Majoritet för restriktiv flyktingpolitik

I september i år kom DN/Ipsos kontroversiell mätning om flyktingopinion. Mätningen är en av de få på senare år där gruppen som vill ta emot fler flyktingar är större än de som vill ta emot färre. Som vanligt finns även en tredje stor grupp som inte tar ställning.

DN/Ipsos september
Ta emot fler: 44%
Ta emot färre: 30%

Mest anmärkningsvärt var DN/Ipsos slutsats att 56 procent av Sveriges befolkning ville ta emot flyktingar i sitt eget hem. Av dessa angav 31 procentenheter att de ville och kunde ta emot flyktingar i sitt hem medan resten angav att de ville men inte kunde. Om man ska tro DN/Ipsos var det bara 38 procent av Sveriges befolkning som inte ville ta emot några flyktingar i sina hem.

Ipsos22222

Det är svårt att hitta hur många svenskar som faktisk öppnat sina privata hem för flyktingar, men det tycks röra sig om en bra bit färre än en promille av befolkningen. Det är svårt att tro att flera miljoner svenskar genuint ville ha flyktingar boende hemma hus sig några månader sedan men att bara några hundra faktiskt öppnade sina hem. En mer trolig förklaring är att många ger socialt sanktionerade svar i personliga telefonmätningar snarare än vad de egentligen tycker.

Man bör därför vara skeptiskt till svaren gällande flyktingpolitik i personliga telefonmättningar. En annan problem med DN/Ipsos outlier-mätning är att flera av Ipsos frågor uttryckligen nämner ”Syrien”, trots att de flesta asylsökande inte är från Syrien. Det är ett sätt att påverka svar på dessa och andra frågor genom psykologiskt priming. Det är troligen så att DN/Ipsos redan i september överskattade opinionen. Efter de senaste månadernas mödosamma kampanjande får dagens mätning av Ipsos betraktas som något av en kaldush för DN.

DN/Ipsos december
Ta emot fler: 19%
Ta emot färre: 55%

dn

Endast 8 procent av allmänheten vill ta emot betydligt fler flyktingar medan 34 procent vill ta emot betydligt färre. Det kan vara underhållande att läsa DNs spinn om varför opinionsläget skiftat. Eller som DN neutralt utrycker det, varför “opinionen kantrat igen”.

”Dagens DN/Ipsos är inte lätt att tolka. En majoritet av väljarna vill ta emot färre asylsökande, men vilken siffra har de i bakhuvudet när de svarar på frågan? Antalet har ju varierat, från omkring tusen i veckan i våras till som mest över tio tusen under en vecka i början av november.  Den som ville ta emot fler flyktingar i våras kan svara att hen vill ta emot färre nu, utan att ha bytt uppfattning om hur många nyanlända som Sverige kan ta emot. Och den som anser att Sverige ska ta emot många asylsökande, men anser att det finns en gräns, kan tycka att den nu är uppnådd.”

“Många människor fortsätter solidarisera sig med flyktingarna och vill hjälpa fler. Andra är och har varit motståndare mot att erbjuda dem skydd. Däremellan har många under hösten bytt svarsalternativ och vill nu ta emot färre flyktingar. Frågan är nu om dessa väljare anser att regeringens åtgärder är tillräckliga. Möjligheterna att kraftigt minska invandringen utan att bryta mot internationella konventioner är inte stora.”

Skrönan att att det inte går att kraftigt minska invandring utan att bryta mot internationella konventioner upprepas. DN håller även fast vid att de som hellre vill hjälpa alla flyktingar i närområdet än ett fåtal flyktingar i rika välfärdsstater är “motståndare mot att erbjuda dem skydd”.

Ipsos spinner också resultaten så gott de kan: “– Det är faktiskt lite förvånande att efter det här året, med kanske 170.000 asylsökande, så säger var femte väljare att vi kan ta emot fler. Utifrån det är det kanske inte en så negativ opinion vi ser, säger Nicklas Källebring.”

Dessa 19 procent är kanske felinformerade, och har kanske läst och trott DN rapportering att flyktingpolitik är långsiktigt lönsamt? Mot bakgrund av medias permanenta flyktingkampanj de senaste månaderna är mobilisering av 19 procent av allmänheten ett patetiskt fiasko, inte ett tecken på att DN har folkopinionen bakom sig. Det är till sist intressant att se opinion för att hjälpa på andra sätt bland de olika partiernas väljare. Centerpartiet har positionerat sig till vänster om Miljöpartiet, och dess företrädare låtsas ofta att de driver sina väljares prefrenser. Ipsos mätning bekräftar liksom andra att flertalet av Centerns inte delar partiledningens entusiasm för öppna gränser.

socialistiska