Skröna att invandrare kommer i arbete efter sju år. Efter sju år jobbar hälften.

En populär vandringmyt är att flyktingar i snitt kommer i arbete sju år efter ankomst. DN upprepar myten idag ”I snitt tar det sju år innan människor kommer i arbete”. Detta ett missförstånd. Efter sju år har ungefär hälften av flyktingar kommit i arbete. SCB illustrerar detta lättbegripligt här. Skärmbild:

xxx

Som jämförelse förvärvsarbetar ca 82 procent av inrikes födda och ca 85 procent av de med svenskt ursprung (inrikes födda exklusive andra generationens invandrare). En klick på SCBs hemsida räcker för att se att det inte stämmer att flyktingar i snitt kommer i arbete efter sju år.