Ur min korrespondens med Behrang Kianzad

Behrang Kianzad är frilansjournalist samt juriststudent. Behrang har bland annat medverkat i Sveriges Radio och undervisar vid journalisthögskolan Fojo i Högskolan i Kalmar. Behrang skrev om nationalekonomisk forskning och myter om invandring i Ordfront. Jag mailade honom och påpekade sakfel.

En studie från 2003 av Kjetil Storesletten visar att invandring vid unga idealåldrar som 20-30 år tenderar att vara lönsamt trots relativ låg sysselsättningsgrad. Gruppen utgör inte längre någon kostnad som barn och kan arbeta i många år innan pension. För äldre invandrare är det tvärtom svårt att få lönsamhet även med hög sysselsättningsgrad då de har få år kvar till pension. Break-even sysselsättningsgrad (i praktiken förvärvsfrekvens) är den nivå som krävs för att invandring ska gå plus minus noll. I en annan och i resultat närliggande studie av Ekberg är break-even överlag 72%, det vill säga invandring är lönsam om invandrares genomsnittliga förvärvsfrekvens är över 72%. År 2013 var invandrares förvärvsfrekvens 58%. Storeslettens studie visar på en förlust överlag från invandring. ”an average new immigrant represents a net government loss of USD 20,500.”

Förlustsiffran visar att invandrarnas genomsnittliga förvärvsfrekvens för alla åldrar var lägre än break-even. Dock är break-even förvärvsfrekvens olika i olika åldersgrupper bland invandrares: “The middle graph shows that the break-even rate for 20-30 years old new immigrants is as low as 61%, while immigrants who immigrate after age 50 would be a net fiscal burden even if they had a 100% participation rate”.

Behrang skriver tvärtom att Storesletten visat att det räcker med 60% (avrundning av 61%) sysselsättningsgrad för att invandring ska vara lönsamt. Behrang missar att det bara gäller idealfallet för de som anländer mellan 20 till 30 års ålder. Han tror dessutom att det inte gör något då ”de flesta” invandrare ska vara mellan 20 och 30 år gamla. Ordfronts faktagranskare tycks inte ha reflekterat över påståendet att de flesta invandrare till Sverige idag skulle vara i åldern mellan 20 och 30 år gamla. Artikeln i Ordfront är full av andra grova fel, jag fokuserar bara på dessa som konkreta exempel. Behrang skriver: ”Kjetil Storeslettens studie av migrationen till just Sverige, Fiscal Implications of Immigration – a Net Present Value Calculation (2003), visar att invandringens ekonomiska påverkan på Sverige främst beror på invandrarnas ålder och sysselsättningsgraden i gruppen, som Storesletten menar behöver vara minst 60 procent för att invandringen ska »gå med vinst«. Dagens åldersstruktur är gynnsam, de flesta är mellan 20 och 30 år”

När jag mailade Behrang om dessa och andra fel vägrade han att lyssna, så jag gav upp. Ett par månader senare skaffade jag twitterkonto. Jag fick snart en hånfull kommentar av Behrang. Vi återupptog vår korrespondens, vilket växte i intensitet. Jag har försökt att klippa in utdrag nedan med skärmbilder. Allt är inte med, och det var svårt att få det helt kronologiskt. Det som står nedan är bara utdrag, de som vill följa min och Behrangs korrespondens i helhet bör läsa på twitter.

Behrang1

Behrang2

Behrang3

 

Behrang4

 

Behrang51