Media vilseleder igen om invandring, nu om socialbidragsberoende. [Uppdate: DN har nu förtydligat den kritiserade artikeln]

Media vilseleder återigen om fakta kring invandringens kostnader, den här gången om socialbidrag. DN har idag rubriken: “Invandrare inte mer bidragsberoende”. SVT skriver “Invandrare inte mer beroende av socialbidrag”. Storyn kommer ursprungligen från TT.

Rubrikerna och artikeltexten ger sken av att forskning visat att invandrare inte får mer socialbidrag än svenskfödda. Så är definitivt inte fallet, och det påstår heller inte studien som artiklarna bygger på. I själva verket är invandrare enligt SCBs siffror ca 7 gånger mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskfödda.

Tricket är den här gången att definiera begreppet ”bidragsberoende” på ett annat sätt än i normalt bruk. De som är tvungna att leva på bidrag är osjälvständiga, därför används ibland begreppet bidrags-beroende. Normalt tolkas större bidragsberoende som att invandare oftare än svenskfödda lever på bidrag, vilket råkar vara ett objektivt faktum i Sverige. Studien i fråga undersöker en mycket smalare teori, nämligen huruvida socialbidrag är beroende-framkallande, ungefär som tobak.

Studien från Örebro Universitet ifrågasätter inte att invandrare är mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskar, vilket är ett etablerat faktum. Studien undersöker en specifik mekanism bakom större socialbidragsanvändning, nämligen att socialbidrag är mer beroende-framkallande för invandrare än svenskfödda. Teorin är att de som får socialbidrag en gång får ändrad personlighet och preferenser av det och i framtiden blir mer sannolika att återigen hamna i socialbidrag:

”Earlier studies often noted that individuals with previous experience of welfare had an increased risk of future participation, perhaps because the experience (in itself) alters the cost or stigma related to receiving assistance, shifting the individual preference structures and increasing the likelihood of remaining on welfare for a longer period.”

Mekanismen kallas ”structural state dependence”, som har översatts till bidragsberoende på svenska i deras pressrelease. Studien bekräftar att invandrare får avsevärt mer socialbidrag än svenskfödda. Däremot är invandrare och svenskar som får socialbidrag ungefär lika sannolika att genom vannebildning fastna i socialbidrag. Annat än socialbidragets potentiellt beroendeframkallande effekt säger studien resultatet om vanebildning ingenting om andra mekanismer än som gör att invandrare har större socialbidragsanvändning, till exempel låg humankapital som gör det svårt att få jobb. Studien visar att andra faktorer än beroendebildning i stället förklarar invandrares socialbidragsanvändning. Detta inkluderar låg utbildning, antal år i Sverige och arbetslöshet. Till exempel skriver de “Unemployment is a natural cause for welfare dependency, especially for immigrants where it increases the propensity by 4.1 percentage points.”

Författarna menar att en period med socialbidrag har ungefär samma effekt på svenskar och invandrare i termer av framtidens socialbidragsanvändning, vilket de tolkar som att bidrag inte är mer beroendeframkallande för invandrare än svenskfödda. Detta för invandringsdebatten inte speciellt intressanta slutsats ändrar givetvis inte att invandrare genom andra mekanismer erhåller socialbidrag i flergånger större utsträckning än svenskfödda. Invandrares socialbidrag är en kostnad för svenskfödda skattebetalare oavsett vad överrepresentationen beror på.

Skillnaderna mellan svenskfödda och invandrares användning av socialbidrag är enorma. Socialstyrelsen har årlig statistik. År 2012 gick 57% av samtligt utbetalt socialbidrag i Sverige till invandrare, en häpnadsväckande överrepresentation i relation till befolkningsandelen. Då räknar Socialstyrelsen andra generationens invandrarhushåll som svenskfödda. Här är kostnaden för socialbidrag över tid från Socialstyrelsen:

socNär vi diskuterar bidragsberoende är det intressant att kolla på de som långvarigt lever på socialbidrag. Socialstyrelsen skrev om långvarigt biståndsmottagandet bland invandrare år 2010:

“År 2010 fick 37 procent av samtliga vuxna biståndsmottagare (18 år och äldre) bistånd under minst tio månader av året. Av dessa är 33 procent inrikes födda och 67 procent utrikes födda (inklusive flyktingar).”

