Arbetsförmedlingen fifflar om nyanländas etablering.

Idag släpptes Arbetsförmedlingens senaste rapport om etablering av nyanlända. Andel nyanlända som går vidare till riktiga jobb efter Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag har inte ökat jämfört med 2013 och ligger kvar på patetiska 5 procent. Mer intressant är att Arbetsförmedlingen under ny ledning av socialdemokraten Mikael Sjöberg fifflar allt grövre med statistiken. Arbetsförmedlingens rapport innehåller utöver sedvanlig manipulativ spinn allvarliga sakfel om nyanländas utbildningsbakgrund.

Arbetsförmedlingens påstår i sitt pressmeddelande: ”I december 2014 hade 24 procent en eftergymnasial utbildning på två år eller längre, jämfört med 20 procent året innan. Andelen som har högskoleutbildning är nu på samma nivå som befolkningen i stort.”

Det är inte sant. AMS jämför här andel nyanlända med minst tvåårig eftergymnasial utbildning med andel i befolkningen med minst treårig utbildning. SCB-rapporten som AMS hänvisar till förklarar: “25 procent av befolkningen i åldern 25–64 år har minst treårig eftergymnasial utbildning”

Arbetsförmedlingens beslut att sätta gränsen för ”akademiker” på två års eftergymnasial utbildning är redan oseriöst. De med endast två års utbildning efter gymnasiet betraktas sällan som akademiker. Dessutom räknar AMS på eftergymnasiala utbildningar när de pratar om “akademiker” vilket utöver högskola inkluderar yrkesutbildningar. SCBs definition är treåriga eftergymnasiala utbildning, vilket åtminstone räcker till en kandidatexamen. Om AMS nu bestämt sig att sätta gränsen för nyanlända ”akademiker” som minst tvåårs utbildning så måste detta givetvis jämföras med andel i befolkningen med tvååriga utbildningar, inte med treåriga utbildningar. Enligt SCB har drygt 30 procent av totalbefolkningen minst tvåårs eftergymnasial utbildning.

Merparten av de som AMS kallar ”akademiker” tycks just ha tvååriga utbildningar. Förra året gick mer än nio tiondelar av beviljade asyl till fem ursprungsländer, Syrien och dess statslösa palestinier, Eritrea, Irak, Somalia och Afghanistan. Nedan har jag klippt och klistrat in SCBs uppgifter om utbildningsnivå bland invandrare från dessa länder samt för totalbefolkningen.

sjoberg4

Sammanlagd har endast 10 procent av invandrare från dessa länder minst treårig eftergymnasial utbildning jämfört med 25 procent bland Sveriges befolkning. Av invandrare från dessa länder är 44 procent endast förgymnasialt utbildade, mer än tre gånger rikssnittet. Att AMS mot bakgrund av detta försöker få oss att tro att det finns lika hög andel välutbildade bland nyanlända som i det gör bland befolkningen i stort är häpnadsväckande fräckt.

Det är viktigt att inte låta sig förvirras här. Poängen är inte att invandrare överdriver sina meriter eller att de saknar dokumentation att bevisa sina examina. Det behövs ingen dokumentation för att räknas som högutbildad i statistiken, det räcker att ange det i SCB eller Arbetsförmedlingens självrapporterade enkäter. Det behövs inte heller någon validering för att räknas som högutbildad. Att en del kan överdriva sina meriter är möjligt men inte vår fokus, vi antar här liksom SCB att alla anger korrekt utbildningsbakgrund. Poängen är att bara runt 10 procent av de nyanlända själva anger att de är akademiker med minst tre års utbildning enligt SCBs siffror. Officiell statistik visar att Arbetsförmedlingens påstående att andel nyanlända som har högskoleutbildning nu är på samma nivå som befolkningen i stort inte är sant.

Aftonbladets ledarsida upprepar Arbetsförmedlingens påstående: “En fjärdedel hade med sig en eftergymnasial utbildning på minst två år. Det visar Arbetsförmedlingens egna siffror. Det är lärare och ingenjörer, läkare och ekonomer, matematiker och jurister.”

Hur många ingenjörer, läkare, ekonomer, matematiker och jursiter föreställer sig Aftonbladet har tvåårs utbildning? Arbetsförmedlingen sitter på all data, inget stoppar de från att rapportera hur många som faktiskt är läkare eller civilinjenjörer. AMS är knappast tvunga att klumpa ihop riktiga akademiker med tvååriga yrkesutbildningar på det här egendomliga sättet. När arbetsmarknadsmininstern får frågan om de nyanländas utbildning svarar hon på samma sätt vagt: “här finns 900 inom naturvetenskapliga yrken och teknik, 1 000 personer inom hälso- och sjukvård”

Varför klumpa ihop läkare med samtliga inom hälso- och sjukvård? Regeringen verkar besatt av alla läkare från Syrien. Varför inte bara tala om hur många dessa läkare är? Historisk har läkare utgjort några promille av de som kommit. Siffrorna som Ylva Johannson motvilligt anger visar ändå att runt fyra procent av de i etableringsuppdraget överhuvudtaget är utbildade inom vård och teknik, inklusive alla med kortare utbildningar som vårdskötare och mekaniker. Det ger en hint om hur få de riktiga läkarna och civilingejörerna är.

