Migrationsverkets prognos

Migrationsverket är ute med sin senaste prognos där de förväntar sig 160.000 asylsökande i år. Det är mer på ett år än hela andra världskriget då det enligt SCB kom ca 150.000 invandrare till Sverige, varav de flesta återvände efter krigets slut.

aaaaaa

Migrationsverkets prognoser har fått ett sargat rykte. Den senaste prognosen från juli i år lovade på fullaste allvar att asyltrycket skulle sjunka i år till 74000. Även efter sammanbrottet av EUs externa gräns som gjorde att söktrycket närmade sig tusen per dag förnekade Migrationsverkets generaldirektör länge självsäkert flyktingkrisen. Muhammad Saeed al-Sahhaf Anders Danielsson sa till SVT den 12 september “I år beräknas runt 90.000 människor söka asyl i Sverige.”

Förra veckan kom nära tio tusen asylsökande, varav en tredjedel från Syrien. Kommer nu nästan så många ensamkommande per dag som det i snitt kom per år 1990-2010.

barn

Migrationsverkets prognoser har konsistent underskattat flyktingströmmarna, speciellt på ett par års sikt. Den nya prognosen är mer realistiskt om det nuvarande asyltrycket men antar som vanligt att det sjunker anyday now. Det är dock ett bra tecken att Migrationsverket medger att huvudförklaringen till krisen är sammanbrott av EUs yttre gräns i stället för medias manipulativa propaganda om en temporär topp på grund av kriget i Syrien.

migrationsverket

Migrationsverket skriver:

”Migrationsverkets prognos i juli byggde på antagandet att mellan 66000 till 80000 personer skulle söka asyl i Sverige under 2015. Beräkningarna utgick ifrån att EU:s gemensamma institutioner för reglering av asylmigrationen skulle kunna upprätthållas trots ett ansträngt läge. Det vill säga kontroll vid Schengens yttre gränser, registrering vid inresa, asylansökan prövas i första medlemsland och att överföringar enligt Dublinförordningen sker mellan medlemsländer (med undantag av Grekland).

Situationen började förändradas redan i slutet av juli för att sedan eskalera. I avsaknad av en fungerande EU‐reglering av asylmigrationen färdas flera tusen människor dagligen in i Schengenområdet. En flyktingkorridor har uppstått längs Balkanrutten – som tillsammans med ökade drivkrafter att lämna främst Turkiet – har lett till att stora grupper människor kan ta sig fram mellan olika länder och själva välja i vilket land man vill söka asyl. Rutten går från Turkiet till Grekland, Makedonien, Serbien, Kroatien och Ungern eller Slovenien och vidare mot Österrike till Tyskland, varifrån många fortsätter vidare mot Sverige. Förutsättningarna för att beräkna antalet asylsökande i Sverige för en viss period ser nu helt annorlunda ut än det gjorde för tre månader sedan. Då var Sverige ett land i norra delen av Schengenområdet, idag kan situationen liknas vid att Sverige skulle ha en direkt gräns mot Turkiet. Människor stöter idag på betydlig mindre hinder under sin resa än tidigare och Sverige påverkas därför också snabbare av den utveckling som sker vid EU:s yttre gränser. Beräkningarna i juliprognosen blev med andra ord inaktuella redan i augusti.”

Migrationsverket ger ingen förklaring till varför generaldirektören i så fall försäkrade 12 september: ”I år beräknas runt 90.000 människor söka asyl i Sverige. Det är fler än de högsta siffrorna under Balkankriget på 1990-talet, men samtidigt inte avsevärt mer än de 81.000 asylsökande under fjolåret. Någon hård press på Sverige är det inte tal om, säger Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson.”

Migrationsverket gissar som vanligt att söktrycket sjunker kraftigt snart, till 135.000 nästa år. Det kräver att söktrycket sjunker med ungefär 75 procent från dagens nivåer. Migrationsverket medger att prognosen bygger på antagandet att antigen EU eller Sverige ängrar flyktingpolitiken mot mindre öppna gränser:

”Beräkningsalternativ B på 135000, som även används som huvudscenario för 2016, bygger på antagandet att EU:s och de enskilda medlemsländernas agerande kommer resultera i en ökad stabilisering och kontroll som i viss mån begränsar antalet på flykt via den östra Medelhavsrutten till Europa och Sverige. Ett exempel på sådant politiskt agerande skulle vara att EU:s samarbete med Turkiet leder till att färre reser in i Europa. Om dagens situation skulle förbli oförändrad, d v s avsaknaden av EU‐samordning fortsätter, skulle det kunna leda till 170000 asylsökande eller fler under 2016.”

Migrationsverket gör även en kostnadsprognos på basis av sitt antagande att dagens nivåer snart sjunker krafitgt. Notera att totala kostnader i statsbudgeten även inkluderar även underlag av bland annat Arbetsförmedlingen och Länsstyrelserna och brukar hamna något högre än Migrationsverkets kostnadsprognoser.

kostnad

 

Migrationsverket tror i varje på ungefär 270 miljarder konor närmaste fyra åren. Som jämförelse är statens besparing på äldres pensionsbromsen ca 75 miljarder på fyra år. FNs reseurser för alla flyktingar i Syrien är ungefär 15 miljarder per år. NPR: “At the beginning of the year, we made an appeal for $4.5 billion to cover the needs of the 4 million refugees that are living in the neighboring countries,” she says. “We are now in September, and unfortunately, we have only gotten a small portion of that funding, not even 40 percent. [ca 15 miljarder kronor]”.

Notera som vanligt att 270 miljarder är kostnaderna för innitial asylmottagning och inte inkluderar de kostnader som uppkommer framöver då flyktingar betalar in mindre i skatt än de får i bidrag. Enligt Joakim Ruist beräkningar netto ungefär 70.000 per år per flykting.