Norska SSB bekräftar låg utbildningsnivå bland nyanlända Syrier

En av SVTs fräckaste lögner är ”kompetensregnet” av högutbildade nyanlända. SCB mäter nyanländas utbildning genom självrapporterade enkäter och rapporterar att ca 10 procent av Syrier är högutbildade jämfört med ca 25 procent bland befolkningen som helhet, definierat som tre års eftergymnasial utbildning.

syrien

Alla håller inte med SCB. SVT menar att 37 procent av Syrier är ”högskoleutbildade” eller “högutbildade”:

yyy

“mer än var tredje syrier som anländer har en högskoleutbildning med sig i bagaget, visar en granskning” “SVT Nyheter har undersökt utbildningsnivåerna bland nyanlända och funnit att av de syrier som kom under 2014 hade 37 procent en eftergymnasial utbildning. Mer än var tredje syrier som kommer till Sverige är alltså högutbildad.”

SVTs trick är att inkludera alla med några månaders yrkesutbildning bland de “högutbildade”, trots att det inte är så högutbildad definieras. Genom att räkna in eftergymnasiala yrkesutbildningar blåser man upp siffrorna. SVT räknar de med mekanikträning i Syriens militär, lärningsutbildning som frisör och för den delen koranskola som “högskoleutbildade”. SVT vet naturligtvis själva att de har räknat med yrkesutbildningar. Vid en direkt fråga medger SVT: ”I det fall bilmekanikern har en eftergymnasial utbildning finns han med”.

När detta påpekades svarade utgivare för SVT Nyheter med ett surrealistisk försök att misstänkliggöra SCB. Ulf Johansson skrev bland andra påhitt ”Ett annat skäl att inte använda SCB:s siffror är att de baseras på en enkät med 40-procentig svarsfrekvens”.

Nej, SCB redovisar uppgifter för 87 procent av nyanlända Syrier. SVTs journalister vet inte vad de sysslar med och använder inkorrekta förevändningar för att avfärda SCBs officiella statistik. En del svenskar verkar inte känna till att Syrien är dåligt utbildad även för att vara i mellanöstern. Enligt världsbanken hade 4 procent av Syriens befolkning högskoleutbildning innan kriget bröt ut.

world-bank

I veckan rapporterade Norsk statstelevision NRK om låg utbildning bland nyanlända Syrier med hjälp av Statistisk sentralbyrå (SSB). Till skillnad från SVT rapporterar norsk statstelevision landets officiella statistik i stället för att försöka förneka den. Google-translate:

”Flyktingar från Syrien till Norge har lägre utbildning än vad många hade trott.
Experter tror att det blir därmed svårare för flyktingar från Syrien att komma in på arbetsmarknaden och försörja sig själva. Praktiskt taget alla syrier beviljas uppehållstillstånd i Norge, och kan stanna här för resten av ditt liv. Norska Kunskap och hemland utbildning är det snabbaste sättet att få ett jobb i Norge. Utan syrier kommer upp i arbetet, blir det dyrt. NRK har fått siffror från Statistisk sentralbyrå (SSB) som visar vad syrianer som var bosatte sig i Norge 2014 hade utbildning. Fördelningen är följande:

30 procent har gått grundskola
15 procent gymnasieutbildning
12,4 procent har högre utbildning upp till 4 år
5,8 procent har högskoleutbildning längre än fyra år
Cirka 35 procent vet vi ingenting om

Oddbjørn Raaum direktör på Frisch Centre och forskare om invandring och arbete. Han tror att siffrorna inte ser mycket lovande ut, om de är representativa för de syriska flyktingar som nu kommer till landet. – Det innebär att utmaningen att integrera dessa grupper på arbetsmarknaden är större än om de hade haft längre och bättre kompetens.”

aaaaa

Uppgifter från Norska SSBs är föga förvånande konsistenta med svenska SCB, men inte med SVTs fantasier:

“Det regnar kompetens över Sverige just nu. Studieår, doktorsavhandlingar och tunga examina”
“rekordstor ström av akademiker”
“In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer.”
“den största akademiska tillströmningen hittills.”
“av de syrier som kom under 2014 hade 37 procent en eftergymnasial utbildning”
“Mer än var tredje syrier som anländer har en högskoleutbildning med sig i bagaget”

SvT:s uppgifter upprepas entusiastiskt av den rödgröna regeringen. Flykting och arbetsmarknadspolitiken bygger på önsketänkandet att Syrier är mer välutbildade än Sveriges befolkning, ”10 procent över snittet” för att citera SVTs påhitt.

Migrationsministern Morgan Johansson har hävdat: ”En tredjedel ungefär av de som kommer från Syrien har högskoleutbildning. Det är läkare, det är lärare, det är sjuksköterskor, det är ingenjörer”, utan att någonsin tala om exakt hur många läkare som har kommit.

Jag frågade Arbetsförmedlingen upprepade gånger om hur många av nära femtio tusen nyanlända som var läkare och fick till slut svaret: ”Inskrivna arbetssökande inom Etableringsuppdraget som söker arbete som läkare, med adekvat utbildning i sökt yrke, uppgick till 41 personer maj 2015”. Förra året godkände socialstyrelsen 166 läkare från alla länder utanför EU. Det kommer så få läkare från Syrien att Morgan Johansson skulle ha tid att validera deras examen själv, en och en. Något har gått fel när regeringen känner sig pressad att nämna Syriska läkare i fler tal än det har kommit Syriska läkare. Men bluffen om Syriers utbildningsnivå är bara en temporär politisk lösning. Meritfusk på stor skala skapar inga jobb om någon nu trodde det. Trots att flyktingvågen pågått i flera år fortsätter endast ca 6 procent av nyanlända att  få riktiga jobb efter etableringsuppdraget, vilket är svårförklarligt om de nyanlända vore högutbildade.

Kompetensregnsskandalen är bland de värsta i mediehistorien och skadar existensberättigandet för Public Service. Det är svårt att motivera kollektiv finansiering när SVT har förvandlats till en lekstuga som förnekar SCB-statistik när den inte passar journalisternas värdegrund.