Vänstern stoppar huvudet i sanden om flyktingkris

Flyktingströmmen till Sverige har ökat dramatiskt. Under September sökte 24000 asyl, och söktrycket ligger nu på ca tusen per dag. Det kan vara intressant att se hur antal asylsökande, antal beviljade asyl till flyktingar och antal invandrare hängt samman över tid.

Alla som söker asyl beviljas inte uppehållstillstånd. Historiskt beviljades drygt 40 procent asyl, en siffra som ökat. Under 2014 och hitintills 2015 har 77 procent av de med godkänd ansökan beviljats asyl i första instans. Detta exkluderar så kallad Dublin, exempelvis de som visar sig redan ha asyl i länder som Italien. Å andra sidan finns många som nekas asyl i första instans och som sedan beviljas senare. Utöver de som beviljas asyl som flyktingar tar Sverige emot ett stort antal anhöriginvandrare. De som söker asyl får inte sitt ärende prövat direkt, utan det brukar ta något år. De som beviljas asyl brukar på samma sätt inte räknas som invandrare samma år utan efter ett eller två år när de hittar boende i en kommun och folkbokförs.

Migrationsverket redovisar antal asylsökande från 1984. Sammanlagt ca 850.000 personer sökte asyl mellan 1984 och 2014. Sammanlagt 460.000 beviljades asyl som flyktingar eller motsvarande och ca 730.000 beviljades asyl som anhöriga. De anhöriga som kommer i direkt anslutning till flyktingarna eller inom två år definieras som anhöriga till flyktingar. De som kommer senare från samma länder räknas bara som anhöriga.

En del invandrare återvänder naturligtvis till sina hemländer. Andelen som återvänder skiljer sig dock kraftigt åt mellan olika kategorier. Arbetskraftsinvandrare från Europa och studenter tenderar att åka hem igen, medan de allra flesta flyktingar och anhöriga tenderar att stanna. SCB-rapporten ”Återutvandring efter tid i Sverige” förklarar: ”Bland arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och Norden är återutvandringen nästan lika stor som hos nordiska medborgare. Mindre än 40 procent av denna grupp arbetskraftsinvandrare är kvar i Sverige efter tio år. Detta kan jämföras med de som kommit som flyktingar och fått asyl i Sverige. Av dessa personer är 96 procent kvar i Sverige efter tio år. Pensionärer och anhöriga som invandrar återutvandrar också i relativt liten utsträckning.”

De femton största länderna står enligt Migrationsverket för ca 95 procent av asylsökare. Dessa är före detta Jugoslavien, Serbien, Irak, Syrien, Bosnien, Somalia, Iran, Statslös (ofta palestinier), Eritrea, Afghanistan, Libanon, Ryssland, Turkiet, Chile och Etiopien.

Sverige tog emot 837.000 asylsökande från dessa länder 1984-2014. Ungefär 376.000 beviljades asyl som flyktingar från dessa femton länder sedan 1980.

I slutet av 2014 bodde enligt SCB 656.000 första generationens invandrare från dessa femton länder i Sverige, och 859.000 om andra generationen födda i Sverige med båda föräldrar födda i dessa länder inkluderas. Huruvida man ska inkludera andra generation eller inte är inte avgörande, poängen kvarstår även exklusive andra generationen.

Totalt har vi alltså 837.000 asylsökande och ca 376.000 som beviljades asyl som flyktingar från dessa länder. Trots att en del återvänt eller har gått bort finns idag 656.000 invandrare från de stora flyktingländerna i Sverige. Förklaringen är givetvis att inte speciellt många återvänt och att kommer ett antal anhöriginvandrare per flykting.

Om Sverige på årsbasis har nära 400.000 asylsökande innebär en extrapolering att detta på sikt motsvaras av ett jämförbart antal med invandrarbakgrund. Det kommer rentav att vara högre än siffrorna ovan tyder på då andelen som beviljas asyl ökat kraftigt på senare år, samtidigt som många av de som nekas asyl stannar kvar.

Jag förklarade den dramatiska ökningen och dess potentiella konsekvenser i två inlägg på facebook:

”1990-2010 tog Sverige emot i snitt 25.000 asylsökande per år. Efter Reinfeldts uppgörelse med Miljöpartiet ökade siffran till
2011: 30,000
2012: 44,000
2013: 54,000
2014: 81,000

Förra årets asylmottagning var högst i OECD i relation till invånare och ett historiskt rekord, men har passerats med råge. Nu kommer ungefär tusen asylsökande per dag, nära 400.000 på årsbasis givet trenden. Migrationsverkets ”prognoser” har systematiskt underskattat framtida invandring. De räknade med 74000 asylsökande i år, vilket troligen kommer att passerar redan imorgon. Migrationsverket tror att utvecklingen beror på externa faktorer när det i själva är uppluckrad gränsskydd och generösare regler i Europa som lockar fler.

