Behrang Kianzad diskuterar hedersförtryck

Behrang Kianzad är en välkänd twitterprofil som beskriver sig som ”Jurist, Journalist, Digital Strategist & DJ”. Han har tidigare arbetat som reporter på SVT Rapport och som researcher för Sveriges Radio och har skrivit en bok om mångfaldsjournalistik som används som kursbok vid journalisthögskolor. Läsarna kanske minns vår livliga korrespondens i samband med Behrangs ”forskningsgenomgång” om invandring för Ordfront.

Behrang är åter aktuell i diskussionen om hederförtryck, eller som Behrang kallar det ”hedersbluffen”. Han deltog i gårdagens SVT debatt med detta tema. Behrangs samtal med Ivar Arpi som börjar ungefär 14 minuter in i programmet har väckt uppmärksamhet och kan bara beskrivas som must-see-TV.

behrang4

–  Ivar Arpi: Det viktigaste för den nya vänstern, det är att den vita mannen ska kritiseras. Det är viktigare för dem än att stå upp för kvinnor som flyr från ett kvinnoförtryck i sina hemländer och kommer till svenska bostadsområden och upplever exakt samma kvinnoförtryck.

–  Programledare: Behrang Kianzad, du är journalist och har följt de här frågorna länge. Är det inte bra att Svenska Dagbladet engagerar sig i den här frågan och uppmärksammar det? Behövs inte alla krafter?

–  Behrang Kianzad: Alltså det finns två typer av människor i världen, de som kan hålla två tankar i huvudet, och de som inte kan det. Ivar tillhör den senare kategorin. För det första, här kommer en rad påståenden som visar hur grund din syn är, hur din agenda egentligen ser ut. Du har ingen aning vad du pratar om Ivar, förstår du? Du har ingen statistik, du har ingenting som stärker din tes. När du börjar prata om att det finns vissa religioner, framförallt islam, där vi har hederskultur, då har du t.ex. missat hela kristna assyrier, kristna syrianer förlåt mig.

–  Ivar Arpi: Nej, jag sa inte det.

– Behrang Kianzad: Jag är inte färdigpratad.

–Ivar Arpi: Du lägger ord i munnen på mig. Men du lägger ord i munnen på mig.

– Behrang Kianzad: Jag säger till dig när jag pratat färdigt. Sen handlar det vidare om att, dels så är det så här. Hedersförtryck förekommer i hela svenska samhället. 50% av svenska kvinnor blir misshandlade i sina relationer. Sen är det såhär. Jag kan det här eftersom jag är jurist. Jag kan kriminalstatistik, som du inte har någon aning om. Förstår du? Eftersom du bara sitter och skriver nonsens, och det har du betalt för. Förstår du?

– Ivar Apri: Får jag svara på detta?

– Behrang Kianzad: Nämen vänta här. Vänta lite. Birgitta, du nämnde att vi har 70.000, som bor i ”hedersförtryck”. Vad har du för källa på det?

– Birgitta Ohlsson: Ungdomsstyrelsen. De säger att…

– Behrang Kianzad: Ungdomsstyrelsen? Du vet att den rapporten inte stämmer? Det är uppskattningar.

– Ivar Arpi: Det är ett exempel på att det är viktigare för ung vänster och för Behrang Kianzad att kritisera mig, och visst, det får de gärna göra, men…

– Behrang Kianzad: Du är fullständig irrelevant! Du är fullständig obetydligt.

– Ivar Arpi: De vill heller kritisera borgerliga ledarsidor än försvara Zeliha Dagli, Amine Kakabaveh…

– Behrang Kianzad: Borgerlig ledarsidor som legitimerar fascismen! Vad du gör är att du legitimerar rasismen!

– Birgitta Ohlsson: Jag tror att de flesta vettiga feministiska och andra röster i den här debatten mycket väl kan vara tydliga med att fördöma islamofobi som finns och är ett problem i vårt samhälle men också fördöma de islamistiska småpåvar som finns och som faktiskt dikterar…

– Behrang Kianzad: Var är de, var är de, var är dessa?

– Birgitta Ohlsson: De finns runtom i vårt land, de finns…

– Behrang Kianzad: Var är de? Var?

– Birgitta Ohlsson: De finns i den förort där jag växt upp också…

– Behrang Kianzad: Har Ivar varit i en förort? Har du vart i en förort Ivar?

Hela debatten finns här.

Behrang är självutnämnd expert på hedersvåld men kan inte kriminalstatistik. Det stämmer givetvis inte att 50 procent av svenska kvinnor blir misshandlade i sina relationer. Kianzad citerar Eva Lundgrens kontroversiella rapport Slagen dam men har missförstått uppgifterna. Slagen dam hävdar inte att hälften av alla kvinnor blir misshandlade i sina relationer, utan att 46 procent någon gång under sitt liv utsatts för fysiskt eller psykiskt våld (inklusive hot) av någon man, inklusive främlingar. När det gäller misshandel i relationer skriver Slagen dam: ”Totalt har 7 procent av kvinnorna utsatts för fysiskt våld av sin nuvarande make/sambo”

Behrang Kianzad ifrågasätter också att 70.000 skulle vara utsatta för hedersförtryck. Birgitta Ohlsson har dock rätt om Ungdomsstyrelsen. Uppsala Universitets Kunskapsbank om “Hedersförtryck och religiositet”:

