Dansk statstelevision om mörkläggningen i Kungsträdgården

Den årliga ungdomsfestivalen We are Sthlm i Kungsträdgården blev internationellt känd i samband med sexuella massövergrepp. Dagens Nyheter tipsades om övergreppen sommaren 2015 men valde att mörka storyn tills avslöjandet om övergreppen i Köln vid nyår 2016. Svenska journalister har närmast enhälligt förnekat att någon mörkläggning ägde rum. Granskning i norsk och dansk press har dock visat att DN hade tipsats av två vittnen men valde att inte rapportera övergreppen.

Nu återvände Dansk Statstelevision DRK till händelserna i Kungsträdgården i dokumentären ”Flygtningekrisen og den politiske korrekthed”. Danska motsvarigheten till SVT diskuterar anklagelserna om politiskt korrekt mörkläggning i svensk media kring invandring och brott. Min blogg skymtar förbi gällande inlägget om polisens rapport om Kungsträdgården 2015.

drk

Polisens internrapport visade att samtliga åtta kända misstänkta för massövergreppen hade invandrarbakgrund. Att övergreppen begicks av män med invandrarbakgrund är dock känsligt och har aldrig rapporterats av svensk media, även efter det att övergreppen uppdagades. Polisen fick 20 anmälningar om sexuella ofredanden 2015, varav en handlade om en äldre svensk man som hade fotograferat flickor och 19 anmälningar om fysiskt övergrepp. Polisen skriver om de ärenden där det finns en känd gärningsman:

”I nyssnämnda 19 ärenden har åtta gärningsmän gripits. Deras födelsetider är angivna till perioden 1998-2001 med undantag för en man som uppges vara född 1981. Tre av dessa utpekade gärningsmän är svenska medborgare av utländsk härkomst. En gripen person anges ha tolkbehov på persiska, vilket är ett språk som främst talas i Iran. Övriga gripna är antingen afghanska medborgare eller så har de tolkbehov på dari som är ett av två officiella språk i Afghanistan.”

Samtliga kända gärningsmän för massövergrepp hade alltså invandrarbakgrund. Det finns gärningsmän som inte anmäldes för massövergrepp, inte greps eller där det saknas signalement, men även här finns inga kända fall av någon med svensk ursprung. Det är därför intressant att höra hur svensk rapportering försvaras av Sydsvenskans chefredaktör Pia Rehnquist 23 minuter in i programmet:

”Det skedde övergrepp mot unga flickor på den här festivalen i Stockholm. Polisen rapporterade ingenting. Journalisterna som verkar i Stockholm kunde därför inte ta reda på det. Sen efter lång tid läckte det ut uppgifter om att det var ju invandrarungdomar som hade begått de här övergreppen. Så blev det världens debatt kring det här, och väldigt mycket kritik åt alla håll och kanter. Sen visade det sig ju att det faktiskt inte stämde. Alltså, det stämde inte att det var invandrarungdomar utan det var mycket mer blandat. Så egentligen tycker jag att den där historien visar väldigt tydligt hur fel man kan hamna när man gör för stort nummer av etnicitet.”

Det är inte sant. Samtliga misstänkta för fysiska ofredanden var just invandrarungdomar. Trots att informationen är känd har informell censur gjort att fakta ersatts av fejknyheter. Det sprider nu DN:s systertidning Sydsvenskan för en internationell publik.

En källa till mytbildning är ett sedermera borttaget inlägg på social media av Polisens Nina Rung som skrev följande: “Det har då visat sig att 1 procent av de ensamkommande flyktingarna har stått för ungefär 1 procent av brotten på festival. Vi behöver därför fokusera på de andra 99 procenten där de allra flesta brott begås.”

Påståendet baseras på missförstånd av uppgifterna att ofredanden på festival står för 1 procent av samtliga ofredanden. En annan källa till mytbildning är Sveriges Radio: “P3 Nyheter har gått igenom anmälningarna som kom in till polisen under festivalen We are Sthlm i somras. Av 18 anmälningar är det nio som inte har någon känd gärningsman alls. Alltså hälften. Bara fyra misstänkta personer kan, av anmälningarna att döma, kopplas till Afghanistan.”

Att alla inte var från Afghanistan bevisar knappast att de inte hade “invandrarbakgrund”. SR nämner inte var övriga kom från, men vi vet från polisrapporten att det var andra med invandrarbakgrund. Att det i många fall saknas känd gärningsman bevisar knappast att de var svenskar. Det finns i polisens källor inga uppgifter om gärningsmän för massövergreppen med svenskt signalement eller svensk bakgrund.

Alla som vill bedöma kritiken att svenska journalister ägnar sig åt mörkläggning kan klicka här och själva läsa polisens rapport om Kungsträdgården.