I nationens intresse

Jesper Strömbäck är medieprofessor vid Mittuniversitet och tidigare expert för regeringen Reinfeldt. Han är aktuell med en rapport om invandringens nationalekonomiska fördelar för Reforminstitutet, en av Svensk Näringslivs tankesmedjor. SVT: ”Ungefär 15 procent av alla företag drivs av personer med utländsk bakgrund. När det gäller små och medelstora företag är också tillväxtkraften starkare i företag som drivs av personer med utländsk bakgrund än i företag som drivs av svenskar, säger Jesper Strömbäck”

2014 hade enligt SCB 21.5 procent av befolkningen utländsk bakgrund, det vill säga var första eller andra generationens invandrare. Det är därför inte speciellt imponerande om 15 procent av landets företagare har utländsk bakgrund. Det innebär tvärtom en underrepresentation där invandring reducerar företagare per capita. Professor Strömbäck undanhåller dock att 21.5 procent av befolkningen har utländsk bakgrund, vilket gör det omöjligt för läsarna att tolka siffran 15 procent.

Strömbäck ger intrycket att företagare med utländsk bakgrund är mer framgångsrika, trots att det data från Tillväxtverket han använder visar motsatsen. Bara 13 procent av företagare med fler än tio anställda har utländsk bakgrund.

scbxx

scv

 

Rapporten håller den kvalitet vi har kommit att förknippa med Reforminstitutet, som tidigare gav ut en liknande rapport för nätverket ”Oss Alla”. Samma gamla skåpmat som skrönan att invandringen är viktigt för exporten, refrenser till Fores och tidningsartiklar i stället för forskning, etc.

Rapporten hävdar exempelvis “ett svenskt företag som anställer en person från ett annat land i genomsnitt ökar exporten av tjänster till det landet med cirka 2 procent, medan andra studier visar att svenska tillverkningsföretag som anställer ytterligare en utlandsfödd person i genomsnitt ökar sin varuexport till hens ursprungliga hemland med en procent”.

Strömbäck citerar här oseriösa korrelationsstudier, i det här fallet av en ekonom från Lunds universitet som jobbar för Handelskammaren. Det är inte kausalt påvisad att invandringen signifikant ökat svensk export. Effektstorlekerna ovan är uppenbart tramsiga. Skulle Volvo öka sin export till USA med 10 procent om de anställer 10 fler Amerikaner? Varför gör de inte det då? Varför anställer inte Ericsson 100 kineser och fördubblar sin export till Kina? Varför har Sveriges exportandel till de stora flyktingländerna inte ökat på fyra decennier och ligger kvar på patetiska två procent trots massiv invandring? En professor som skriver en forskningsgenomgång utanför sitt fält borde inte citera skräpstudier som inte håller metodologiskt.

Mot bakgrund av låg nivå på materialet och en oseriös avsändare i form av Reforminstituet kommer jag inte att prioritera en längre genomgång av Jesper Strömbäcks rapport. (Kul titel dock).