Silent Majority: 58 procent uppger till Demoskop att invandringen är för stor

Opinionsundersökningar om invandring är liksom många andra frågor känsliga för hur frågan formuleras. När Eurobarometern frågade om invandring ”väcker en positiv eller negativ känsla hos dig” svarade 72 procent positiv. När SOM-undersökningen ställde frågan det är ett bra förslag att öka flyktingmottagandet svarade däremot bara 18 procent ja. Nu finns en ny mätning från Demoskop beställd av den liberala tankesmedjan Den Nya Välfärden som visar en mer restriktiv invandringsopinion:

En majoritet tycker att invandringen är för stor. 58 procent anser detta, vilket kan jämföras med att 8 procent tycker att den är för liten. 34 procent tycker att den varken är för stor eller för liten. Sedan 2012 har invandringsopinionen blivit mer negativ. Andelen som tycker att invandringen är för stor har ökat med 13 procentenheter, från 45 procent till 58 procent. Inte bara är fler negativa, dessutom har andelen mycket negativa ökat mest.”

58 procent av allmänheten anger att invandringen är för stor medan 8 procent anger att invandringen är för liten. Detta trots att Demoskops undersökning till skillnad från SOM-undersökningen inte är anonymiserad. Vi ser återigen att eliten i form av etablerade politiker och journalister är ideologiska extremister i förhållande till allmänheten. Media företräder nästan enbart de 8 procent som tycker att invandringen är för liten. Inte nog med detta, journalisterna utnyttjar sin position för att ljuga om opinionsläget och låtsas att de företräder majoritetsuppfattningen. Nya Moderaternas eftervalsanalys påstår på samma sätt ”En majoritet av väljarna stödjer den nuvarande migrationspolitiken”, utan att ange källa.

Demoskops mätning visar att motstånd mot invandring ökat i alla inkomstsegment så att det inte längre finns några större skillnader mellan låg- och höginkomsttagare. Kristdemokraterna är det parti där motståndet ökat mest. Moderaternas väljare är i den här mätningen liksom många andra väldigt restriktiva. Stora delar av Moderaternas partiledning och MUF driver mot en radikala vision om fri invandring som går tvärtemot sina kärnväljares uppfattning.

demos

 

Miljöpartiets väljare är den enda grupp där fler anser att invandring är för liten än för stor. Vi får här en ledtråd till den skeva rapporteringen av dessa frågor. Professor Kent Asp är den som har forskat mest om svenska journalisters politiska sympatier. Journalistundersökningen utförs av “Institutionen för journalistik, medier och kommunikation” vid Göteborgs universitet (JMG) genom att skicka enkäter till 2500 slumpmässigt valda journalister. Asps studier visar att journalistkåren har blivit väldigt ideologiskt avvikande. Fler journalister på SVT sympatiserar med vänsterpartiet än som sympatiserar med den samlade borgerligheten. Journalistkåren är mer vänstervriden i relation till allmänheten idag än de var 1968. Åsiktsklyftan mellan journalister och folket har aldrig varit större.

Asp2

 

 

 

 

ASP3

Värdeprogressiva Miljöpartiet har stöd av ungefär 6-7 procent av allmänheten. Samtidigt får Miljöpartiet stöd av 54 procent av journalisterna på Sveriges Radio och 52 procent av journalisterna på SVT(!).

Låt mig passa på och göra en utvikning. Public Service får 8 miljarder kr per år i kollektiv finansiering för sitt samhällsuppdrag att opartiskt och sakligt rapportera sanningen. SVTs och SRs uppgift är att företräda alla medborgare, inte att driva en politisk agenda. De senaste åren har Public Service misskött sitt samhällsuppdrag. Journalisterna tycks tro att de äger SVT och har rätt att driva det som en lekstuga för vänsterprogressiva.

Ett exempel bland många kunde vi se 13 maj när Aktuellt rapporterade att Australiens program för att hindra båtflyktingar inte lyckades reducera antalet båtflyktingar. Påståendet är inte i närheten av att vara korrekt. Australiens motsvarighet till SVT heter SBS. Deras statistik visar att det mellan 2011 och 2013 årligen dog mellan 200 till 400 flyktingar på väg till Australien. Detta är fruktansvärda siffror som ledde till att Australien 2013 drev igenom reformen i fråga. År 2014 dog 5 flyktingar, och under första halvan av 2015 har det dött en flykting.

Australoia

Det går att kritisera Australiens program som onödigt inhumant. Det är däremot ett obestridligt faktum att dödlighet sjunkit med nästan 99%. Det handlar här inte om att man vinklar reportaget lite. SVT ljuger med två order of magnitude i en fråga om liv eller död.

Grova faktaförvanskningar som denna visar att den svenska journalistkåren inte är mogen att självreglera sig. Ett problem är att många journalister har en avslappnad attytid till objektiv fakta och är villiga att fara med osanning om det gynnar deras agenda. Ett ännu större problem är att kåren blivit är så ideologisk homogen att de inte granskar varandra i invandringsfrågor.

De allra flesta journalister på SVT tillhör de 8 procent av befolkningen som tycker att Sverige tar emot för få invandrare. Journalisterna betraktar det inte som sitt uppdrag att ta hänsyn till de 58 procent av allmänheten som inte sympatiserar med Miljöpartiets invandringspolitik. De tycks tvärtom se det som sin uppgift att indoktrinera dem som tycker fel, exempelvis de som använt internet för att ta reda på korrekta uppgifter om Australiens båtflyktingar. Journalistkåren tycks inte förstå att deras inkompetenta rapportering av invandringsfrågor underminerar Public Service existensberättigande.