Endast 6 procent av nyanlända får riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsplan


Nyligen kom Arbetsförmedlingens senaste rapport om flyktingars etablering, som inte uppmärksammats i media. Rapporten visar att 49 procent av de nyanlända har förgymnasial utbildning. Endast 10 procent av de med jobb i Sverige är förgymnasialt utbildade. Av de nyanlända har 25 procent någon sorts eftergymnasial utbildning på minst två år, inklusive yrkesutbildningar. Arbetsförmedlingen vägrar redovisa andel som har minst tre års eftergymnasial utbildning, vilket är standardmått för högutbildad i Sverige och minimum för kandidatexamen. 0.3 procent av nyanlända har forskarutbildning, jämfört med 1.3 procent bland Sveriges befolkning.

Untitled2

utbilding

Regeringen och SVT ger gärna sken att de nyanlända är högutbildade. SVT skriver ”In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer”.
Stefan Löfven hävdar på samma sätt: ”Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på.”

Statsministern och Statstelevisionen har dock vägrat redovisa siffror på hur många läkare det faktiskt kommit. Jag frågade Arbetsförmedlingen upprepade gånger om hur många i nära 50.000 nyanlända som var läkare och fick till slut svaret: ”Inskrivna arbetssökande inom Etableringsuppdraget som söker arbete som läkare, med adekvat utbildning i sökt yrke, uppgick till 41 personer maj 2015”

Johan Westerholm på Ledarsidorna redovisar Socialstyrelsens statistik på antal läkare som sökt och godkänts av socialstyrelsen från utanför EU. Notera att utanför EU utöver flyktingländer inkluderar länder som USA och Kina. Svaret är att 2014 sökte 765 legitimation varav 164 beviljades. 2013 års siffror från Socialstyrelsen ser likartad ut och finns redovisat nedan.

12039332_10153151597203231_3771458788669793565_n

Läkare från utanför EU är så få att Morgan Johansson och Ylva Johansson
skulle ha tid att gå igenom deras ärende en och en.

Syrien är inte ett land med stark utbildningsväsende ens jämfört med övriga mellanöstern. Enligt världsbankens statistik hade endast 4 procent av Syrier högskoleutbildning innan kriget utbröt. Naturligtvis tenderar de högutbildade att flytta mer, men denna överrepresentation räcker knappast till för att 37 procent av Syrier som kommer till Sverige ska vara ”högskoleutbildade” som SVT lurade i sina tittare.

world bank

Endast 6 procent av flyktingar har fick riktiga jobb ett halvår efter att ha lämnat Arbetsförmedlingens långa etableringsuppdrag. Trots all retorik om välbildade nyanlända starkt eftertraktade på arbetsmarknaden får 94 procent inte riktiga jobb, samma andel som ett par år sen.

arbetsförmedlingen