Börjar som krönikör på finanssiten Realtid.se

För de som inte känner till Realtid så är det en affärstidning fokuserad på finansbranschen. Realtid blev rankad som Sveriges tredje bästa affärstidning på nätet i surveys av branchfolk.

Jag har tidigare tackat nej till att bli skribent för svenska tidskrifter. Att jag tackade ja till Realtid beror på att de är seriösa och har höga ambitioner när det gäller nivån på texterna. Det är svårt att skriva bra om nationalekonomi i vanliga kolumner, man har lite utrymme och tvingas skriva för enkelt.

En kort intervju med mig i Realtid.

Den första kolumnen handlar om arbetslinjens begränsning för arbetare med negativ produktivitet. Jag kommer att länka när jag skriver i Realtid framöver.

“Utvärderingar har bekräftat att fler unga också anställdes när denna sänkning kom. Problemet var att arbetsgivares priskänslighet visade sig vara besvikande låg. Arbetsmarknadsprogram där staten subsidierar lönekostnader för exempelvis flyktingar hade ungefär samma effekt. Fler anställs när staten står för halva lönekostnaden, men inte speciellt många. Arbetsgivare har helt enkelt visat ett svalt intresse till att anställa lågkvalificerade även efter rejäla rabatter på lönekostnader. Detta är förödande för teorier som förutsätter att utanförskapet kan lösas bara lönekostnaderna sjunker tillräckligt mycket.”

Ingen vet idag med säkerhet vad detta beror på. Det finns dock en hypotes som låter övertygande för mig och som allt fler ekonomer tar upp. Tesen är att många arbetslösa idag är ”negativ-produktivitetsarbetare” – arbetare som skapar större kostnader för arbetsgivaren än de bidrar till verksamheten.”

Läs hela artikeln här.