Ny bok av min bror Nima: Jakten på Företagsamhet

Min yngre bror Nima Sanandaji är aktuell med en ny bok. Jakten på företagsamhet handlar om svensk näringslivspolitik och har skrivits tillsammans med Erik Sjölander på Småföretagarna.

Alliansregeringens retorik gav sken av att de genomförde många reformer för att förbättra egenföretagares villkor. Nimas bok ger annan bild. Världsbankens ranking “Doing Business” används som mått på företagsklimatet. Sverige förbättrade visserligen sin företagarklimat under Alliansens två mandatperioder, men mindre än de flesta jämförbra länder.

a

Untitled

Framförallt misslyckades Alliansen med sitt löfte om att minska företagens regelbörda. Ett annat intressant område är skatter. Världsbanken estimerar med hjälp av PricewaterCoopers effektiv skattebörda på ett representativt medelstort företag i olika länder. Skattebördan på svenska företag minskade med mått från 57 procent år 2006 till 53 procent år 2012, men gapet till omvärlden rentav vidgades.

aa

Slutsatsen är att det inte räcker för politiker att ge ideologiska direktiv om att regelverken måste bli enklare. Det är viktigare att på basis av systematiskt forskning anpassa regelverk till verksamhetens detaljer. De menar även förbättrat företagsklimat främst är en fråga om smartare system snarare än dyra förslag om radikala skattesänkningar, och ger ett flertal förslag. De som är intresserade av dessa frågor kan läsa boken här.