Silent Majority: Vad SOM-undersökningen egentligen visar om invandringsopinionen

Jag deltog i en debatt om invandring mot bland annat Erik Ullehags statssekreterare Jasenko Selimovic (Fp). I debatten så citerade jag en massa olika siffror. Jag kommer senare att skriva ett inlägg med källhänvisning till alla fakta jag citerade. Under tiden noterade jag en siffra som jag sa fel i debatten som jag vill rätta till. Det var angående invandringsopinion SOM-undersökningen. Jag sa att andel som inte tar ställning är 31%, i själva verket är det 26% (de övriga siffrorna om SOM-undersökningen som jag sa var korrekta). Jag vill rätta misstaget och passa på och skriva lite om vad SOM-undersökningen egentligen visar.

SOM-undersökningen utförs av SOM-institutet vid Göteborgs universitet, och anses vara en av Sveriges mest detaljerade och högkvalitativa datakällor.

Sedan många år har SOM-undersökningen frågat allmänheten om opinion kring flyktinginvandring. År 2012 ställdes två intressanta frågor. Den källan jag kommer att använda i båda fallen är en rapport av bland annat Marie Demker. Hon är Professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som tidigare har varit aktivt i vänsterpartiet, och är således knappast något högerspöke. De som vill citera resultaten borde hänvisa till Demker och Sandbers rapport, inte till min blogg. Det är för övrig en bra regel: citera inte i första hand min blog, citera de källor på min blogg jag alltid länkar till när det går.

Den första frågan ber allmänheten ta ställning till förslaget att ”Ta emot färre flyktingar i Sverige”. Allmänhetens svar 2012 var:

Bra förslag: 45%
Dåligt förslag: 29%
Varken eller: 26%

Den andra frågan vänder på frågeställningen ber allmänheten ta ställning till förslaget att ”Ta emot fler flyktingar i Sverige”. Det är ett nytt fråga som börjades ställas 2012. Svenska allmänhetens svar 2012 var:

Bra förslag: 18%
Dåligt förslag: 50%
Varken eller: 31%

(Jag blandade som ni kanske märker ihop ”varken eller” i dessa två frågor i debatten och sa 31% när jag skulle sagt 26%.)

När media rapporterar SOM-undersökningens resultat använder de en subtilt trick för att vilseleda läsarna. De rapporterar att 45% stöder minskat flyktinginvandring, men nämner inte att det i SOM-undersökningen finns tre huvudsalkliga svarsalternativ, inte två som det normalt gör. Läsaren lämnas därigenom med intrycket att en majoritet på 55% motsätter sig skärpta regler, trots att det endast rör sig om 29%. Samma halvlögn används av Erik Ullenhags tramsiga ”myt”-sida. Sällan nämns att sex av tio bland de svarande som faktiskt tar ställning är för reduktion.

Jag har aldrig sett att media rapporterad den andra frågan i SOM-undersökningen som frågar om ökat flyktinginvandring (den linje regeringen har beslutat att driva). Här är svaren slående: hälften av allmänheten är emot den förda politiken, och bara 18% är för. Det är en smärre demokratisk skandal att opinionen kring en så viktig fråga har censurerats av media.

Jag tycker att SOM-undersökningen även borde fråga om andra typer av invandring. Flyktinginvandring är som alla insatta vet en minoritet av Sveriges invandring, och den mest legitima formen. Jag är t.ex. personligen inte mot flyktinginvandring från krigsdrabbade länder. Detta utgjorde förra året utifrån min kalkyl endast 14% av Sveriges invandring. Även i år med fler från Syrien kommer det att hanna på kanske 20-25% (siffror ej klara). Jag skulle personligen skärpa regler för anhöriginvandring och lågkvalificerad arbetskraftsinvandring, vilka idag är avsevärt större än flyktinginvandring. Överväldigande majoritet av anhöriginvandring är inte återförening av familjer, utan att folk t.ex. gifter sig med någon i sitt hemland.

SOM-institutet har varit vänliga nog att skicka mig siffror om vad de olika partiernas anhängare tycker om invandringspolitiken för en artikel jag planerar att skriva. Svaren är återigen slående och med några undantag ej rapporterade av media. Jag kommer att rapportera ”bra förslag” och ”dåligt förslag”, restposten är alltid ”varken eller”. Här är vad Moderaternas anhängare tycker om det invandringslinje Moderaternas partiledning driver:

Ta emot fler flyktingar (M)
Bra förslag: 12%
Dåligt förslag: 57%

Ta emot färre flyktingar (M)
Bra förslag: 53%
Dåligt förslag: 21% 

Centerpartiet har som ni märkt förvandlas till en lekstuga för Timbroideologer och arbetar nu mot en vision om fri invandring. Vad tycker då Centerpartiets väljare om dessa frågor?

Ta emot fler flyktingar (C)
Bra förslag: 16%
Dåligt förslag: 46%

Ta emot färre flyktingar (C)
Bra förslag: 40%
Dåligt förslag: 29%

Det finns som ni ser ett demokratiskt gap mellan vad allmänheten tycker och vad politiker tycker och gör.

Det viktiga att ta med sig är att SOM-undersökningen har tre svarsalternativ om invandring där en hög andel väljer att inte ta ställning. Att bara rapportera de 45% av allmänheten som tycker att det är ett ”bra förslag” med mer restriktiv invandringspolitik i SOM-undersökningen men inte de två övriga svarsalternativ är oärlig manipulation. De facto slår man därigenom ihop ”varken eller” med ”dåligt förslag” för de läsare som implicit utgår ifrån att det finns två svarsalternativ. På så sätt trollar media 29% anhängare av invandringspolitiken till 55%. Samtidigt ger media intrycket att de 45% av allmänheten som är kritiska till invandringspolitiken är en minoritet, trots att de utgör en pluralitet.