Fjärde gången gillt: Även Pia Orrenius ger mig rätt

Johan Norberg har försvarat sin bok ”Migrationens kraft” genom att påstå att jag felciterar tre forskare. Samtliga tre har nu kommenterat och i tydliga ordalag förklarat att jag citerar dem korrekt. Johan Norbergs reaktion på detta är att säga att jag felciterar en färde person, invandringsforskaren Pia Orrenius.

Norberg skriver: ”Problemet för Sanadanji är bara att Orrenius också står för motsatt ståndpunkt, och bland annat deklarerar att ”Contributions of immigrants to economic growth are enormous”.

Så Sanandaji åberopar alltså två forskare – och båda stödjer vår uppfattning, och så utropar han seger för att en av dem förklarar att han inte är migrationsforskare! Man kommer att tänka på Pyrrhus.”

Pia Orrenius citat avser specifikt invandring till USA och betyder knappast att det är en naturlag att invandring (inklusive lågkvalificerad invandring) överallt är lönsamt. Återigen citerar Johan Norberg någon som diskuterar vinster från invandring till USA, inklusive elitinvandring, som ”bevis” för Norbergs påstående att lågkvalificerad invandring från U-länder till Sverige enligt all forskning är en vinstaffär.

Norberg måste visa att just lågkvalificerad invandring är lönsamt, annars kommer hans förslag om fri invandring för världens alla fattiga till Sverige aldrig att fungera i praktiken, av uppenbara skäl.

Som jag förklarade i min DN-artikel betraktar nationalekonomisk forskning inte invandring som ett enhetligt fenomen. Arbetskraftsinvandring av läkare från Indien till USA och av lågutbildade flyktingar från Somalia till Sverige anses inte ha samma effekt, nationalekonomer är trots allt inte fullständigt verklighetsfrämmande.

Jag skrev till Pia Orrenius för att få ett klargörande:

“My opponents argued that according to research unskilled immigration is always a net benefit to the welfare states. They further argued that research has proven that low-skilled immigration raises per capita economic growth rates.

I interpreted what you, Borjas and others have written as stating that while skilled immigration is almost always positive, unskilled immigration to welfare states leads to gains in the labor market, but also costs in the public sector, producing an ambiguous net effect. I cited a passage in Mankiws textbook: ”With low-skilled immigration, the economic benefits are there as well but have to be balanced against the fiscal impact, which is likely negative.”

My critics argue that this is incorrect and that you have unequivocally stated that ”Contributions of immigrants to economic growth are enormous”. It appears to me that this is a statement about the United States and includes the positive effects of high-skill immigration.

 Pia Orrenius svarar angående detta:

“It sounds like you are quoting me correctly.”

Vad var det du skrev om Pyrrhus, Johan? Börjar det här inte snart bli lite pinsamt?

Världens mest citerade expert på invandringens ekonomiska konsekvenser (George Borjas) samt Sveriges främsta expert (Jan Ekberg) har i tydliga termer förklarat att jag har rätt och Johan Norberg fel. Men Norberg vägrar fortfarande att erkänna dessa forskares expertis rörande deras egen forskning!

Det är smått sorgligt att idéhistorikern Johan Norberg inbillar sig att publiken kommer att acceptera att han förstår Borjas och Ekbergs forskning bättre än Borjas och Ekberg själva.

Pia Orrenius är liksom Greg Mankiw positiv till invandring till USA. Johan Norberg verkar dock inte förstå vare sig skillnaden mellan hög- och lågkvalificerad invandring, mellan studier angående Sverige och USA, och mellan en politisk ståndpunkt och ett forskningsresultat.

Norberg påståod i radio att Greg Mankiws forskning har bevisat att invandring ökar tillväxten. När jag frågade Mankiw så svarade han ”I have never done any work on immigration”. I Mankiws egen lärobok sammanfattas forskningsläget med att lågutbildad invandring inte alltid behöver vara är en vinstaffär.

Johan Norberg tror dock att Mankiws öppna brev, där han som en av hundratals undertecknare politiskt stödjer invandring till USA (men säger att effekten på tillväxt är oklar) är samma sak som att Mankiws forskning har bevisat att invandring ökar tillväxten. Greg Mankiw har även skrivit under ett uttalande där han stödjer Mitt Romney som President. Kommer Johan Norberg härnäst att gå ut i radio och säga att Greg Mankiws forskning har bevisat att Mitt Romney som president skulle öka tillväxten?

Pia Orrenius är också positiv till invandring till USA, men säger inte att forskningskonsensus är att invandring av lågutbildade ökar tillväxt per capita. Detta bekräftar hon när jag frågar. Norberg kanske inte förstår skillnaden mellan olika typer av invandring och skillnaden mellan forskning och politiska ståndpunkter, men det gör de flesta andra.

Johan Norberg försvarar även sitt påstående att invandring alltid är bra för ekonomin genom att hänvisa till en forskningsöversikt genomförd av hans tankesmedja, Migro.

Jag skrev i DN: ”Nationalekonomer har kommit fram till att invandring kan ha negativa eller positiva effekter på ekonomin, beroende på land och typ av invandring.”

När Johan Norbergs organisation Migro ska försöka motbevisa mig känner de sig tvungna att först påstå att jag har sagt att invandring alltid är negativ: ”Det hävdas ibland av invandringskritiker att ekonomer världen över inte ser några positiva effekter från migration.” (min markering). Ett amatörmässigt förhållningssätt till fakta tycks vara lite av Migros signum. 

Norberg och Migro visar sedan återigen att de saknar kompetens att korrekt återge forskningsresultat. Nästan samtliga deras citat rör invandring till USA, inklusive högkvalificerad invandring. Inte ett enda belägger Johan Norbergs tes att okvalificerad invandring från länder som Somalia eller Afghanistan gynnar ekonomin.

Migro citerar även exempelvis tidskriften The Economist. Det är inte en akademisk forskningsgenomgång, men många har respekt för vad (den invandringspositiva) The Economist säger, så låt oss se vad de skrev igår om invandring till Sverige snarare än USA:

”The sums that don’t add up

Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that.

In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state.”
 
Här är två aktuella akademiska forskningsgenomgångar om ämnet.

Economic Impact of Immigration: a survey
The Economic Consequences of the International Migration of Labor

Som ni ser är resultatet att invandring ibland är tydligt positiv – till exempel när det gäller invandring av högutbildade till USA – och ibland negativ – till exempel när det gäller lågkvalificerad flyktinginvandring till Sverige och andra Nordiska länder. Forskningen bekräftar helt enkelt vad som redan är uppenbart för de flesta.

Människor är inte hur lättlurade som helst. De flesta förstår att studier som hittar vinster från invandring av högutbildade Indier till USA inte bevisar att den svenska ekonomin gynnas av lågutbildad invandring från Afghanistan, som Norberg påstått.

Vad den här debatten har lärt oss är att Johan Norberg har satt i system att felcitera akademiska forskare, något som dessa forskare själva bekräftar. Det skadar hans trovärdighet som en icke-akademiker som profilerat sig genom att popularisera riktiga ekonomers forskning.