Intervju med Christian Broadcast Network (CBN)

Christian Broadcasting Network (CBN) är en Amerikansk kristen konservativ TV-kanal. De intervjuade mig om svensk invandring november 2014 och har nu laggt upp inslaget här.

Ett svar blir otydlig i klippning och kan framstå som motsägelsefullt. Runt 5:15 säger jag: “In the long run, my guess is that this is going to collapse”. Det avser det politiska koncensuset om rekordhög invandring som jag tror kommer att kollapsa, inte samhället. Det förklarar jag följdfrågan med Adam Smiths citat There is a great deal of ruin in a nation: “Sweden will never collapse. What is going to happen if this continues is a gradual detrition in social and economic outcomes”.

Eftersom delar av svaret är bortklippt kan det framstå som att jag säger emot mig själv. Men det som jag säger kommer att kollapsa är dagens politisk konsensus om invandringspolitiken medan det som jag inte tror kommer att kollapsar är samhället.

Jag vet inte om CBN kommer att lägga upp längre delar av intervjun senare, i så fall länkar jag det här. CBN ställde även några frågor om försvarspolitik, här finns CBNs inslag om svensk försvar där även jag citeras ett par gånger.