Flyktinginvandring oviktig för exporten

Det påstås ibland att flykting och anhörig-invandring leder till stora ökningar av handeln med invandrarnas hemländer. Flera studier hittar också en positiv korrelation mellan handel och invandring. Teorin om flyktinginvandring som exportdrivare håller dock inte vid närmare granskning. Eftersom det finns många Iranier i Sverige ökar nästan garanterat import av mat och liknande produkter från Iran. Det förekommer även att svensk-iranier gör affärer med sina hemländer. Som jag kommer att visa tycks detta handel med invandrares hemländer röra sig om små summor i relation till den samlade exporten.

Det första problemet är att underlaget utgörs av korrelationsstudier som tolkas kausalt, vilket har kritiserats av andra forskare. Länder Sverige handlar mycket skickar i fler invandrare till Sverige. Förklaringen till korrelationen behöver inte vara invandringen i sig, utan icke-observerade variabler som kulturella band mellan länder. Sverige har fler invandrare från Island än förväntad givet Islands befolkning och geografiska avstånd. Sverige handlar också mer med Island än jämförbara länder. Detta behöver dock inte bero på isländsk invandring. En minst lika rimlig förklaring är att kulturella band mellan Sverige och Island samtidigt leder till både mer handel och mer invandring.

Ett annat problem är att det är oklart om invandring ökar handel eller styr om handel från andra länder eller från intern ekonomisk aktivitet. Att handla mer med ett land behöver inte skapa vinster för ekonomin om alternativet var handel med andra länder eller interna transaktioner.

Det största problemet för teorin om invandring och export är dock att det tycks röra sig försumbara siffror. Ca 80% av de flyktingar Sverige beviljade uppehållstillstånd till 1980-2012 kom från endast 10 länder: Före detta Jugoslavien, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Etiopien, Chile och Turkiet.

Om invandring är viktig för export borde vi observera att en hög och ökande andel av svensk export går till dessa länder. Så är dock inte fallet. Av Sveriges samlade varuexport år 2012 gick enligt SCB endast blygsamma 2.1% till dessa tio länder som Sverige har tagit de flesta flyktingar från.

Sveriges exporterade förstås till dessa länder även innan flyktinginvandringen. SCB redovisar varuexport från 1977 och framåt. 1977 gick 3.2% av Sveriges varuexport till dessa tio länder. Exporten till de stora invandrarländerna har inte ökat efter att flyktinginvandringen tog fart, ett förödande faktum för teorin om flyktinginvandring som exportdrivare.

Vi kan också jämföra Finlands export till dessa tio länder. Finland har tagit emot få flyktingar men liknar i övrigt Sverige ekonomiskt. OECD har statistik om Finlands export från 1988. År 2012 gick 2.0% av Finlands varuexport till dessa tio länder. Trots att Sverige tagit emot enormt många invandrare från dessa länder och Finland tagit emot relativ få är Finlands exportandel identisk med Sveriges exportandel. Här är en graf som visar den andel av Sverige och Finlands export som går till före detta Jugoslavien, Irak, Iran, Somalia, Afghanistan, Syrien, Eritrea, Etiopien, Chile och Turkiet mellan 1977-2012.

b

 

Nedan har jag gjort en graf som utöver exportandelen visar kumulativ antal beviljade uppehållstillstånd för flyktingar och anhöriginvandrare till dessa tio länderna. Från 1980 till 2012 beviljade Sverige ca sex hundra tusen uppehållstillstånd till dessa tio länders medborgare. Samtidigt har exportandelen till länderna stått stilla kring 2% av exporten.

aAtt flyktingländer inte importerar speciellt mycket varur från Sverige är i grunden inte så konstigt. Länder som skickar många flyktingar till Sverige är per definition problemdrabbade. De har helt enkelt inte köpkraften att importera stora mängder varor från Sverige. Det är ingen slump att mer än 80% av Sveriges export går till andra Europeiska länder och USA. Dessutom avgörs svenska storföretags export i slutändan av kvalitet och pris på svenska företags produkter, inte hur många invandrare det finns i Sverige som kan agera mellanhänder.

Som ni har sett visar motbevisar enkla beräkningar påståendet att flyktinginvandring har ökat exporten. Endast runt 2% av Sveriges export går till flyktingländer. Siffran 2% är identiskt med Finlands exportartandel till samma länder, och något lägre än vad Sveriges exportandelen till dessa länder var innan flyktinginvandringen tog fart. Ändå upprepas påståendet att invandring gynnar exporten på regeringen Reinfeldts hemsida. Kampanjen att förneka invandringens ekonomiska kostnader har återigen tvingat regeringen att kompromissa med intellektuella krav.