AMS kan kanske lura i Aftonbladet att tvåårig yrkesutbildade är välutbildade akademiker. Men hur planerar myndigheten lura arbetsgivare som letar efter läkare eller civilingenjörer att anställa någon med två års utbildning? Mikael Sjöberg och Ylva Johansson kan kanske komma undan med att fiffla om nyanländas meriter, men de nyanlända kan knappast ljuga för arbetsgivare i sina jobbansökan. Tror arbetarrörelsen på allvar att storskaligt meritfusk är ett substitut för arbetsmarknadspolitik?

Fler manipulationer i AMS-rapporten:

•   I Arbetsförmedlingens pressmeddelande kan vi läsa: ”Arbetsförmedlingens rapport, som nyligen lämnades in till regeringen, visar att 65 procent av de nyanlända akademikerna matchas mot yrken som kräver högskolekompetens. De andra kan ha behov av att komplettera sin utbildning eller väntar på att få sin utbildning verifierad innan de kan söka jobb som de är utbildade för.”

Att ”65 procent av de nyanlända akademikerna matchas mot yrken som kräver högskolekompetens” låter glädjande eller hur? I rapporten framgår att detta bara betyder att AMS – inte någon arbetsgivare – avgjort att de nyanlända skulle kunna söka dessa jobb. Dessutom har är en del av vad arbetsförmedlingen kallar matchning bara de nyanländas egna önskemål om vad de skulle vilja jobba med men saknar kvalifikation för: ”För tio procentenheter av dessa var yrket markerat som ett önskat yrke. Det innebär att personen vid tillfället saknade de kvalifikationer som krävs för att bli matchad mot yrket.”

I rapporten skriver AMS: ”Två tredjedelar av personerna med eftergymnasial utbildning matchades mot, eller har som mål att matchas mot, ett yrke som kräver högskolekompetens under tiden i etableringsuppdraget”. I sitt pressmeddelande har AMS däremot klippt bort den av mig markerade delen. Mikael Sjöberg förnekar sig inte.

•    Arbetsförmedlingens rapport påstår: ”Utrikes födda stod för hela ökningen av både arbetskraftsutbudet och sysselsättningsnivån”. Det är också inkorrekt. Invandrare stod år 2014 för det mesta av befolkningsökningen och ungefär 65 procent av ökning av antal sysselsatta. Vad AMS troligen har gjort här är att utan att tala om det exkludera sysselsättningsökning bland de äldre.

•    AMS ger sken av en starkare arbetsmarknad: ”29 procent av dem hade gått vidare till någon form av arbete eller studier efter 90 dagar, en ökning från 26 procent 2013.” och tillägger ”En möjlig förklaring är den stärkta arbetsmarknaden”. I rapporten framgår dock att denna redan blygsamma ökning inte består av fler som får riktiga jobb utan fler i AMS-program, närmare bestämt nystartsjobb. Andel som går vidare till arbete utan stöd är exakt samma som 2013. 90 dagar efter att ha avslutat Arbetsförmedlingens etableringsplan har 5 procent av de nyanlända riktiga jobb, eller “arbete utan stöd”. Notera att ebleringsplanen påbörjas ofta först ett eller två år efter ankomst och att de flesta som påbörjar den finns kvar där efter två år. 180 dagar efter att ha lämnat dessa dyrbara etableringsplan har 6 procent arbete utan stöd, återigen identiskt med 2013 års utfall. Arbetsförmedlingen och dess generaldirektör låter väl stolta och nöjda med detta fiasko.

Att fiffla om de nyanländas utbildning är inte Arbetsförmedlingens uppdrag och skapar inga jobb. Hade 24 procent verkligen varit högutbildade akademiker hade naturligtivs fler än 6 procent gått vidare till riktiga jobb. Arbetsgivarna är dock mer krävande än Aftonbladet och SVT. De låter sig inte luras lika lätt om distinktionen mellan civilingenjörsexamen och tvåårs mekanikträning i den Syriska armén.

sjoberg

Vi får inte längre veta hur det går efter ett år eftersom Arbetsförmedligen från och med denna rapport bestämt sig att inte längre rapportera dessa uppgifter.