Förra månaden kom 24.000 asylsökande. Drygt 60 procent kommer enligt Migrationsverket inte från Syrien. De som tror att det som sker nu beror på Syrien vet inte vad de pratar om. Även exklusive Syrien tar Sverige mångdubbelt fler asylsökande än någonsin tidigare, förra veckan över 4000 asylsökande när Syrien räknats bort.

Sverige har hitintills i år tagit emot tio tusen från Afghanistan, fler än det kom 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 och 2010 när det pågick fullskaligt krig i Afghanistan men Sverige hade striktare gränsskydd. Historiskt tog Sverige emot ca tio ensamkommande per vecka. Det var 1400 förra veckan, varav få från Syrien.

Regeringen och SVT ger oärligt sken av att krisen är temporär, hanterbart och orsakad av kriget i Syrien. Flyktingkaoset har en mycket enklare förklaring. Sverige har genom gradvis avvecklad gränsskydd och generösa asylregler rört sig mot fri invandring. Det finns med rådande praxis tiotals miljoner i länder som Syrien, Afghanistan, Eritrea, Somalia och Irak med asylskäl i Sverige som för första gången lätt ta sig över gränserna, vilket de också gör.

Det som pågår i Sverige idag är en aldrig beprövad linje som ingen västvärld någonsin varit i närheten av. Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år. Oavsett om man tycker att det är bra eller dåligt är det ett fascinerande historiskt experiment som vi observerar i realtid. May you live in interesting times.”

Andra inlägget:

“Migrationsminister Morgan Johansson höll idag presskonferens om kaoset med tusen flyktingar per dag: “Det kommer bli svårare innan det blir bättre. Men vi kan klara det här som land” Regeringen låtsas fortfarande att detta är en temporär kris som berör ett begränsat antal flyktingar redan på flykt. Så är inte fallet. Det som har hänt är att en permanent förändring av svensk invandringspolitik öppnat upp för tiotals miljoner flyktingar. Den lavinartade ökningen under sommaren orsakades av Europeiska policyändringar, inte av exogena händelser i Syrien. Drygt 60 procent av de som kommer är överhuvudtaget inte från Syrien.

Det är inte speciellt komplicerat. Sverige ger generös asyl till de som lyckas ta sig över gränsen. Det finns tiotals miljoner som med rådande praxis har asylskäl, varav en hög andel skulle komma om de kunde. Detta har dock historiskt varit svårt att göra då Sverige inte ger inresevisum till flyktingar, som varit tvungna att passera gränsskyddet i flera länder för att ha rätt att söka asyl. Gränsskyddet har dock avvecklats genom införandet av Schengen och nu genom sammanbrottet av EUs yttre gräns. Samtidigt har Sverige gått mot en generösare asylpolitik som accepterar att flyktingar passerar genom andra länder. Detta är nytt.

Det är självklart att avvecklat gränsskydd leder till ett massivt, permanent inflöde eftersom en hög andel av tredje världens befolkning föredrar att bo i väst. Det tyder på häpnadsväckande inkompetens när migrationsministern säger ”hela Europa har tagits på sängen att det blev så många”. Vi är många som inte är ett dugg förvånande och som varnat för detta länge.

Naturligtvis kommer miljoner att försöka ta sig till Europa när man öppnar gränserna. Sverige har gått mot de facto fri invandring med inte bara Syrien utan med Afghanistan, Somalia, Eritrea och Irak. Många miljoner människor berörs av denna nya praxis, och varje ny konflikt skapar miljoner nya flyktingar. Bara en idiot eller ett dagisbarn kan tro att flyktingkrisen bara berör några tusen som för tillfället försöker ta sig över medelhavet och att färre tar sig över om man reagerar genom att göra det ännu lättare att komma till Europa.

Invandringspolitiken har radikalt ändrats samtidigt som man ljuger om nästan varje detalj. Ingenting tyder på att Sverige kan hantera den nuvarande krisen så länge mediebevakningen präglas av strukturell oärlighet. Flödet består, och det ser nu ut som att de med invandrarbakgrund om den nuvarande takten bibehålls kommer att bli Sveriges majoritetsbefolkning inom 10-15 år. Landets makthavare har bestämt sig för ett radikalt, irreversibelt och aldrig prövat samhällsexperiment. Det enda som kan stoppa krisen är att återgå till en mer restriktiv flyktingpolitik, stänga gränserna och erbjuda skydd åt flyktingarna med en massiv biståndssatsning. Detta är omöjligt så länge debatten domineras av flykt från en jobbig verklighet.“

Som vanligt har ingen kunnat visa några fel i mina resonemang, men flera på vänsterkanten är rasande och går så långt som att jämföra mig med nazister. Siten Nyheter24 menar att mitt inlägg präglas av “konspiratorisk dimma”. De intervjuar juristen och invandringsaktivisten Viktor Benke som säger Alla asylländer ökar inte. Irak genererade 18559 asylsökande 2007, en topp, och bara 2666 förra året”

Ja, och det kom 1398 asylsökande från Irak förra veckan.

