113.000 fler invandrare utan jobb sedan 2006, presenteras som framgång

Media rapporterar att tre fjärdedelar av nya jobb sedan 2006 har gått till invandrare. Detta presenterras som en framgång, och regeringen försöker ge intrycket av att invandrares arbetsmarknadssituation har förbättrats. Så är inte fallet. I själva verket är andel invandrare i utanförskap idag identiskt med år 2006. Orsaken till att fler invandrare jobbar är den enorma ökningen av gruppen. Antal invandrare som inte jobbar har också ökat proportionerligt.

SCBs arbetskraftsundersökning redovisar åldersgruppen 15-74. Vi jämför tredje kvartalet 2013 med tredje kvartalet 2006 när Reinfeldt tog över:

Invandrare i arbetsför ålder: +296.000
Invandrare med sysselsattning inkl. arbetsmarknadsprogram: +183.000
Invandrare utan sysselsättning: +113.000
Andel invandrare som var sysselsatta 2006 kvartal 3: 57.3%
Andel invandrare som var sysselsatta 2013 kvartal 3: 58.3%

Invandrare från utanför Europa i arbetsför ålder: +229.000
Invandrare från utanför Europa sysselsatta inkl. arbetsmarknadsprogram: +125.000
Invandrare från utanför Europa utan sysselsättning: +104.000
Andel invandrare från utanför Europa som var sysselsatta 2006 kvartal 3: 55.1%
Andel invandrare från utanför Europa som var sysselsatta 2013 kvartal 3: 54.9% 

Sysselsättningsgraden för utomeuropeiska invandrare har såldes marginellt sjunkit sedan tredje kvartalet 2006, efter 7 år av Reinfelds arbetslinje och efter tiotals miljarder i bortkastade integrationssatsningar. Kom då ihåg att dessa siffror räknar många arbetsmarknadspolitiska åtgärder som jobb, även när staten betalar 80% av lönen.

Exklusive arbetsmarknadspolitiska åtgärder är invandrares sysselsättningsgraden ännu lägre. Ungefär hälften av invandrare från utanför Europa i åldrarna 20-64 saknar idag arbete. Det är samma andel som år 2006 och för den delen samma andel som år 2000.

Sverige har haft enorm ökning av antal invandrare de senaste åren i kombination med stagnation av andelen invandrare i arbete. Därför har antal invandrare med jobb ökat samtidigt som antal invandrare utan jobb ökat med samma proportion. Att redovisa ökningen av antal invandrare med jobb men inte ökningen av antal invandrare som inte jobbar är vilseledande propaganda. Media har i rättvisans namn den här gången inte helt fallit för regeringens spinn. Ur DN:

“Av den ökningen står utrikes födda för nästan 190.000 till totalt 760.000 sysselsatta, enligt SCB-siffror. Men sysselsättningen är fortfarande lägre bland utrikes födda än bland svenskfödda, andelen sysselsatta har knappt ökat alls. Och arbetslösheten bland utrikes födda ökar. Under de sju åren har antalet utrikes födda arbetslösa ökat från 78 000 till 142 000, eller från 11,9 till 15,7 procent.

– Det handlar om en kraftig ökning av utbudet. Det har kommit ett stort antal människor från andra länder helt enkelt, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors.”

Det låter imponerande att säga att 71% av nya jobb sedan 2006 har gått till invandrare, i varje fall om man utelämnar att det enbart beror på växande befolkning och att andel invandrare utan jobb ökat proportionerligt. Ett alternativt sätt att utrycka samma siffror är att 87% av ökningen av antal arbetslösa sedan tredje kvartalet 2006 består av fler arbetslösa invandrare.

P.S

Jag gillar inte ålderskategorin 15-74 som SCB numera använder tack vare ett idiotiskt EU-direktiv. Hur många 15 eller 74-åringar i Sverige jobbar? Den här gången spelar det ingen roll, man får samma resultat med rimligare ålderskategorier som 16-64.