Ipsos och Novus om invandringsopinion

Opinionsinstitutet Ipsos utför sedan några år regelbundna globala mätningar om opinionen kring invandring. De har nu släppt 2015 års undersökning av 24 länder, däribland Sverige. Resultaten är intressant, men bör tolkas med försiktighet då samplet i Sverige endast inkluderar 500 svarande.

Sverige har en mindre negativ syn på invandring än de flesta undersökta länder, men är inte längre det minst invandringsnegativa landet. Resultat för andra länder finns här. Jag redovisar nedan de som tar ställning på frågorna, restposten består av de som svarar ”don’t know” eller ”Neither agree nor disagree”. Fördelning mellan de som tar mellan svag och stark ställning redovisas i detalj längre ned.

Vi ser återigen att allmänhetens syn på invandring är mångfacetterat och beror på exakt vilken aspekt som diskuteras. När det gäller invandringens övergripande effekt på Sverige anser fler att invandring har haft en negativ än positiv inverkan. I flera frågor överväger dock positiv syn på invandring.

Would you say that immigration has generally had a positive or negative impact on Sweden?
Positive 31%
Negative 42%

Detta är en ökning av invandringsmotståndet jämfört med 2014 då siffrorna var
Positive 39%
Negative 32%

Immigrants make Sweden a more interesting place to live
Agree 46%
Disagree 32%

Immigrants in Sweden have made it more difficult for Swedish people to get jobs
Agree 25%
Disagree 50%

Immigration is good for the economy of Sweden
Agree 38%
Disagree 35%

Immigration is causing my country to change in ways that I don’t like
Agree 36%
Disagree 45%

Immigration has placed too much pressure on public services in Sweden (for example, health, transport, educational services
Agree 45%
Disagree 34%

There are too many immigrants in our country
Agree 43%
Disagree 39%

Priority should be given to immigrants with higher education and qualifications who can fill shortages among certain professions in Sweden
Agree 42%
Disagree 32%

Det kan även vara intressant att göra en mer detaljerad uppdelning och separera på de som håller med helt eller delvis. Liksom i SOM-undersökningen tenderar invandringspositiva att vara försiktig positiva medan de som är negativa är stark negativa.

Would you say that immigration has generally had a positive or negative impact on Sweden?
Very positive 10%
Fairly positive 21%
Fairly negative 17%
Very negative 25%

Immigrants make Sweden a more interesting place to live
Strongly agree 16%
Tend to agree 30%
Tend to disagree 10%
Strongly disagree 22%

Immigrants in Sweden have made it more difficult for Swedish people to get jobs
Strongly agree 15%
Tend to agree 10%
Tend to disagree 18%
Strongly disagree 32%

Immigration is good for the economy of Sweden
Strongly agree 10%
Tend to agree 28%
Tend to disagree 13%
Strongly disagree 22%

Immigration is causing my country to change in ways that I don’t like
Strongly agree 22%
Tend to agree 14%
Tend to disagree 18%
Strongly disagree 27%

Immigration has placed too much pressure on public services in Sweden (for example, health, transport, educational services
Strongly agree 30%
Tend to agree 15%
Tend to disagree 16%
Strongly disagree 18%

There are too many immigrants in our country
Strongly agree 26%
Tend to agree 17%
Tend to disagree 14%
Strongly disagree 25%

Priority should be given to immigrants with higher education and qualifications who can fill shortages among certain professions in Sweden
Strongly agree 16%
Tend to agree 26%
Tend to disagree 10%
Strongly disagree 22%

Låt mig passa på och nämna en ny undersökning där Novus frågar: ”Tror du att Sverige har råd att erbjuda gratis välfärd (tex skola och sjukvård) till alla som bor i Sverige om antalet flyktingar är på dagens nivå eller högre än idag utan en radikalt förändrad politik?”

valfard

Endast 24% svarar ja, medan 66% inte tror att nuvarande flyktinginvandring är långsiktigt förenligt med bibehållen välfärd. Resultatet är slående givet att både nuvarande och föregående regeringar menar att flyktinginvandringen inte bara är förenligt med välfärden utan stärker välfärdens långsiktiga finansiering. Stefan Löfven menar exempelvis ”Vi måste göra den här investeringen för att det ska bli bra långsiktigt. Invandringen påverkar välfärden positivt“

Fredrik Reinfeldt upprepade på samma sätt under våren att invandringen inte är en kostnad utan nödvändig för att klara Sveriges välfärdsåtaganden: ”Det är inte en börda, en kostnad, utan de facto en väg till ett starkare och bättre samhälle”…”Min poäng är att om Sverige inte gör detta kommer vi i framtiden att sakna resurser för att klara vårt välfärdsåtagande.”

Att 84% av Moderatväljare tror att flyktingströmmen långsiktigt inte går att kombinera med välfärden tyder på en djup åsiktsklyfta i dessa frågor.