Flykting- och anhöriginvandringens ekonomi

När invandringens kostnader diskuteras är det viktigt att hålla i minnet att “invandring” inte är ett enhetligt fenomen. Invandring av välutbildade experter från Japan är lönsamt medan lågutbildad anhöriginvandring från Afghanistan är en förlustaffär. De analyser av invandringens kostnader i Sverige som har gjorts hitintills har dock inte räknat på detta separat. När man slår ihop den lönsamma arbetskraftsinvandringen från rika länder med den kostsamma flykting- och anhöriginvandringen från fattiga länder så underskattas de negativa konsekvenserna av flykting- och anhöriginvandringen.

SCB har en relativt ny databas som redovisar siffror uppdelat på olika typer av invandrare. Samtliga siffror är för år 2011, och om inget annat anges för de i arbetsför ålder (20-64). För varje utfall redovisas siffran för svenskfödda samt för flykting- och anhöriginvandrare, kategorin SCB kallar ”skyddsbehövande och deras anhöriga”. Notera att siffrorna inte bara gäller nyanlända flyktingar, utan alla utrikes födda som befann sig i landet 2011 och ursprungligen flyttade till Sverige som flykting eller anhörig till en flykting. SCB anger inte exakta siffror i databasen, men gruppen ”skyddsbehövande och deras anhöriga” utgör ungefär hälften av invandrarna från utanför Europa.

Andel som förvärvsarbetar:

Svenskfödda: 82%

Flykting- och anhöriginvandrare: 54%

 

Andel av högskoleutbildade sysselsatta med högkvalificerade jobb:

Svenskfödda: 70.7%

Flykting- och anhöriginvandrare: 46.7%

 

Arbetslösa eller i arbetsmarknadspolitiska program:

Svenskfödda: 7.5%

Flykting- och anhöriginvandrare: 23.1%

 

Ohälsotalet (sjukdagar per år):

Svenskfödda: 27

Flykting- och anhöriginvandrare: 32

 

Andel som erhåller olika former av socialbidrag:

Svenskfödda: 2.6%

Flykting- och anhöriginvandrare: 26.3%

 

Andel av de som gått ut grundskolan som inte är behöriga till gymnasiet:

Svenskfödda: 9.8%

Flykting- och anhöriginvandrare: 43.9%

 

Andel personer 20-25 år som varken förvärvsarbetar eller studerar:

Svenskfödda: 15.2%

Flykting- och anhöriginvandrare: 40.9%

 

De som kom till Sverige som flykting- och anhöriginvandrare har i snitt fler ekonomiska och sociala problem än svenskfödda. (Svenskfödda inkluderar andra generationens invandrare, vilket innebär att gapet mellan de med svensk ursprung och flyktingar är större än siffrorna ovan tyder på.)

Flykting och anhöriginvandring har lett till fler som inte arbetar, fler som har lågkvalificerade jobb, fler fattiga, fler sjukskrivna, fler som är beroende av bidrag och fler som har stora problem i skolan. Inget av detta gynnar ekonomin. Ekonomiskt välstånd baseras på hög produktivitet och stor arbetsutbud per invånare, inte på att importera fattigdom och sociala problem från andra länder.

Ingen skulle för få sig att det är bra ekonomiskt politik att Sverige ska stänga ned grundskolor så att andelen som saknar behörighet till gymnasiet ökar. Att öka andelen obehörighet genom invandring hyllas däremot, trots att sluteffekten på arbetskraftens utbildning är detsamma som att stänga ned skolor.

Det har under det senaste decenniet har det dock skett en ideologisk radikalisering av Sveriges mediala och politiska etablissemang, framförallt bland liberaler. Trots att den ekonomiska statistiken överlag inte har förbättrats så har merparten av det borgerliga etablissemanget accepterat de rödgrönas teori om att invandringspolitiken i själva verket är lönsamt. Detta inkluderar regeringen Reinfeldt, tankesmedjor som Timbro/Migro/Fores och alltmer de sista högerbastionerna såsom Svenska Dagbladets ledarsida. Politisk korrekthet har vunnit över intellektuellt seriositet.

Man kan dock inte på lång sikt dekonstruera bort verkligheten genom willfull ignorance och grupptryck på twitter. Borgerlighetens intellektuella kollaps i migrationsfrågor kommer inte att sluta väl, vare sig för Sverige eller för borgerligheten själva.

P.S

Jag har efter tipps från en vän bestämt mig för att stänga ned kommentatorsektionen. Det blir dels en massa arga personangrepp på mig, dels måste jag lägga tid på att moderera kommentarer av Sverigedemokrater. Medias märkliga regel är ju att jag är ansvarig för det andra skriver om de skriver kommentarer på min blogg, och jag vill inte behöva ta ansvar för andras åsikter. Kommentarernas främsta syfte är att folk ska kunna meddela mig om något jag skrivit innehåller faktafel eller är oklart. Det kan läsare framöver göra genom email.