Demography for Dummies

Ehrenberg håller fast vid sitt påstående att nettoinvandring är 19.000 per år även efter att jag visade honom skärmbilder från SCB.

Untitled

Jag mailade SCB och bad de reda ut dispyten:

<<<”Hej,

Jag har en fråga om nettoinvandring till Sverige år 2013. Min tolkning av SCBs statistik är att det rör sig om 65.130 individer. Tidningen ETC har gjort en uppmärksammad beräkning som menar att nettoinvandring 2013 var ca 19000 personer. De skriver om 2013:

“Samma år utvandrade 50000 (många f.d. immigranter) ur Sverige. Av de som kom var 19000 sådana som har arbetstillstånd, alltså forskare, ingenjörer och företagsrekryterade. 20000 var EU-medborgare som flyttar inom EU och Norden. 8000 var studenter. Kvar blir ca 19000.”

Är siffran 19000 enligt SCB korrekt nivå på nettoinvandring år 2013?”>>>

 

SCB svarade:

<<<”Ja, du har rätt i att nettoinvandring 2013 låg på 65 130 personer, under 2013 invandrade totalt 115 845 personer och 50 715 personer utvandrade, vilket ger denna nettoinvandring. Detta kan du även hitta i vår statistikdatabas här.”>>>

Expressens kolumnist Lars Lindström kritiserade nyligen begreppet massinvandring och skrev: ”50 000 utvandrade från Sverige, det betyder att invandringsöverskottet var ungefär 65 000 människor förra året. “Massinvandringen” är alltså sju promille av Sveriges befolkning, och av dessa är många hemvändare, EU-medborgare, värvade arbetare och studenter. Sju promille kallar jag lättinvandring.”

Jag håller med Lindströms kritik mot begreppet ”massinvandring”, ett ord jag inte använder. Prefixet mass inte är värdeneutral och har en negativ normativ konnotation, som i masskonsumtion eller massarbetslöshet.

Att Lindströms däremot tolkar nettoinvandring på 0.7% procent av befolkningen per år som ”lättinvandring” visar att han saknar kontext att tolka siffran. Det är extremt höga nivåer historisk eller i jämförelse med andra länder.

Sverige hade 2013 en nettoinvandring i relation till befolkningen på motsvarande 0.68% per år, lika mycket som rekordåret 2009. Det innebär att Sverige har passerat USAs historiska rekord under den transatlantiska migrationen 1880-1890, då USAs nettoinvandring låg på 0.67% per år.

Net

Nettoinvandring i relation till befolkningen ligger idag tre till fyra gånger högre än Sveriges genomsnitt under efterkrigstiden på runt 0.2% per år.

I rättvisans namn så var Lars Lindström relativ lyhörd när jag skickade dessa siffror till honom. Han svarade att det centrala med hans text inte var siffran 0.7% utan kritik av Sverigedemokraternas sätt att svartmåla invandring genom sitt ordval.

Någonting som bidrar till förvirring är frågan om återvändande svenskar så kort om det. När en person som är född i Sverige eller som är svensk medborgare lämnar landet och avregistrerar sig från folkbokföringen räknar det som utvandring (kortare resor räknas inte). De flesta inrikes födda tenderar på sikt att återvända och räknas då in som invandring av SCB. Det är oavsett semantik således inte fel att inkludera återvändande svenskfödda som invandring som Lindström gjort. Återvändande svenska medborgare är den enskild största gruppen av bruttoinvandringen med 18 procent 2013.

Eftersom det har blivit vanligare att svenskar bor utomlands ett tag har ökad omsättningen bidragit till att blåsa upp bruttoinvandringen något. Detsamma gäller EU-inträdet. Det är inget problem om man som jag alltid har gjort även redovisar nettoinvandring av utrikes födda, alternativ nettoinvandring av utrikes medborgare.

