Folkhemmets överlevnad satsas på ett mirakel trots decenier av stabila utfall

Vetskapen om flyktingkrisen sprider sig bland allmänheten. Media och särintressen som LO och Svenskt Näringsliv fortsätter dock envist sin kampanj för att flyktinginvandring är långsiktig lönsamt.

Sedan kollapsen av de yttre gränserna och etablering av en landkorridor mellan skandinavien och mellanöstern har Sverige tagit emot ca 8-10.000 flyktingar per vecka, vecka efter vecka. Magdalena Andersson medger att nuvarande takt om den försätter nästa år motsvarar en halv miljon asylsökande per år: ”Om det frampå nästa år fortsätter att komma 1500 personer om dagen, då hamnar i ett helt nytt läge. Då handlar det om en halv miljon människor på årsbasis”

Alla asylsökande beviljas inte asyl och en del återvänder. Å andra sidan tillkommer anhöriginvandrare. Historisk erfarenhet har varit att varje asylsökande på sikt motsvarar en eller drygt en person med invandrarbakgrund. Det kan bli något fler eftersom andel som beviljas asyl har ökat kraftigt sen 2010.

Den avgörande frågan är hur framtida integration kommer att utvecklas. Invandringsdriven befolkningsökning leder till en större arbetskraft, större skatteintäkter och större BNP, men också fler som skatter och inkomster ska delas på och större välfärdsutgifter. Det avgörande är BNP per invånare och skatter i relation till utgifter.

Storskaligt flyktinginvandring till Sverige började inte för några veckor sedan utan på 80-talet. Många tycks inte inse hur stabila utfallen har varit. Vi har en god bild av hur integrationen kommer att gå eftersom de underliggande siffrorna har varit stabila i decennier. Här är SCBs uppgifter på andel nyanlända som kommer i arbete 1997-2013 [hat tipp till kommentatorn på reddit som fixade bredden på tabellen]

tabell2

Efter 15 år är drygt sex av tio i arbete. Stabiliteten i arbetsmarknadsintegrationen tyder på starka underliggande processer. Min vän Knut Nordalh har på sin blogg visuellt sammanfattat tid till arbete för olika kohorter.

12311626_10206713606616995_2133923691_o

En liknande graf från SCB som går fram 13 år i stället för 7.

Omkring-sex-av-tio-flyktingar-arbetar-efter-13-ar

 

Jag har för min kommande bok “En Moralisk Stormakt” köpt historiska data om genomsnittliga förvärvsinkomster från SCB till 2013, sista tillängliga år. Det är förvärvsinkomster och skatter som finansierar välfärden, inte låtsasjobb, fejkrapporter och floskler. Invandrares förvärvsinkomster är lägre på grund av en kombination av lägre sysselsättningsgrad och lägre inkomst per sysselsatt. Nedan är invandrares förvärvsinkomst i relation till inrikes födda för samtliga i åldrarna 20 till 64.

Samtliga invandrare 20-64
1990 72%
2000 62%
2006 61%
2013 61%

Utomeuropeiska invandrare 20-64
1990 51%
2000 48%
2006 49%
2013 51%

Sverige har satsat enormt på integrationen, och ingen har några realistiska förslag som inte prövats. Fler låglönejobb är inte ett seriöst förslag, man har sedan flera år experimenterat med lönesubsidier på 50 till 80 procent till flyktingar utan att skapa mer än ett fåtal jobb. Avvecklat LAS tros heller inte ha signifikanta effekter. Den fundamentala förklaringen till integrationsproblemen är lågt humankapital och produktivitet i en modern kunskapsekonomi. Hälften av nyanlända har endast förgymnasial utbildning, och bara en tiondel är enligt SCB akademiker.

Invandrare har sedan decenier genererat större välfärdsutgifter än de skatter gruppen som helhet i betalar in. Ingenting har ändrats sedan Jan Ekbergs expertrapport för finansdepartementet år 2009 annat än att flyktingströmmarna flerdubblats. Det finns fortfarande de som hävdar att flyktinginvandring är långsiktigt lösamt. Men de har aldrig gett en förklaring till de senaste decenniernas misslyckanden annat än att förvirra bort allmänheten med floskler och påhitt. Hur planerar Sverige att finansiera en generös välfärdsstat i framtiden när siffrorna sett ut såhär så länge?

Det hela är faktiskt väldigt enkelt, och bortsett från agendasättande journalisters verklighetsförfalskning finns ingen större osäkerhet att tala om. Det går fortfarande att stoppa den förutsättbara katastrof Sverige är på väg mot, men tiden rinner snabbt ut. Med nuvarande flyktingströmmar och i avsaknad av ett mirakel är folkhemmet långsiktigt omöjligt att finanserna.