Önsketänkande av Stefan Löfven att 30 procent av Syrier har högskoleutbildning

Statsminister Stefan Löfven intervjuas i SVT om flyktingsituationen. Statsministern säger runt 8:20 i inslaget: ”Uppåt en 30 procent av de människor som exempelvis nu kommer från Syrien, de har en högskoleutbildning. Till Sverige kommer läkare, ingenjörer, och andra välutbildade grupper som vi behöver, vi vet att vi har brist på.”

Svts Camilla Kvartoft accepterar i studen påståendet men pressar Löfven ”Men de andra då, de andra då, de andra 70 procenten då?”

Stefan Löfven uppgift är inkorrekt. Andel nyanlända Syrier med minst treårig eftergymnasial utbildning är enligt SCB 10 procent. SCB-rapporten “Utbildningsbakgrund bland utrikes födda” redovisar utbildningsnivå Syrier som kom till Sverige mellan åren 2009-2013 i åldrarna 25-64.

syrien

Av sverigefödda i dessa åldrar har 25 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning medan ytterligare 15 procent har kortare eftergymnasial utbildning. Bland syriska nyanlända har 10 procent en minst treårig eftergymnasial utbildning medan ytterligare 12 22 procent har kortare eftergymnasial utbildning, totalt 32 procent. [Jag angav fel siffra tidigare]. Om vi tittar på SCBs siffror för alla Syrier och inte bara nyanlända har 14 procent treårig eller längre eftergymnasial utbildning.

Det viktiga är att ”eftergymnasial utbildning” även inkluderar korta arbetsmarknadsutbildningar och inte är synonymt med akademisk utbildning eller högskoleexamen .

De med ett eller tvårig kockutbildning, frisörutbildning eller för den delen dansutbildning har eftergymnasial utbildning men är inte akademiker. Definitionen av eftergymnasial utbildning är utbildning efter gymnasiet, inte bara akademiska utbildningar på högskolenivå. Treåriga utbildningar är inte heller per definition akademiska, men så pass långa utbildningar tenderar att vara det.

Problemet är att Löfven citerar statistik som inkluderar korta yrkesutbildningar men presenterar det som ”högskoleutbildning” eller  ”akademisk utbildning”. De med korta yrkesutbildningar är vare sig akademiker eller högskoleutbildade. En rapport från utbildningsverket om yrkesutbildningar diskuterar de akademiska kriterier som avgör “Skillnad på eftergymnasial utbildning och högskoleutbildning” av avslutar “Enligt dessa utgångspunkter är all högskoleutbildning att betrakta som eftergymnasial utbildning, men all eftergymnasial utbildning är inte högskoleutbildning”.

Stefan Löfven själv har enligt wikiepedia en eftergymnasial utbildning i form av en ettårig svetsarutbildning från AMS. Det skulle dock väcka anklagelser om meritfusk om Löfven på basis av detta hävdade att han var akademiker eller högskoleutbildad. På samma sätt är det faktafel att hävda att 30 procent av Syrier har högskoleutbildning på basis av siffror som huvudsakligen består av korta yrkesutbildningar.

Även arbetsförmedlingen redovisar som del av etableringsuppdraget statistik på nyanländas utbildningsnivå, dock ej uppdelat per land. Enligt de senaste sifforna är har 24 procent av samtliga nyanlända i etablering två-årig eftergymnasial utbildning eller längre. Arbetsförmedlingen redovisar inte andel med 3-årig eftergymnasial utbildning eller längre. 51 procent är förgymnasialt utbildade. Det kan som bakgrund vara intressant att känna till att statistik om invandrares utbildning är huvudsakligen självrapporterat från svenska myndigheters enkät. Det krävs inte validering för att räknas som högskoleutbildad i statistiken.

utbildning

P.S

Trots sin fräcka vals om 30 procent högskoleutbildade Syrier var Löfven avsevärt mer välinformerad om sitt land än Fredrik Reinfeldt. Reinfeldt hävdade att det föds för få barn i Sverige och sa till och med i framträdanden i utlandet ”we do not have enough children born in Sweden”.

Sverige har även exklusive invandring haft födelseöverskott varje år sedan 2001. I själva verket har Sverige med undantag av perioden 1997-2001 haft födelseöverskott samtliga år sedan fältsjukan 1809. Därför skulle Sverige ha en viss befolkningstillväxt även utan nettoinvandring. Stefan Löfven återgav detta korrekt i intervjun: ”Vi har idag ett alldeles för litet födelseöverskott. Så skulle vi inte ha människor som kommer från andra länder, så skulle vår befolkningsutveckling stå stilla.”

Utöver att BNP per capita återigen redovisas i statsbudgeten kan vi glädjas över att Sverige återigen har en statsminister som inte är missinformerad om sitt egets lands födelsetal.