Henrik Alexanderssons crowdfunding av “Demokratifabriken – EU från insidan”

Henrik “HAX” Alexandersson är en välkänd libertariansk bloggare. Alexandersson är en av Sveriges mest initierade skribenter både i EU-frågor och övervakningsfrågor. HAX crowdfundar nu till boken ”Demokratifabriken – EU från insidan”:

“Seven out of ten Swedes believe that the EU has too much power – or that Sweden should leave the union all together. How did it come to this? What went wrong? What forces are really driving the EU machinery? These are some of the questions asked in the book Demokratifabriken. Here readers also will find out what goes on behind closed doors at the EU institutions in Brussels, Strasbourg, Luxembourg and Frankfurt.”

Samarbete inom Europa är en fin tanke, men EU är inte en välfungerande instuition. Det har i stället utvecklats mot en överbyråkratisk Leviathan som misskött allt från valutasamarbete och jordbrukspolitik till fackliga frågor och inte minst migration. EU-inträdet är en viktig förklaring till Sveriges invandringskris. Det är idag svårare för Sverige att styra sin egen migrationspolitik när landets gränser i praktiken har flyttats till Medelhavet.

Det är bra att det finns skeptiska skribenter som granskar EU. Detta inte minst då EU-frågor är komplicerade, byråkratiska och torra. EU är viktigt, men trist att läsa om och därför och otacksamt att skriva om. Jag är glad att det finns personer som Henrik Alexandersson som orkar hålla ett öga på EU så att jag slipper, och donerade därför till hans bok. Jag vill uppmuntra läsare som är skeptiska till EUs maktexpansion att också stödja HAX crowdfunding genom att donera och genom att sprida information om projektet.