TT, DN och SVT förklarar inte något av de jag förklarade ovan, trots att det är nödvändigt för att förstå vad resultatet om “bidragsberoende” betyder. I stället är rubrikerna och artikeltexten noggrant designade för att förmedla budskapet att invandrare enligt “forskning” inte får mer socialbidrag än svenskar. Detta är att våldföra sig på sanningen givet invandrares enorma överrepresentation som socialbidragstagare.

År 2012 gick 6.0 miljarder kr i socialbidrag till invandrare och 4.6 miljarder kr till svenskfödda. Med hänsyn till gruppernas storlek är invandrare är alltså ca 7 gånger mer sannolika att leva på socialbidrag än svenskfödda. Två tredjedlar av vuxna som långvarigt lever på socialbidrag är invandrare. Givet allt detta har DN inga problem att sätta rubriken “Invandrare inte mer bidragsberoende”. Så mycket intellektuellt respekt har DN för sina läsare.

 

PS:

Ser nu hur det felaktiga nyheten sprids i utländsk media. Utlandssvenskarnas engelskspråkliga tidning The Local skriver: “Swedes and immigrants rely on benefits equally”. Här är händelsekedjan:

Örebro Universitet skrev en pressrelease som i ärlighetens namn är vagt skrivet och lätt att missförstå.

TT skrev: “Invandrare inte mer bidragsberoende”….”Det finns inget som tyder på att invandrare blir mer beroende av socialbidrag än infödda svenskar.”

Vilket är tekniskt korrekt, men närmast kirurgiskt designat av TT för att missförstås, då ordet ”bidragsberoende” normalt används mycket bredare och då TT inte ordentligt förklarar vad forskningsstudien handlar om. Nyheten passar det media vill höra och publiceras till och med i landets ledande tidning utan att DN granskar det närmare.

I The Local muterar memet vidare till: ”Swedes and immigrants rely on benefits equally”.

Studien är skriven av Daniela Andrén vid Örebro Universitet och Thomas Andrén vid Konjunkturinstitutet och IZA. En del har kritiserat studien, men det beror på att media har felrapporterad om innehållet. Det är ingen fel på studien. En tidigare längre WP-version innehåller en tabell som tydligt visar invandrares överrepresentation. Här är tabellen ur Örebrostudien som debatten gäller, där jag har markerat andel som fick socialbidrag:

Untitled

Andelen socialbidragstagare är mångdubbelt högre bland invandrare än svenskfödda både 1990 och 1999. Att invandrare får mer socialbidrag förnekas som ni ser inte i Örebrostudien. Det är orättvist att anklaga forskare för att TT eller DN har vinklat deras resultat för sina egna syften.

Socialstyrelsen har med hjälp av SCB skrivit en rapport specifikt om skillnader i socialbidrag mellan invandrare och svenskar. “Ekonomiskt bistånd för inrikes och utrikes födda 1998 – 2005“. Socialstyrelsens slutsats: “Resultaten som presenteras ger en entydig bild: utrikes födda mottar ekonomiskt bistånd i en betydligt större utsträckning än inrikes födda. Bilden förstärks ytterligare då den använda biståndsindikatorn uppdelas efter vistelsetid, födelseregion och utbildning mm. Också det långvariga biståndsmottagandet är betydligt högre hos utrikes än hos inrikes födda.”

DN: “Invandrare inte mer lånsiktigt beroende av socialbidrag än svenskar”.

Vem har fel om invandrares socialbidrag? DN eller Socialstyrelsen och SCB?

PPS.

DN har nu skrivit en förtydligande. Det tycker jag är jättebra av DN. Dock så kunde förtydligandet gärna varit lite tydligare. DN skriver “Diskussionen på nätet har handlat om huruvida texten låter läsaren tro att invandrare inte skulle få mer socialbidrag än svenskfödda.”, men låter saken vara och går vidare till annat. Detta utan att klargöra vilken sida i diskussionen om socialbidrag som deras vaga artikeln skapade som har rätt.

Det räcker att titta på twitter eller på tidningen The Local att många läsare missförstod DN och TTs rubrik “Invandrare inte mer bidragsberoende”. Givet att media bidrog till att skapa missförstånd så har de även ett ansvar att i klartext förklara att invandrare är överrepresenterade i långvarig socialbidragsmottagande (som i vardagsspråk ibland kallas bidragsberoende). Det förtydligande DN har skrivit nu är för kryptiskt. Detsamma gäller TT som skrev den ursprungliga vilseledande texten och som därför har ett ännu större ansvar än DN.