Medias dimridåer om ensamkommande flyktingbarns integrationsproblem

SNS har gett ut två rapporter som undersöker hur det går för enssamkommande flyktingbarn fram till 27 års ålder, vilket jag diskuterar i finanstidningen Realtid:

SNS redovisar andelen som förvärvsarbetar vid 27 års ålder. För de med svenskt ursprung är andelen som arbetar 79 procent för kvinnor och 82 procent för män. För flyktingar från samma länder som inte kom som ensamkommande barn är andelen som arbetar i 61 procent för kvinnor och 65 procent för män. För ensamkommande är andelen som arbetar 42 procent för kvinnor och 65 procent för män….Endast 10 procent var högutbildade vid denna ålder, jämfört med 27 procent av övrig jämnårig befolkning. Hissnande 44 procent var fortfarande förgymnasialt utbildade, jämfört med 10 procent bland övriga befolkningen. Någon som är driven nog att sig till Sverige från fjärran land kan med rätt stöd naturligtvis ta examen från gymnasiet.”

Dagens Nyheter förnekar sig inte heller. Under rubrik ”Flyktingbarnen är en tillgång” skriver ledarsidan: ”En slutsats man kan dra av Çelikaksoys och Wadensjös hittillsvarande forskning är att fördomarna mot ensamkommande flyktingbarn inte stämmer. De är inte ‘dyrare’ för samhället än andra grupper. Men de är heller ingen grå massa av offer som till varje pris måste tas om hand och vallas av samhället. På SNS-seminariet talades mycket om stöd och bidrag, ‘vi’ måste stötta lärarna, stötta skolorna, stötta kommunerna, landstinget och Skolverket. De ensamkommande flyktingbarnen ses i alltför stor utsträckning som ett problem, inte en resurs.”

DN ljuger som vanligt fräckt och lurar i sina läsare att det går lika bra för ensamkommande som andra grupper. Tidningen fabulerar vidare: ”De som arbetar har till och med samma snittinkomst som jämnåriga med svensk bakgrund.”

Nej, snittinkomsten är inte samma, den är cirka en tredjedel lägre än för jämnåriga med svensk bakgrund. Snittlönen är endast samma efter justering för lägre utbildning och andra kontrollvariabler förknippade med låg lön, något DN undanhåller. Kombination av högre utanförskap och lägre snittlön för de med arbete innebär att ensamkommandes totala arbetsmarknadsinkomster ligger på ungefär hälften av de med svenskt ursprung. Det är större klyftor än inkomstskillnaden mellan svarta och vita i USA. Men det är viktigare för DN att lura sina mer lättmanipulerade läsare än att uppmärksamma att samhället inte ger ensamkommande en likvärdig livchans.”

Ett par skärmbilder ur rapporten.

ålder

Den rödmarkerade siffran nedan visar löneskillnader innan kontroller som justerar för gruppen lägre utbildningsnivå.

income

Ser det ut som att det går lika bra för ensamkommande? Att DN ljuger om något så enkelt att kolla upp visar vilken förakt de måste känner för sina läsare. Läs resten av min i Realtid här.