Tar det sju år innan invandrare integrerats på arbetsmarknaden?

Chefredaktör för tidskriften Arena Mikael Feldbaum skriver om invandrares sysselsättning. Feldbaum (som gick samma år som mig på Handelshögskolan i Stockholm) skriver först att Timbro och Centerpartiet har fel när de säger att lägre ingångslöner ökar sysselsättningen bland invandrare.

De empiriska beläggen för att lägre minimilöner ökar invandrares sysselsättning är starkare än han skriver. Samtidigt håller jag med om de som menar att integrationsproblemet på arbetsmarknaden kan lösas genom sänkta löner och avskaffad LAS överdriver.

Bland svenskar med svenskfödda föräldrar i arbetsför ålder är det 15% som inte förvärvsarbetar. Bland utomeuropeiska invandrare är siffran nästan 50%, samma som för tio år sedan. Sänkta minimilöner och avskaffad LAS kan kanske mildra detta, men knappast helt fixa ett så gigantiskt gap. Samma problem finns även i länder med avsevärt liberalare arbetsmarknad som Australien, Nya Zeeland, Holland och Storbritannien.

Feldbaum är samtidigt helt ute och cyklar när han helt avfärdar problemen på arbetsmarknaden. Han skriver: ”Det tar sju år för den genomsnittliga personen som kommer från ett annat land att få ett jobb i Sverige. Vilket gnäll det brukar bli kring detta faktum!” 
 
Påståendet att det i genomsnitt tar sju år för invandrare att få ett jobb upprepas alltmer. Siffran är dels inte korrekt, och missförstås även om den vore korrekt. Den har blivit populär för att siffran ger sken av att problemet inte är så stort. Vänta sju år bara så har invandrare integrerats, det vär inte så farligt? Så tycks även Mikael Feldbaum tolka siffran. 

 
I ett pressmedelande av regeringen kan man läsa att mediantiden från att en nyanländ fått uppehållstillstånd till arbete är sju år.  

Notera att:
 
Siffran avser medianen, inte genomsnittet som Feldbaum skriver. 

 
Siffran avser tid från när man får uppehållstillstånd, inte från när man kommer till Sverige. 

 
Siffran avser det första jobbet, inte när man har integrerats på arbetsmarknaden. Många jobbar givetvis ett tag och blir arbetslösa igen.

Ibland används tiden då halva gruppen har fått det första jobbet synonymt med att man har etablerat sig, som även Feldbaum gör. Sveriges Radio skriver: ”Sju år för att etablera sig på arbetsmarknaden”. SCBs definition av en kohorts etableringsår är att tre fjärdedelar är sysselsatta, vilket inte är fallet för invandrare efter sju år. 
 
I stället att upprepa den svårtolkade siffran att mediantiden för att få ett jobb är sju år kan vi titta på andelen invandrare som är sysselsatta efter sju år. Efter sju år i Sverige var i enligt SCB i genomsnitt 55% av de två sista kohorterna invandrare som redovisas sysselsatta. Denna siffra inkluderar ändå invandrare från Nordiska länder, b
land invandrare från t.ex. Irak var 40% sysselsatta efter sju år.

Är Dagens Arena verkligen förvånade att det blir gnäll” över att nästan hälften av invandrarna inte har ett jobb efter sju år i Sverige?
 
Feldbaum skriver även ”att just somalier skulle skilja sig radikalt från det mönstret är osannolikt, vad än Jan Björklund tror.” 

 
Bland invandrare från Somalia var 25% sysselsatta efter sju år enligt SCB. Arena borde inte misstänkliggöra Jan Björklund för att han uppmärksammar att Somalier klarar sig speciellt dåligt på arbetsmarknaden, det är ett objektivt faktum som man kan se i alla källor. Eller är arbetarrörelsen numera nöjda med att en fjärdedel av en grupp jobbar efter sju år i Sverige?

 
Utomeuropeiska invandrares sysselsättningsgrad blir enligt SCB aldrig lika hög som etniska svenskars, inte ens efter 20 år i Sverige. Ponera dock att Centerpartiet sänker lönerna eller att Arena expanderar AMS eller genom något annat magiskt förslag gör att sysselsättningsgraden faktiskt konvergerade efter 20 år. Det innebär fortfarande att invandring ökar utanförskapet i Sverige. 20 år är runt halva tiden man normalt är på arbetsmarknaden under en livstid. Tänk också på att då de invandrare som kom för 20 år sedan hunnit konvergera så har Sverige tagit in 20 nya kohorter som börjar på en låg sysselsättningsgrad. Det är därför andelen som förvärvsarbetar inte har ökat på tio år trots att de som kom för tio år sedan givetvis har stärkt sin position.

 
Det stämmer inte att invandrares problem på arbetsmarknaden är lösta efter sju år i Sverige som Arena försöker ge sken av. Den bristfälliga nivån på diskussionen är inte bara ett problem på borgerliga tankesmedjor som Fores och Migro. Vi ser att ledande vänsterintellektuella tidskrifter avfärdar viktiga sociala problem på basis av siffror som de missförstått. När både de borgerliga och vänstern lägger mer kraft på att aggressivt förneka problem än på att lösa dem är det inte speciellt konstigt att problemen kvarstår.

Comments are closed.