Polisens internrapport om massövergreppen i Kungsträdgården

We are Sthlm är en årlig ungdomsfestival sponsrad av kommunen som äger rum i Kungsträdgården. Festivalen blev uppmärksammad för de sexövergrepp som begicks 2014 och 2015 av gäng av unga män. Massövergreppen 2015 var kända av både polisen och Dagens Nyheter men mörkades fram tills avslöjandet om Köln januari 2016. Polisen fick kritik för mörkläggningen. Aftonbladet skrev exempelvis:

”Trots att polisen kände till övergreppen beskrev man utåt festivalen 2015 i lugna ordalag. ”Det har varit förhållandevis få brott och få omhändertagande med tanke på deltagarantalet”. Enligt Södermalmspolisens chef Peter Ågren, då kommenderingschef för festivalen, är en av anledningarna att man inte har berättat om övergreppen att man inte vill underblåsa rasism. – Det här är en öm punkt, vi vågar ibland inte säga som det är för att vi tror att det spelar Sverigedemokraterna i händerna.”

Polisen har aldrig tydligt rapporterat gärningsmännen ursprung. Presschef Varg Gyllander kritiserade tvärtom media för att rapportera att gärningsmännen främst hade Afghansk ursprung:

”Jag var själv inte i Kungsträdgården och kan därför inte bedöma hur läget var eller om det handlade om afghanska ensamkommande flyktingbarn, det kan förvisso vara så, men inte enligt anmälningsstatistiken. Det är inte vår sak att gå ut med etnicitet och medierna har återgett en onyanserad bild av sanningen.”

Gärningsmännens ursprung blev även aktuellt i samband med Polisens armbandskampanj “Tafsa inte”, som bygger på premissen att normer som sanktionerar sexuella ofredanden är ett kollektivt fenomen i Sverige. Polisen förklarade i samband med kampanjen:

“Nina Rung, som utreder våld och sexualiserat våld mot barn, uppmanar ungdomar att tänka efter och ta sitt ansvar.– Man kan göra stor skillnad. Tänk på vem du själv vill vara.”

På social media försvarade Nina Rung armbandskampanjen “Det har då visat sig att 1 procent av de ensamkommande flyktingarna har stått för ungefär 1 procent av brotten på festival. Vi behöver därför fokusera på de andra 99 procenten där de allra flesta brott begås”

En källa inom polisen läckte information om polisens internrapport om Stockholmspolisens hantering av We are Sthlm.

leak

Med hjälp av referensnumret har jag begärt ut rapporten med en detaljerad bild om övergreppen. Rapporten kan laddas ned här. Utdrag:

“En stor problemgrupp under kvällen har varit  ett ungdomsgäng om ca 50 personer. Dessa är s.k. ensamkommande flyktingungdomar, företrädesvis från  Afghanistan.  Flera  ur gänget greps för sexuella ofredanden. Gänget stod även för merparten  av  bråken  under  kvällen,  bl.a .  det  då   målsäganden fick armen avslagen. Gänget återkommer varje kväll och de gripna släpps ut ganska snabbt efter införandet. Kommenderingen försöker arbeta offensivt och riktat mot denna gruppering, men upplever att varken rättsväsendet eller samhället i övrigt har de verktyg som krävs för att förhindra att dessa unga män återfaller i liknande brottslighet.”

“Stora ungdomsgäng har sökt konfrontationer med varandra under kvällarna. En polisiär framgång har varit att snabbt identifiera och omhänderta anförarna, varpå läget då lugnar sig avsevärt. Gängen har i år varit lite större och äldre än tidigare år (ca 50-tal, 16-20 år). Mest  utåtagerande har ett ungdomsgäng av s.k. ensamkommande flyktingungdomar varit, de flesta från Afghanistan. Även ett gäng med Marockanska ungdomar har varit mycket våldsaktivt”

“Aktuella brottsutredningar

Efter festivalen sammanställdes en förteckning över de 20 ärenden om sexuellt ofredande som kunde härledas till We Are Sthlm. Ett av dessa ärenden skiljer sig från de övriga i så mening att det anmälda ofredandet bestod i att den utpekade gärningsmannen var en äldre man av svensk härkomst som hade fotograferat flickor på ett närgånget sätt.

