Kritiserar statstelevisionen på SVT-Opinion: Häpnadsväckande att SVT underkänner SCB

Jag kritiserade SVT för det inkorrekta påståendet att 37 procent av nyanlända Syrier är akademiker och hänvisade till SCB-statistik som visar att andel högutbildade Syrier snarare är 10 procent. SVT försvarade sin rapportering här med argumentet att de anser att Arbetsförmedlingens statistik är färskare och mer tillförlitlig än SCBs. Notera dock att inte heller Arbetsförmedlingens statistik visar mer än en marginell ökning av de nyanländas självrapporterade utbildningsnivå. Skillnaden mellan deras siffror och SCBs är en fråga om definionen av högutbildad, inte tidsperioder. Jag svarar igen på SVT-Opinion. Utdrag:

“I stället för en rättelse svarar SVT på min tidigare kritik i debattartikel på SVT Opinion genom att angripa SCB:s tillförlitlighet: ”Ett annat skäl att inte använda SCB:s siffror är att de baseras på en enkät med 40-procentig svarsfrekvens”

SCB redovisar uppgifter för 87 procent av nyanlända Syrier, inte 40 procent. Detta framgick när jag länkade till Utbildningsbakgrund bland utrikes födda. Liksom många liknande undersökningar skickas enkäter igen till icke-respondenter, och enkätuppgifterna kompletteras med uppgifter från SFI och andra.”

“SCB:s statistik är standardkällan bland forskare och myndigheter om invandrares utbildning. Det är häpnadsväckande att SVT underkänner SCB på basis av hemmasnickrade resonemang. SVT menar även att de har ”varit noggranna med att förtydliga att vi med ‘högutbildad’ syftar på eftergymnasial utbildning”. Nej, SVT har varit allt annat än tydliga och fortsätter vara otydliga i sitt svar: ”Påståendet från Sanandaji om att det i dag skulle röra sig om korta yrkesutbildningar saknar därmed grund”.

Att SVT räknat in korta yrkesutbildningar som högutbildad är inte grundlös, det är ett obestridligt faktum. Eftergymnasial utbildning inkluderar per definition även yrkesutbildningar. SVT kan om de vill läsa på om ”Skillnad på eftergymnasial utbildning och högskoleutbildning” i utredningen Eftergymnasiala Yrkesutbildningar.

SVT vet naturligtvis själva att de har räknat med yrkesutbildningar. Vid en direkt fråga medger SVT: ”I det fall bilmekanikern har en eftergymnasial utbildning finns han med”.

Trots detta får tittarna aldrig veta att yrkesutbildningar ingår i statistiken, som i stället beskrivs med termer som högskola, högskoleutbildade och ”en rekordstor ström av akademiker”.

SVT är allt annat än pålitliga i sin metodbeskrivning. Där definieras högutbildad som ”personer som har uppgett att de har studerat upp till två år eller längre än två år på eftergymnasial nivå” .

Problemet är som sagt att det inte räcker för att definieras som högutbildad i Sverige. Men SVT följer inte ens sin egen definition när de skriver: ”syrier som kom under 2014 hade 37 procent en eftergymnasial utbildning. Mer än var tredje syrier som kommer till Sverige är alltså högutbildade”. Men siffran 37 procent inkluderar även utbildningar kortare än två år, även de med ett halvårs utbildning ingår där.

Förstår inte SVT att det är metodfusk att definiera högutbildad som minst två års utbildning men redovisa siffror som inkluderar ännu kortare utbildningar?”

Läs hela mitt svar på SVT-Opinion. Hjälp gärna också till att sprida.

SVT är genomgående manipulativa i hur statistiken återges. De skriver exempelvis: ”Var tredje syrier som kommer till Sverige har en eftergymnasial utbildning, visar SVT:s granskning. Till det kommer de som inte har högskola men ett yrke som det råder brist på i Sverige, till exempel bilmekaniker.”

Beskrivningen får det att låta som om SVTs siffror handlar om högskola och att bilmekaniker är en separat kategori. Detta trots att SVT vet att eftergymnasialt utbildade bilmekaniker redan ingår i deras definition. På samma sätt skriver SVT att de med högutbildad: “menar vi de personer som har uppgett att de har studerat upp till två år eller längre än två år på eftergymnasial nivå, samt forskare.”

Vaddå “samt forskare”? Forskare är per definition eftergymnasialt utbildade. “samt forskare” är en överflödig och rent tekniskt inkorrekt mening SVT har lagt till Arbetsförmedlingens definition så att lättmanipulerade tittare ska associera måttet med forskare. Notera också det försåtliga sätt SVT definierar utbildning.

Arbetsförmedlingens definition är “en eftergymnasial utbildning på två år eller längre”.

Detta har SVT skrivit om till “upp till två år eller längre än två år på eftergymnasial nivå”. Genom att ändra till “upp till två år eller längre” lämnar SVT semantiskt tolkningsutrymme att en sex månaders utbildning är “upp till” två år. Men då fyller “två år” inget syfte i meningen. Om SVT menar alla eftergymnasiala utbildningar utan tidsgräns hade de lika gärna kunnat skriva “upp till hundra år eller längre”. Alla utbildningar är antingen upp till hundra år eller längre än hundra år eller hur?

Trots att merparten av dessa 37 procent inte är akademiker använder SVT inte ens en gång ord som yrkesutbildning eller kort utbildning i sin beskrivning. I stället beskrivs statistiken genomgående på ett sätt som förleder tittare att tro att det rör sig om högskoleutbildade akademiker:

“en rekordstor ström av akademiker”
“In i landet strömmar färdigutbildade ingenjörer, läkare och ekonomer.”
“högre utbildning”
“flyktingar som kommer till Sverige har många med sig universitets- och högskoleutbildningar.”
“den största akademiska tillströmningen hittills.”
“Det regnar kompetens över Sverige just nu. Studieår, doktorsavhandlingar och tunga examina”

En läsare uppmärksammade mig på att SVT i efterhand har redigerat sin rapportering. Det är oklart när SVT ändrade, och det har antagligen inte med just min kritik att göra. Men någon gång har de ändrat. Initialt rapporterade SVT (min fetstil) “Mer än var tredje syrier som anländer har en högskoleutbildning med sig i bagaget”.

yyy

Det har SVT utan förklaring nu ändrat till mer subjektiva “Mer än var tredje syrier som anländer har en högre utbildning med sig i bagaget”.

Vad sysslar SVT egentligen med?