Intervjuas i BBC om svensk invandring

BBC programmet The World Tonight gjorde nyligen ett inslag om det svenska valet, nyligen med fokus på invandringsfrågan. BBC-radio intervjuade bland annat mig om Sveriges misslyckande med att integrera invandrare ekonomisk, ca en minut in i programmet.

P.S

Notera att inslaget gjordes innan valet. BBC förutspådde korrekt vad valet främst skulle komma att handla om, nämligen migrationskrisen. Detta i kontrast med Sveriges egen politiska och mediala elit. De var mindre välinformerade om väljarströmningarna i sitt eget land och blev i många fall genuint förvånande över valresultatet. BBC lyckades bättre för att de skickade en riktig journalist som förutsättningslöst försökte förstå vad som pågick här och rapportera om det för sina lyssnare. Detta i kontrast mot svenska journalister som ofta är fångade i en bubbla av självcensur och ignorans de själva varit med och skapat.

Till och med vänsterliberala New York Times skakar på huvudet över utvecklingen i Sveriges. De gick nyligen till svidande kritik mot det svenska debattklimatet.

“In Sweden, a closely patrolled pro-immigration “consensus” has sustained extraordinarily liberal policies while placing a virtual taboo on questions about the social and economic costs. In Norway, a strong tradition of free speech and efficient administration has produced a hard-nosed approach about which refugees, and how many, to take in.”

“Sweden is very puzzling,” said Grete Brochmann, a leading Norwegian immigration scholar. The Swedes, she said, “are extremely liberal toward immigration, but they have a very authoritarian attitude toward debate about it.”

När det gäller fundamentala liberala rättigheter som debattfrihet och yttrandefrihet står New York Times numera en bra bit till höger om Folkpartiet och Nya Moderaterna.