”Ungdomsstyrelsen uppskattar utifrån en enkätundersökning år 2009 att cirka 70 000 individer i åldern 16-25 år i Sverige upplever begränsningar i förhållande till äktenskap och/ eller att familjen ställer upp villkor fär val av partner. Detta gäller 6,6 procent av de unga kvinnorna och 3,8 procent av de unga männen. Enligt studien är det betydligt vanligare med begränsningar i valet av framtida partner i familjer med utländsk bakgrund jämfört med familjer med svensk bakgrund”

I två debattartiklar i Göteborgsposten påstod Behrang nyligen att han avslöjat “myten” om hedersförtryck med egna beräkningar: ”Vi har 300 000 medborgare med ursprung i något muslimskt land… Skulle siffran 100 000 stämma, så skulle närmast alla tjejer i åldern 14–30 i dessa grupper omfattas av hedersförtryck”…”Däremot avlivade jag myten om att vi har ”100 000 tjejer som lever i hedersförtryck”, till exempel har vi endast 31619 tjejer som är födda eller har bakgrund i ett muslimskt land”

Det är naturligtvis befängt att det bara skulle finns 300.000 personer med ursprung i något muslimskt land i Sverige. Det är påhitt av Behrang, som har en tendens att  självsäkert uppfinna siffror. Enligt SCB är antalet personer födda i ett muslimskt land eller med någon förälder född i ett muslimskt land ca 880.000 personer. Att det bara finns ”31619 tjejer som är födda eller har bakgrund i ett muslimskt land” i Sverige är likaså en mycket exakt bluff. Behrang tycks heller inte inse att det inte bara är tjejer som lever i hedersförtryck. Det gäller även killar, inte minst homosexuella.

Socialstyrelsen, ungdomsstyrelsen, Stockholms stad och andra har uppskattat detta med enkäter och intervjuer. Hur många som lever i hedersförtryck är till stor del en gränsdragningsfråga. Exempel är frågor som ”Är du orolig för att någon förälder eller annan vuxen i din familj ska bestämma vem du ska gifta dig med/leva tillsammans med?” En mätning visar att 2.6 procent av unga tjejer med svensk bakgrund inte känner sig fria i sin partnerval jämfört med ca 22 procent av unga tjejer med invandrarbakgrund.

socialstyrelnse
Stockholms stad utförde en annan mätning ”2008 bland cirka 2 300 elever i årskurs nio” i Stockholm. 14 procent av andra generationen och 18 procent av första generationen invandrartjejer hade utsatts för kontroll, hot eller våld, jämfört med nästan inga tjejer med svenskt ursprung i denna mätning.

xx_xx

Behrangs rabiata utbrott i SVT borde inte förvåna någon. Han har ofta en hotfull ton och har uppmanat till våld. Behrang har nu tagit examen och avklarat sin juristutbildning, men kallade sig jurist och skrev att han hade examen när han fortfarande var student. Utöver milt meritfusk är Behrang rättshaverist och hotar regelbundet att dra kritiker inför domstol för förtal.

Nivån av inkompetens i hans så kallade “forskningsgenomgång” är svårbeskrivlig. Som exempel på uppenbara faktafel fokuserade jag på påståendet att “de flesta” invandrare i Sverige skulle vara mellan 20 och 30 år gamla. Så är inte fallet enligt statistik och sunt förnuft. SCB anger att drygt femton procent av invandrarna är i dessa åldrar. Behrang och Ordfronts chefredaktörs surrealistiska svar var att köpa beräkningar från SCB som de triumferande förklarade motbevisar detta:

TS hävdar vidare att de flesta asylsökanden till Sverige inte skulle vara i åldern 20-30 år, att det är något Ordfronts faktagranskare har missat. Men det är de visst, SCB:s enhet för befolkningsstatistik, som på vår begäran räknade fram medianåldern för asylsökande under 2013. Medianåldern är 27 år

Medianåldern säger ingenting om hur stor andel som är mellan 20 och 30 år gamla. Behrang och hans medförfattare har glömt högstadiematten och vet inte vad median betyder. Resten av svaret är osammanhängande smörja, där Behrang och Ordfront naturligtvis också hotar att åtala mig för förtal:

TS uppmanades flertalet gånger att specificera konkreta fel i Kianzads text och resonemang, eftersom han anklagar såväl Kianzad som Ordfront för sådant som lögn, falsifiering och inkompetens, sedermera även på Twitter. Vi har tagit kontakt med Journalistförbundets jurister. Det som skett kan mycket väl leda till ett förtalsåtal

Att Behrang ljuger som en häst travar är uppenbart för alla som följt min diskussion med honom på twitter. Behrang själv är en underhållande karaktär, men frågan är varför SVT, Sveriges Radio och andra valt att ge en platform till denna skojare. Vad har den allvarliga debatten om hedersförtryck vunnit på Behrangs framfart? Uppenbarligen bedömer många journalister att Behrangs yttranden om nationalekonomi, hedersvåld och annat är inom rimlighetens ramar. Släpper journaliskåren fram vem som helst så länge de är vänsterradikala och påstår sig kämpa för mångkultur? Har svensk media ingen nedre gräns?