Untitled

 

Antalet asylsökande från Irak har tredubblats på ett år och har ökat ännu snabbare de sista veckorna så att det nu kommer nu ungefär lika många från Irak på två veckor som det gjorde förra året. Är det Nyheter24s exempel på att ”Alla asylländer ökar inte”? Artikeln är full med fler misstag som jag förklarar på facebook. Nyheter24 rundar sina faktafel med att jämföra med mig nazister:

”Tanken om ett så kallat “folkutbyte”, att politiker sakta håller på att ersätta vita svenskar med icke vita utlänningar, är inget nytt. Konspiratoriska och rasistiska bloggar, rent nazistiska organisationer och foliehattar pratar gärna om att den vita rasen snart är i minoritet. Redan Bevara Sverige Svenskt (som senare skulle bli Sverigedemokraterna) skrev i ett flygblad 1979 att “svenskarna blir färre och färre”

Även Aftonbladets Anders Lindberg provoceras av att jag skrev Om den mot förmodan skulle fullföljas kommer de med invandrarursprung bli majoritet inom ca 10-15 år.”

Anders Lindbergs motargument består av emotionell förfäran och klyshan ”Du kan bevisa vad som helst med statistiska tidsserier om du vill”.

Untitledssst

Nej Anders, det kan man inte, hade man kunnat det så hade du motbevisat mig med statistiska tidsserier istället för med tomt snack. I ett läge med tusen asylsökande per dag tycker Anders Lindberg att problemet är att “jag tror rörligheten kommer att öka. Precis som alltid historiskt är bra för länder som Sverige. Men tyvärr kommer få hit”. OK, men varför blir då Aftonbladet provocerade av siffror på att det kommer många? Varför inte bli glada i stället? Om Anders Lindbergs beskymmer är att han tror att det kommer att komma för få, varför inte föreslå att regeringen ska öka asylmottagandet om det framöver sjunker under tusen per dag?

Vilken trovärdighet har sen Anders Lindeberg om asyltryck och “statisiska tidsserier”? I stället för att ge Socialdemokraterna beslutsunderlag har Aftonbladets ledarsida i närmast religiösa termer avfärdat alla varningar. I början av sommaren hade Anders Lindberg svårt att förstå varför borgerliga ledarsidor lät allt mer beskymrade: ”Varför är de borgerliga ledarsidorna så besatta av invandring? Det finns ju så många andra frågor”

Den 12 september i år hade krisen redan börjat med ca 600 asylsökande på en dag efter nära 700 föregående dag. Alla som följer utvecklingen visste då att något unikt hade inträffat. Samma dag twittrar Anders Lindberg en länk till en Bagdod-Bob intervju där Migrationsverkets generaldirektör envist förnekar verkligheten:

lllll

“I år beräknas runt 90.000 människor söka asyl i Sverige. Det är fler än de högsta siffrorna under Balkankriget på 1990-talet, men samtidigt inte avsevärt mer än de 81.000 asylsökande under fjolåret. Någon hård press på Sverige är det inte tal om, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson. – Det är klart att det är en kris, men inte för oss. Det är en kris för dem som flyr, säger han till Aftonbladet, och jämför med Libanon som, med en befolkning på fyra miljoner, tagit emot 1,2 miljoner flyktingar. Antalet asylsökande är inget problem att hantera – Migrationsverket kan ta emot 3.000–4.000 personer i veckan.”

I veckan med intervjun tog Sverige emot 6412 asylsökande, en siffra som rentav ökat något sedan dess. Anders Lindberg förnekade alla varningar som ledde fram till krisen, och fortsatte förneka med struntprat om 90.000 per år till och med under pågående kris. Förklaringen till Lindbergs fanatiska förnekan av statistiska tidsserier är troligtvis att han är ideologisk anhängare av fri invandring.

lindberg2

Aftonbladets ledarsida ägs av LO, men Anders Lindberg företräder inte LO-medlemmar utan en idelogisk övertygelse om avskaffade nationsgränser. Regeringen och andra som förlitar sig på Aftonbladets ledarsida som informationskälla om invandring har tagits på sängen av utvecklingen. Aftonbladet har inte erbjudit några lösningar, bara fler ilskna personangrepp.

Jag märker utöver Aftonbladet att hatet mot mig ökar på senare dagar. Många journalister har gått all in på Sveriges nuvarande flyktingpolitik och är panikslagna när konsekvenserna nu börjar materialiseras. Regeringen står handfallna inför en utveckling som jag och andra varnat för. I stället för att agera som vuxna erbjuder kulturvänstern mer av det som ledde oss hit, det vill säga verklighetsförfalskning och hatfyllda personangrepp mot de som citerar fakta.