Vad många inte inser är att svenskar har negativ nettoinvandring. Ungefär 5 till 6 tusen fler lämnar landet än återvänder varje år. När vi räknar på nettoinvandring blir det motsatt effekt av att exkludera återvändande svenskar än när man räknar på bruttoinvandringen. Bruttoinvandring sjunker av justering för återvändande medan nettoinvandring ökar. Nettoinvandring av utländska medborgare var förre året 71.000 och nettoinvandring av utrikes födda ca 70.000. Undvik att röra ihop netto och brutto i samma analys, det blir lätt katastrof.

Låt mig nu återigen försöka förklara för journalisterna på ETC och Ordfront varför deras ”kalkyler” är nonsensartade. Ehrenberg kommer fram till siffran 19.000 för nettoinvandring genom dubbelräkning. Studenter, arbetskraftsinvandrare och EU-medborgare har hög utvandring och utgör en stor del av utvandringen. Ehrenberg drar först av total utvandring. Sen drar han av studenter, arbetskraftsinvandrare och EU-medborgare en gång till.

Utvandring skiljer sig markant mellan studenter/EU-medborgare/arbetskraftinvandrare och flyktingar/anhöriga. SCB-rapporten ”Återutvandring efter tid i Sverige” förklarar:

”Bland arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och Norden är återutvandringen nästan lika stor som hos nordiska medborgare. Mindre än 40 procent av denna grupp arbetskraftsinvandrare är kvar i Sverige efter tio år. Detta kan jämföras med de som kommit som flyktingar och fått asyl i Sverige. Av dessa personer är 96 procent kvar i Sverige efter tio år. Pensionärer och anhöriga som invandrar återutvandrar också i relativt liten utsträckning.”

Man kan därför inte dra av studenter och EU-medborgares utvandring från flyktinginvandringen. Det är grupper med helt olika migrationsmönster.

Expresssen1

Ett annat sätt att illustrera detta för kulturskribenter som lätt blir förvirrade av för många siffror är att helt enkelt titta på hur många som befinner sig i landet utifrån grund för bosättning. Hittade ingen graf färskare än 2010, men det räcker för att illustrera poängen. Flyktingar och anhöringa utgör en hög andel av invandrare och har växt sin andel. Studenter etc. utgör en avsevärt lägre andel av de som befinner sig i landet än deras andel av det årlig inflödet. Orsaken är som sagt att dessa grupper till skillnad från flyktingar och anhöriga har hög återvandring.

expressen3

Jag hade inte behövt förklara banala saker som detta om ETC och Ordfront hade researchat sina artiklar. Att man inte frågar en av landets många experter är ingen slump. Syftet med dessa artiklar är inte att komma fram till korrekt siffra, utan att ”spräcka myter”, d.v.s förneka obekväma fakta som man saknar svar på. Experter kan ha professionell etik att inte ljuga och rättar misstag för att inte tappa anseende bland  övriga professionen. Kulturvänstern och libertarianska ideologer är däremot befriade från dessa tyglar och kan skamlöst påstår vad de vill.

P.S

Johan Ehrenberg ger ett detaljerat och tämligen övertygande svar på min kritik ovan, d.v.s twittrar och kallar mig Sverigedemokrat.

ss

Johan: Du vet och jag vet att du gjorde bort dig. Du fick läsare som litar på ETC att framstå som okunniga och bli generade. Slarv och vägran att rätta demonstrabel falska påståenden gav Sverigedemokraterna ytterligare en billig seger.

Läsare som gick på ETCs påståenden om nettoinvandring och annat behöver motargument, eller åtminstånde någon försäkran att det ETC skrev stämmer. Det bästa du har erbjudit hittintills är att kalla mig Sverigedemokraternas nationalekonom och hänvisa till ospecifika räknefel. Du verkar inte ha höga tankar om dina läsares intellektuella standard om du tycker att de får vara nöjda med en så svag respons. Att vädja till de som följer debatten att inte läsa länkar till kritiken utstrålar heller inte direkt självsäkerhet. Move along! Nothing to see here jag lovar! Snälla klicka inte på länkarna som visar mitt journalistiska fiasko svart på vitt.