Forskningsstudie bekräftar låg utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet

Enligt SCB har ca 10 procent av nyanlända Syrier som kom 2009-2013 högskoleutbildning. Bland Syrier överlag inklusive som bott i Sverige en lång tid är andelen 14 procent, vilket inkluderar de som skaffat sig utbildning i Sverige.

syrien

Enligt norska SSB har 5,8 procent av norges Syrier högskoleutbildning längre än fyra år. Eftersom norska SSB saknar uppgifter om en tredjedel motsvarar detta runt 9 procent av de som svarat.

IZA-studien ”The Impact of Syrian Refugees on Natives’ Labor Market Outcomes in Turkey” citerar utbildningsnivå bland Syrier i Turkiet, både de i flyktingläger och utanför. Källan är turkiska myndigheter, som liksom SCB och SSB baseras på självrapporterade uppgifter som inte kräver bevis eller dokumentation.

dfdfdf Studien citeras i tyska ”Die Welt”, som ger snittet för alla Syrier i Turkiet på 8.9 procent högutbildade. SVTsvt

 

Att ungefär var tiondel Syrisk flykting är högutbildad och knappt hälften har förgymnasial utbildning är konsistent med världsbankens siffror innan kriget, som visar att 4 procent av Syriens befolkning hade högskoleexamen. De som flyttar är mer välutbildade, men när så stor andel av befolkningen flyttar och så få är högutbildade till att börja med måste man vara realistiskt om effektstorleken på selektion.

world-bank

SVT hävdar fortfarande insisterar att 37 procent av Syrier är ”högutbildade” eller ”högskoleutbildade”. Detta har SVT kommit fram till genom att omdefiniera högutbildad till alla som har någon eftergymnasial utbildning, inklusive ett halvårs yrkesutbildning som svetsare eller rentav i koranskola.

yyy

SVT definition är ”personer som har uppgett att de har studerat upp till två år eller längre än två år på eftergymnasial nivå”. Notera den subtila manipulationen “upp till två år eller längre”, som ger SVT semantiskt tolkningsutrymme att ta med även de med några månaders utbildning och komma upp i 37 procent. Ett halvårs utbildning är ju “upp till” två år. SVT jämför sedan siffrorna från sin egensnickrade Kalle Anka definition med Sveriges vedertagna definition på högutbildad, där 26 procent har minst tre års eftergymnasial utbildning. På så sätt kom SVT fram till sin surrealistiska slutsats att flyktingar från extremt underutvecklade Syrien har en utbildningsnivå “10 procent över snittet” för Sverige.

I själva verket har nära hälften av Syrier bara förgymnasial utbildning, och endast var tionde är högutbildade. Detta beskrivs av SVT med ord som:

“en rekordstor ström av akademiker”
“In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer.”
“flyktingar som kommer till Sverige har många med sig universitets- och högskoleutbildningar.”
“den största akademiska tillströmningen hittills.”
“Det regnar kompetens över Sverige just nu. Studieår, doktorsavhandlingar och tunga examina”

Vem ska man tro på egentligen? Statistiska myndigheter i flera olika länder som oberoende av varandra ger ungefär samma bild? Eller SVTs radikalt avvikande siffror som tagits fram genom att först omdefiniera begreppet högutbildad?