Aftonbladet: Fyra av tio Syriska flyktingar är akademiker, om man med akademiker menar svetsare och mekaniker

Aftonbladet upprepar SVTs teori om kompetensregn:

12243485_10153230756678231_8389290957734857210_n

“Med flyktingvågen från Syrien har Sverige fått sin största akademiska tillströmningen hittills. 38 procent av de nyanlända syrierna är högutbildade. Irakierna kommer inte långt efter – 31 procent har en eftergymnasial utbildning.”

Jag har förklarat tricket flera gånger, men låt mig göra det igen. Eftergymnasial utbildning är inte detsamma som “akademisk” utbildning. Ett halvårs svetsarutbildning, frisörpraktik, koranskola eller mekanikträning i Syriska armén räknas också som “eftergymnsial” utbildning så länge den är efter gymnasiet. Aftonbladet har liksom SVT fifflat genom att omdefiniera “akademiker”.

Siffran 27 procent högutbildade i Sverige som Aftonbladet jämför med är däremot SCBs etablerad definition, det vill säga minst tre års eftergymnasial utbildning. SCB har även estimerat utbildning för nyanlända 2009-2013. Dessa estimat har varit stabila över tid så länge man inte manipulerar definitionerna. Notera att samtliga esitmat baseras på självrapporterade uppgifter och inte kräver ID eller vallidering. Ca tio procent av Syrier anger att de är högutbildade. Detta är för nyanlända, andelen är 14 procent för alla Syrier som är i Sverige, inklusive de som kom länge sedan och skaffat sig svenska utbildningar.

SCB

Det är inte bara SCB som uppskattat andel högutbildade Syrier. Här är siffror från andra länder:

* Norska motsvarigheten SSB definierar högskoleutbildning som minst 4 år. Deras estimat är att 5.8 procent av nyanlända Syrier har högskoleutbildning längre än fyra år. Det saknas uppgifter för drygt en tredjedel, vilket innebär att 9 procent av de som man har uppgifter för är högutbildade. Detta rapporteras av norsk statstelevision:

”Flyktingar från Syrien till Norge har lägre utbildning än vad många hade trott.
Experter tror att det blir därmed svårare för flyktingar från Syrien att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Praktiskt taget alla syrier beviljas uppehållstillstånd i Norge, och kan stanna här för resten av ditt liv. Norska Kunskap och hemland utbildning är det snabbaste sättet att få ett jobb i Norge. Utan syrier kommer upp i arbetet, blir det dyrt. NRK har fått siffror från Statistisk sentralbyrå (SSB) som visar vad syrianer som var bosatte sig i Norge 2014 hade utbildning. Fördelningen är följande:

30 procent har gått grundskola
15 procent gymnasieutbildning
12,4 procent har högre utbildning upp till 4 år
5,8 procent har högskoleutbildning längre än fyra år
Cirka 35 procent vet vi ingenting om”

norge

* Dansk statstelevision har också uppskattat andel högutbildade bland nyanlända, Syrier och andra. Översättning: “De flesta i Syrien slutar studera efter tio år i skolan för att arbete, kanske för att det är svårt för dem att fortsätta. Några av dem behöver pengar, och de kan inte fortsätta sin utbildning, säger Mohamad Joulak…De bäst utbildade, de som till exempel har en universitetsexamen, utgör 13%. Dessa har en utbildning som motsvarar en kandidatexamen i Danmark”


* IZA-studien ”The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey” citerar utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet, insamlad av turkiska myndigheter. Knappt 9 procent av Syrier har akademisk utbildning.

turkiet

Tyska Die Welt rapporterar snittet för alla Syrier i Turkiet på 8.9 procent högutbildade:

tyskland

Världsbanken har till sist uppskattat andel akademisk utbildade Syrier innan kriget till endast 4 procent. Naturligtvis tenderar de mer välutbildade att oftare flytta, men man måste ha en realistiskt bild av hur stor effekt denna överrepresentationen kan ha om en hög andel flyttar.

world-bank1

Trovärdiga källor i flera olika länder har oberoende av varandra kommit fram till 9-13 procent på basis av etablerade definitioner av begreppet högutbildad. SVT och Aftonbladet påstår däremot att 37-38 procent av Syrier är akademiker, efter att först trixa genom att omdefiniera “akademiker” till att inkludera svetsare, frisörer, koranskoleutbildade och mekaniker.

Kompetensregnbluffen är inte bara intressant i sig. Det är den smoking gun som bortom allt tvivel bevisar att den svenska journalistkåren medvetet ljuger om invandring. En del är fortfarande godtrogna och har svårt att tro att journalistkåren satt i system att ljuga. Men vad är detta annat än utstuderad lögn? En normalbegåvad tonåring förstår distinktionen mellan akademisk utbildning (minst kandidatexamen) och några månaders träning som svetsare. Man behöver inte gå efter auktoritetsargument, det räcker med att läsa Aftonbladets och SVTs absurda definition av akademiker i sig.

Auktoritetstrogna som saknar kompetens att granska frågan i sak måste fråga sig sig vilken auktoritet som ljuger. Är det SCB, norska SSB, Dansk Public Service, Norsk Public Service, turkiska myndigheter, Världsbanken, tyska forskare och tysk media som gått samman i en global sammansvärning för att ljuga? Låter som en konspirationsteori för folliehattar. SVT och Aftonbladet är inte myndigheter, det är däremot SCB och SSB. Arbetsförmedlingen är visserligen en myndighet, men vi vet också att Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg är socialdemokratisk politiker och Göran Perssons kusin. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andelen Syrier med akademisk utbildning (som de hävdar att de inte beräknat). De insisterar på att inkludera yrkesutbildningar i siffrorna, vilket gör dem värdelösa.

Jag fick lära mig källkritik mot media i skolan och tror mer på experter på SCB än någon journalist på SVT eller Aftonbladet. Idag finns millitant auktoritetstrogna som i stället delegitimiser källkritik med ord som “konspirationsteori”, trots att de inte förstår sakfrågan. Det är en ovetenskaplig, närmast lite blåst attytid. Detta är nämligen otroligt enkelt: SvT och Aftonbladet överdriver genom att omdefiniera “akademiker” till alla med någon sorts eftergymnasial yrkesutbildning. Inte en enda journalist har mig veterligen ifrågasatt påståendet att fyra av tio Syriska flyktingar är “akademiker” eller “högskoleutbildade”, ungefär lika stor andel som i Uppsala kommun. Från ett uland där 4 procent har akademisk utbildning. Antingen ljuger SCB och alla andra auktoriteter eller så har svenska journalistkåren satt i system att ljuga (och inte reagerar när andra i kåren ljuger) , precis som vi vet att Fox News, Berlusconis TV och andra medier med starka politiska preferenser ibland ljuger.