Övriga 19 ärenden företer vissa betydande likheter. Detta i så mening att samtliga målsägande är flickor födda 1999-2002, att gärningsmännen – med undantag för två ärenden där det saknas signalementsuppgifter och ett ärende där gärningsmannen bara uppges ha “svart kort hår, ljus i hyn” – anges vara av utländsk härkomst, samt att alla anmälda brott bestått i att gärningsmännen tafsat på målsägandenas bröst, rumpa eller skrev samt, i några fall, även kysst henne eller försökt knäppa upp eller dra av hennes byxor.

I nyssnämnda 19 ärenden har åtta gärningsmän gripits. Deras födelsetider är angivna till perioden 1998-2001 med undantag för en man som uppges vara född 1981. Tre av dessa utpekade gärningsmän är svenska medborgare av utländsk härkomst. En gripen person anges ha tolkbehov på persiska, vilket är ett språk som främst talas i Iran. Övriga gripna är antingen afghanska medborgare eller så har de tolkbehov på dari som är ett av två officiella språk i Afghanistan”

Hundra procent av kända gärningsmän för tafsandet i Kungsträdgården hade utländsk bakgrund. Detta har Polisen aldrig tydligt talat om. Fyra eller fem hade Afghansk bakgrund. Polisens rapport tydliggör inte om gärningsmannen med persiskt tolkbehov var iransk medborgare eller Afghan uppvuxen i Iran. Ytterligare tre identifieras som svenska medborgare av utländsk härkomst.

Detta har varit känt inom Polisen sedan flera månader. Statistiken mörkades ändå i samband med Tafsa-Inte kampanjen på Polisens hemsida: “Efter händelserna på bland annat festivalen We are Stockholm 2015 tog polisen fram en nationell lägesbild och åtgärder för att förebygga och utreda sexuella ofredanden bland unga i publika miljöer. Lägesbilden visade bland annat att det finns ett stort mörkertal och att den genomsnittlige gärningsmannen när det gäller sexuellt ofredande mot flickor är män mellan 15 och 25 år”

Polisens frikänner sig själv för hanteringen av We are Sthlm, inklusive mörkläggning. Myndigheten medger att de har hemlighållit gärningsmäns ursprung, men menar att detta inte är mörkläggning: “Det får därför inte förekomma att polisväsendet sprider information som tex. ger ett i objektiv mening fördomsfullt intryck”

Korrekt statistik är inte fördomar. När polisen tidigare fått kritik för fördomar har det rört sig om spekulationer där allmänheten vagt varnas för exempelvis Rumäner. Statistik om gärningsmän är vare sig en fördom eller problem för personlig integritet. Att Polisens företrädare offentligt spridit en felaktig bild av gärningsmännens ursprung är däremot brott mot myndigheters skyldighet att vara saklig.

Polisens strategi mot ofredanden baseras på premissen att det rör sig om breda normer bland män i Sverige samt att fler anmälda övergrepp beror på ökad anmälningsfrekvens. Polisens egna data pekar tvärtom på ökning av Taharrush koncentrerad bland män med utländsk bakgrund. Detta har polisen hållit hemligt för att lättare försvara sin egen analys av fenomenet, vilket inte är lämpligt agerande för en opartisk myndighet.

Årets We are Sthlm är pågående och fortsätter till lördag. Trots att Polisen har varit förvarnad har antal anmälningar om sexuella övergrepp strömmat in i en takt som ser ut att överträffa både 2014 och 2015. Polisens redovisar inte detaljer om gärningsmännens ursprung, och förklarar ökning av antalet ofredanden med högre anmälningsbenägenhet.