Invandring från utanför Europa inte ens lönsam i Storbrittannien

The Economic Journal har temanummer om invandring med en studie om Storbritannien och en om Norge. Dustmann och Frattini undersöker huruvida invandring till Storbritannien har varit lönsam. De delar in invandrare i de från EU och de från utanför EU. Alla invandrare som befann sig i landet mellan 1995-2011 studeras, men de studien särredovisar även kalkyler för invandrare som kom under perioden 2001-2011 separat. Slutsatsen om alla invandrare som befann sig i landet 1995-2011 är att invandring från EU har varit lönsam medan den från utanför EU har utgjort en nettokostnad: “immigrants from EEA countries made a positive contribution over that period of more than £4 billion, while those from non-EEA countries made a negative contribution of £118 billion

Under den undersökta perioden hade Storbritannien betydande underskott i statskassan. Det innebär att även Storbritanniens inrikes födda befolkning betalade in 591 miljarder mindre i skatter än sina utgifter. Staten gick årligen back med ca £800 per inrikes född person medan varje invandrare från utanför EU netto kostade ca £1900 per år.

Dustmann och Frattini visar att Europeisk invandring har varit lönsam, både 1995-2011 och ännu mer i perioden efter år 2000. Författarna lyfter själva främst fram dessa positiva resultat, men medger att det inte gäller för invandrare från utanför EU: “the fiscal contribution of non-EEA immigrants is slightly negative in all years, although the difference between their net cost and that of natives has been closing over time.

Dustmann och Frattinis studie diskuteras ingående av Robert Rowthorn. The Economic Journal publicerade också en studie om invandraring i Norge och jämför Storbritannien med Norge: “In terms of the different types of immigrants attracted to the two countries, immigrants to the UK tend on average to be highly skilled, whereas those to Norway appear less so. In fact, Dustmann and Frattini show that the average level of education, as well as the share of individuals with a tertiary education, has been consistently higher in the UK’s immigrant population than among natives and that this difference has accelerated with the arrival of new immigrants since 2000. In addition, immigrant populations in the UK have a high labour market attachment, with employment rates on average similar to those of natives (although with some heterogeneity between immigrants from the European Economic Area (EEA) versus non-EEA immigrants). Immigrants to Norway, in contrast, are typically far less skilled than natives, so the employment rates of all groups studied fall below those of natives, with some groups experiencing a sharp rise in nonemployment a few years after arrival. Not surprisingly, therefore, the conclusions drawn by these two articles are radically different. The picture that emerges is that whereas post-2000 immigrants to Britain have made a substantial net fiscal contribution, immigrants to Norway have been drawing far more heavily on certain key welfare transfers than natives.”

Den norska studien beskriver landets integrationsproblem: “Immigrants from high income countries performed as natives, while labour migrants from low-income source countries had declining employment rates and increasing disability programme participation over the lifecycle.”

Inget av det här är speciellt nytt. Det intressanta är hur Dagens Nyheter väljer att rapportera forskningen: ”Rapport: Invandring lönsam för britterna”. Pia Gripenberg skriver:

”En studie från University College London, som publiceras i The Economic Journal i dag, visar att immigranter som grupp inte är välfärdsturister. Tvärtom, mellan 2001 och 2011 bidrog de med över 20 miljarder pund (nästan 240 miljarder kronor) netto till statskassan.”

DN nämner inte att invandring totalt sett gick minus 1995-2011. Artikeln nämner heller inte att invandring från utanför Europa generade en nettokostnad på 118 miljarder pund (nästan 1400 miljarder kronor). DN väljer att redovisar resultaten ur studien när de är positiva, som för invandrare från EU överlag och för nyanlända sedan år 2000. Negativa nyheter som att invandring totalt gick back för perioden som helhet eller att utomeuropeisk invandring genererar nettoförluster censureras helt enkelt av DN.

Det är värt att konstrastera DNs rapportering av studien i fråga med brittisk press. BBC rapporterar både de positiva resultaten för invandrare som kom efter år 2000 och de negativa resultaten för utomeuropeisk invandrare som befann sig i landet 1995-2011: “Immigrants to the UK since 2000 have made a “substantial” contribution to public finances, a report says.”…“Despite the positive figures in the decade since the millennium, the study found that between 1995 and 2011, immigrants from non-EEA countries claimed more in benefits than they paid in taxes, mainly because they tended to have more children than native Britons.”

 The Telegraph rapporterade både de positiva och negativa resultaten: “Immigrants who came to live in Britain from outside Europe cost the public purse nearly £120 billion over 17 years, a new report has shown. The major academic study also found, however, that recent immigration from Europe – driven by the surge in arrivals from eastern European – gave the economy a £4.4 billion boost over the same period. Experts from University College London also said native Britons made a negative contribution of £591 billion over the 17 years – because of the country’s massive deficit.”

Financial Times rapporterade både de positiva och negativa resultaten: ”European immigrants to the UK paid much more in taxes than they received in benefits over the past decade, making a net fiscal contribution of £20bn, say researchers.”..“While the research highlighted the benefits of EU migration, the findings for non-EU immigrants – who have been subject to stringent Home Office visa restrictions – were less encouraging. Researchers calculated that between 1995 and 2011, migrants from outside the EU were a net cost of £118bn compared with the net contribution of £4bn by EU migrants over the same period.”

DN valde däremot att undanhålla kostnaderna för utomeuropeisk invandring i studien för sina läsare.

P.S
De inrikes födda befolkningens underskott på £591 miljarder feltolkas av vissa som tror att det visar invandring inte var en kostnad. Utomeuropeiska invandrarnas kostnad på £118 miljarder är ju mindre.

Underskotten måste dock relateras till populationen. 42 miljoner inrikes födda genererade £591 miljarder i kostnader medan £118 miljarder kommer från endast 3.7 miljoner utomeuropeiska invandrare. Per person och år handlar det om ca £800 per inrikes född ca £1900 per utomeuropeisk invandrare.

Budgetunderskott har lite med fiskala effekter av invandring att göra. Underskott eller överskott skulle funnits ändå, frågan man försöker besvara är hur invandring förändrar landets finanser. Ett sätt att justera genom att relatera invandrarnas bidrag till den inrikes födda befolkningen, vilket studien här gör i tex. Figur 1. Författarna förklarar situationen vid budgetunderskott:

”As a result, the absolute net contributions of different populations may not be a meaningful measure of their fiscal contribution because these figures depend on the magnitude of the deficit. What is more insightful is their relative contribution in comparison to other population groups, especially as this comparison somewhat ‘eliminates’ the common deficit effect as far as it affects different groups in the same way.”

De som använder de inrikes föddas £591 miljarder i underskott för att förneka kostnader för utomeuropeisk invandring missförstår siffran.