sanandaji kom med seriösa beskrivningar av det svenska samhället, underbyggda med massiv offentlig statistik och genomtänkta förslag till lösning av samhällsproblemen … Att en fackbok med omfattande statistiska tabeller utgiven på eget förlag blev en bästsäljare av sällan skådat slag gick inte heller att avfärda”

Gabriel Heller Sahlgren, Dagens Samhälle: ”Asylpolitiken baserades länge på önsketänkande, sannolikt på grund av dess känsliga natur. Men även inom känsliga områden måste man ta till sig forskning och evidens. ’Massutmaning’ är därför ett välkommet bidrag till debatten som kan hjälpa politikerna att inte upprepa tidigare misstag”

Magnus Blaker, Nettavisen: ”Samfunnsøkonomen Tino Sanandaji har blitt noe så uvanlig som en forskerkjendis og bestselgende forfatter ved å snakke om fakta rundt innvandring … Han har blitt en av få aktører i Sverige som har jobbet med å formidle fakta om innvandring og topper for tiden bestselgerlistene i Sverige med sin nye bok”

Pål Mykkeltveit, Minerva: ”…står ikke enkeltmannsarbeidet hans tilbake for det norske ekspertutvalget. Sanandajis bok gir en fyldig dokumentasjon av konsekvensene av det historisk enestående eksperimentet svenskene har våget seg ut på”

Frede Vestergaard, Weekendavisen: ”Ny faktabog kaster lys over Sveriges vej mod et etnisk klassesamfund … Den fagligt bredt anerkendte økonom Tino Sanandaji har i flere år på sin blog tino.us nidkært punkteret diverse påståede fordele ved indvandring ved hjælp af officiel statistik og dokumentation”

Per Hinrichs, Die Welt: ”Ekonomen Tino Sanandaji från Stockholm ger inte mycket för det påstådda svenska diskussionskulturen … Han har skrivit boken Massutmaning som omedelbart toppat försäljningslistorna”

Roland Tichy, Tichys Einblick: ”I denna situation är det ovanligt att en nationalekonomisk fackbok publicerad i början av 2017 når bestsellerlistorna: Tino Sanandajis ’Massutmaning’ … Förhoppningen är att denna bok snart att kommer översättas till tyska, eftersom den beskriver utvecklingen som åtminstone delvis också kan ses i detta land”

Boken har även fått kritik av förespråkare för generös invandringspolitik. Kriminologiprofessor Jerzy Sarnecki är den person vars slutsatser starkast ifrågasätts i boken, och han kritiserade i sin tur boken. I SR-programmet Studio Ett säger Sarnecki: ”Den statistik som Sanandaji presenterar, den är i stort sett korrekt återgiven men ofta felaktigt tolkad … Han plockar de teorier som passar honom och lämnar resten … Min poäng är att han förenklar i stället för att förstå det komplicerade i hela den här problematiken.”

Två forskare vid KTH, professor Hans Lööf och lektor Gustav Martinsson, gjorde ett uppmärksammat försök till akademiskt karaktärsmord genom en debattartikel i SvD (18/5). Det var lätt att visa att deras beskyllningar var grundlösa och i flera fall rena påhitt.

Lööf och Martinsson anklagelser fick inget stöd av andra forskare i nationalekonomi, medan jag fick stöd från ett tiotal forskare: professor Assar Lindbeck, professor Sven-Olov Daunfeldt, associate professor Erik Lindqvist, associate professor Robert Östling, associate professor Henrik Jordahl, dr Erik Mohlin, dr Örjan Sandewall, dr Roine Vestman, dr Amir Sariaslan samt Gabriel Heller Sahlgren.

Att Hans Lööf var villig att förfalska en påstådd vetenskaplig granskning för att smutskasta min bok kan förklaras av hans ideologiska engagemang i kampanjer som #Vinnvandring, där han förklarar om flyktingmottagning: ”Jag känner mig att jag har ett uppdrag som forskare att också visa att detta är faktiskt lönsamt för oss.”

Erik Lindqvist, associate professor vid Handelshögskolan i Stockholm, skriver i sin replik på SvD (20/5): ”Dock är hans sammanfattning av vad litteraturen säger i allt väsentligt korrekt, och anklagelsen om att han vilseleder om forskningsläget därmed ogrundad … Att bli utmålad som intellektuellt ohederlig är bland det värsta en forskare kan råka ut för. Anklagelser om ohederlighet bör därför inte göras lättvindigt. Utifrån den kritik Lööf och Martinsson för fram kan jag inte se att de har grund för sin anklagelse.”

Professor Sven-Olov Daunfeldt skriver på Facebook: ”Den kritik som de riktar mot Tino verkar snarare vara i syfte att väcka misstro mot honom. En hel del av kritiken anser jag också vara helt felaktig … Scopus är också ett dåligt sökverktyg för att bedöma vetenskapligheten hos en populärvetenskaplig bok som är inriktad gentemot en bred läsarkrets och inte enbart disputerade nationalekonomer.”

Henrik Jordahl, associate professor vid Institutet för Näringslivsforskning, skriver på Twitter: ”Förödande svar av Tino Sanandaji. Lööf och Martinsson behöver slipa om sina vetenskapliga glasögon.”

Amir Sariaslan, postdoktoral forskare i psykiatrisk genomik, skriver på Twitter: ”Läser Lööf och Martinssons slutreplik. Något säger mig att de inte har läst vår studie.”

Den 1 juni uttalade sig professor Assar Lindbeck, den svenska nationalekonomins fader, om boken i en intervju (SvD Ledare): ”Jag tycker det är obegripligt att de här två KTH-ekonomerna har gått ut med en sådan attack om oetisk verksamhet … Det måste vara emotionellt, och man får hålla sina känslor borta när man ska diskutera fakta. Människor har rätt till sina åsikter och värderingar. Men åsikter ska inte styra bedömningen av en boks saklighet. Det är olyckligt att akademiker karakteriserar en forskare och debattör som ohederlig utan att kunna belägga det.”

En annan kritisk röst var Stefan Jonsson, professor i etnicitet vid Linköpings universitet. Jonsson menar att boken har vinklat siffror och fördömde boken, dock utan att specificera sin kritik i SR:s Studio Ett. Liksom i fallet Hans Lööf kommer kritiken inte från en neutral källa utan från en ideologisk aktivist. Stefan Jonsson är inte nationalekonom utan marxistisk litteraturvetare, känd för sitt försvar av kommunismen.

Massutmaning behandlar ämnen där det finns ett massivt ideologiskt motstånd. Trots att boken har väckt starka känslor har ännu ingen kunnat påvisa att den skulle vara sakligt fel eller inkorrekt om forskning. Tvärtom har den fått oväntat starkt stöd både i recensioner och från ledande akademiker. Jag har gett vad jag uppfattar är en korrekt bild av statistik och forskningsläget så bäst jag förmår, utan att vinkla vare sig åt pessimistiskt eller optimistiskt håll, och är nöjd med att ingen hitintills kunnat hitta några fel. Detta utesluter givetvis inte att forskningsbilden ändras, att jag har fel i bedömningar av frågor där det finns ambiguitet eller omedvetet har gjort misstag som senare kan påvisas. Det blir spännande att se om boken kommer att få ett positivt mottagande och väcka debatt även utanför Sverige.