Inkorrekt av Hans Rosling om flyktingkostnader i Aktuellt

Hans Rosling är professor i internationell hälsa vid Karolinska institutet, och känd för sina pedagogiska framställningar av statistik till rörliga bilder. Professor Rosling har på senare tid gjort uppmärksammade inlägg i flyktingdebatten, bland annat i Aktuellt igår. Även om jag beundrar Hans Roslins patos är han i flera avseenden missinformerad.

Låt mig först säga vad Rosling har rätt om. Många förstår inte hur det svenska asylsystemet är uppbyggd. Om det finns 12 miljoner på flykt i Syrien och Sverige beviljar alla asyl, varför kommer inte fler än några tio tusen? Svaret är att Sverige medvetet inte beviljar asylsökande från Syrien, Afghanistan, Eritrea, Irak, Somalia och likande länder visum att ta sig hit legalt. Rosling förklarar: ”Europa är villig att hjälpa de som sätter sin fot här inne. Men vi gör ju allt för att stoppa dem från att komma hit.”

Jag tog upp detta i Ekot för några månader sedan, ca 15 minuter in: ”På 80-talet drunknade nästan ingen på medelhavet. Nu drunknar det tusentals per år. Naturligtvis har det att göra med att länderna har ändrat sin asylpolitik, och gjort det på sätt som är att: visserligen är vi väldigt generösa om du lyckas ta dig över, men vi bygger en mur så det finns inga lagliga vägar in”

Rosling har rätt när han säger att svenska politiker hycklar. Det är dock tveksamt att fokusera på det så kallade transportansvaret som bötlägger flygbolag och rederier som transporterar invandrare utan giltiga resehandlingar. Transportansvaret vore inga problem om Sverige beviljade Syrier och andra asylsökande visum att ta sig hit. Att säga att Sverige ger alla Syrier skydd men vägra låta de flyga hit är naturligtvis inget annat än hyckleri.

Hans Rosling har rätt om politikernas hyckleri men gör flera inkorrekta påståenden, bland annat om budgetfrågor. Rosling kritiserar som många andra att resurser förs över från biståndsbudgeten för att finansiera flyktingmottagning. Han påstår samtidigt att detta helt täcker migrationskostnader, vilket inte stämmer. Kostnader för initial asylmottagning finns i budgetposterna Migration och Integration. Dessa har ökat från till ca 12 miljarder år 2010 till ca 34 miljarder 2015 och förväntas öka ytterligare framöver. En del av dessa kostnader har tagit från biståndsbudgeten. Avräkning är inget nytt men har ökat i takt med skenande kostnader för flyktingmottagning. År 2010 togs ungefär 2 miljarder från biståndsbudgeten, medan det i år rör sig om drygt 8 miljarder kronor. Biståndet finansierar knappt fjärdedel av asylmottagning och drygt en fjärdedel av de senaste årens kostnadsökning.

De exakta projektionerna revideras ständigt i takt med nya prognoser. Låt mig citera ur budgetpropositionen 2015. De exakta beloppen har sen dess reviderats något, men avräkning har inte ändrats signifikant. Kostnaden för migration och integration redovisas under.

asyl

budget

budget2

 

Aktuellts inslag börjar 8 minuter in i programmet. SVT börjar genom att säga:

”Vi har hört många politiker uttala sig om flyktingkrisen. Nu ska vi höra på vad en vetenskapsman har att säga.” Hans Rosling gör några viktiga poänger som nämns ovan, men också flera tveksamma påståenden som jag ska diskuterera någon annan gång. När det gäller budgeten är kommentaren

–  Hans Rosling: ”jag tycker att vårt land gör något fint som tar emot så många människor. Men pengarna för det, det tar vi inte från svenska budgetposter, det tar vi från fattiga människor i Afrika.

–  SVT: Hur då?

–  Hans Rosling: 8 miljarder tas från planerade biståndsprojekt via internationella organisationer. Det är vaccin till barn, det är preventivmedel till kvinnor, och till och med insatser i flyktingläger. De pengarna använder vi

–  SVT: Så du menar att flyktingmottagandet i Sverige så här långt har inte ansträngt den svenska statens budget?

–  Hans Rosling: Det har inte rört den. Västra Götaland får mer i biståndspengar än Mocambique får. Och Mocambique är det land som får mest svensk bistånd. Ungefär i den storleksordningen. 8 miljarder, ungefär en tredjedel eller fjärdedel av det svenska biståndet används nu för mottagandet. Märk väl, jag lägger inga värderingar i detta. Jag tillhör de rent privat som tycker att man ska ta hand om de här. Men då ska vi också betala för det med egna medel. Det är ingen regel att man måste göra såhär, det är en liten fotnot i statistiken som man använder sig av. Det står i det svenska budgetplanen att det kallas för avräkning.

–  SVT: Du har sagt att svenska politiker hycklar. Vad menar du med det?

–  Hans Rosling: Genom att vi å ena sidan är vänliga och tar hand om de människorna som kommer och bidrar till vårt land. Å andra sidan gör vi det så svårt det bara går för att komma hit, och vi ger de inte rimliga livsbetingelser i flyktinglägren.

–  SVT: Men det finns ändå en tredjedel av den svenska väljarkåren som är emot flyktingmottagning. Som inte vill att vi ska ta emot fler flyktingar.

–  Hans Rosling: Men de verkar vara emot utlänningar i allmänhet, även om de kommer hit och är duktiga och ska jobba, forska eller komma hit av kärlet, så det verkar vara en värderingsfråga. Så vi kan lämna det åt sidan tycker jag och i stället titta på den stora delen av vår befolkning, som jag tillhör, som tycker att vi ska hjälpa till. Vi måste också inte bara ha hjärtat och låta det styra utan vi måste tänka på varifrån kommer de här 8 miljarderna. Om det nu ska komma fler, och vi behöver 4-8 miljarder till.”

Som ni ser stämmer det långtifrån korrekt att avräkning från biståndet skulle ha täckt alla kostnader för asylmottagning. (Dessutom är det mer än 4-8 miljarder till som behövs för ökade flyktingkostnader).

Rosling har fått kritik för sitt försvar av flyktingsmugare, som han menar inte bör kallas för smugglare. Rosling säger: ”Det är ju inte de här människorna som hjälper till som väljer att ha dåliga båtar. De kan ju inte ha annat än engångsbåtar när de tas när de kommer fram”

Flyktingsmugglarna kan naturligtvis använda bättre båtar om de vill, och försummar  flyktingarnas säkerhet av profitmotiv. Vad exakt motiverar för övrigt att inte ge flytvästar till barn?

Trots att Hans Roslings påståenden om budgeten och annat var inkorrekt hyllas intervjun av journalister och vänsteraktivister. K-G Bergström twittrar förtjust om Roslings uppenbara faktafel: “Vilket intervjuobjekt! Hans Rosling borde få eget TV-program på bästa sändningstid” “Härlig kväll. Först flyktingkrönika sen Rosling o Aktuellt o nu USOpen i Eurosport”.

Uppdate:

Professor Rosling twittrar “Yes I was wrong in TVnews. 1st year assylum costs are from Int Aid budget. Bigger costs thereafter are general budget. Sorry”