Stark koppling mellan Johan Norberg och Centerpartiets idéprogram

Per Ankersjö, ordförande för Framtidsbygget, förnekade kopplingen mellan Johan Norberg och Centerpartiets idéprogram ”Sanandajis teori är att vi i idéprogramsgruppen baserat vår formulering om fri invandring på en bok som gavs ut blott tolv dagar innan vi presenterade vårt förslag; ett förslag som föregåtts av en process som skett i full öppenhet under mer än ett år. Sanandaji ger dock inga ledtrådar till hur han kommit fram till sin märkliga slutsats”.

Jag gav dock redan tidigare ett rätt tungt vägande exempel, vilket är att Johan Norberg parallellt med att han skrev boken officiellt bidrog till den idégrupp som utarbetade förslaget. Centerpartiets hemsida förklarar att Norberg officiella bidrog till Framtidsbygget, arbetsgruppen bakom idéprogrammet. ”Johan Norberg har på uppdrag av Framtidsbygget skrivit essän “Tillbaka till rötterna.”

När Per Ankersjö beskrev ”Idéprogrammet: gruppens arbetssätt och direktiv” skrev han bland annat “Vi har arrangerat ett antal seminarier. Johan Norberg har skrivit en essä om Jordnära liberalism.”

I denna essä upprepar Johan Norberg sin upptäckt/fantasi som är en viktig del av boken ”Migrationens fraft” att Sverige under 1800-talet hade fri invandring:

”Tillsammans lade de grunden för de tre gyllene reformdecennierna 1840-1870 då Sverige liberaliserades till oigenkännlighet, med representationsreform, tryckfrihet, religionsfrihet, näringsfrihet, frihandel, aktiebolagslag, fria banker och fri ut- och invandring.”

Teorin som Johan Norberg profilerat sig på, att Sverige under 1800-talet präglades av fri invandring (trots att Sverige hade ytterst begränsad invandring) har letat sig in i Centerpartiets underlag. Per Ankarsjö påstår trots detta att jag är oärlig när jag skrev ”Centerpartiets idéprogram har inspirerats av debattören Johan Norberg.”

Jag ska ge fler belägg. Inget av detta är konspirationer, utan huvudsakligen vad som har rapporterats i media av de inblandade. Det finns inget vare sig konstigt eller försåtligt med att en ledande liberal som Johan Norberg inspirerar det liberala Centerpartiet. Det jag har ifrågasatt är den sakliga kvaliteten på hans bidrag.

Riksdagsmannen Johan Hedin, migrationspolitisk talperson för Centerpartiet, köpte privat boken ”Migrationens kraft” och delade ut den i julklapp till Centerpartiets riksdagsgrupp. Detta enligt uppgifter från honom själv i telefon. Varför skäms Centerpartiet för att erkänna att Johan Norbergs idéer inspirerar centrala aktiva? 

Den migrationspolitiska talperson för Centerpartiet, har hävdat att Fri invandring är en enorm plussaffär för Sverige”, precis samma argument författarna framför i sin bok. 

*  I en intervju i Dagens Opinion utvecklar Johan Norberg själv sin roll för Centerpartiets idéutveckling:

”Han är inte medlem i Centerpartiet, men när partiet nu arbetar fram ett nytt partiprogram som ska presenteras i mitten av december fick han ett samtal från programgruppens ordförande tillika stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (c). Johan Norberg fick i uppdrag att skriva en essä. Resultatet blev ”Tillbaka till rötterna – tankar om en jordnära politik”

Hur inblandad är du i arbetet med att utforma Centerpartiets nya partiprogram?

– Inte alls. Däremot har Centerpartiets idéprogramsgrupp velat ha en hel del input i arbetet med programmet. De vände sig till mig och ville att jag i en essä skulle beskriva hur det går enf röd tråd mellan partiets tradionella frågor om landsbygdspolitik och den moderna liberalismen.

Vad är den röda tråden?

– Bakgrunden är att det finns många som tycker att det är märkligt att Centerpartiet har börjat torgföra sig som ett liberalistiskt parti. För mig är det inget konstigt. Det finns en liberalistisk tradition inom partiet som exempelvis under mitten av 1800-talet uttrycktes i form av krav på frihandel.

Är det din uppgift att hjälpa Centerpartiet att definiera den liberalism som de nu ska torgföra?

– Vilka deras avsikter är får du fråga dem om, det är Per Ankersjö som leder det arbetet. Men Centern har tidigare letat sig fram till en ideologi och har hittat på sina egna begrepp. Ett begrepp som ”ekohumanism” har kanske varit främmande för de flesta och ur ett akademiskt perspektiv har det varit oklart vad som egentligen avses, säger Johan Norberg och fortsätter.

– Mer nyligen har det uppstått ett intresse för hur deras idéer passar in i ett mer vedertaget perspektiv. Det är därför som jag, som är oberoende liberal, har kallats in.

Har du andra uppdrag för Centern?

– Det är första gången. Men jag har föreläst för dem lite här och där tidigare, bland annat tre föreläsningar hos Stureplanscentern.

Stureplanscentern kallar dig ”vår vän och stora inspirationskälla”. Hur ser du på det?

– Det är ju en av mina favoritpartigrupperingar. Det är inte ofta du hittar en så nyfiken och dynamisk grupp. De gifter ihop traditionella centeridéer med liberala influenser utifrån på ett sätt som gör dem kreativa och spännande. Dessutom är det kul att enbart med sin existens och sitt namn provocerar.

Vad är din relation till Stureplanscentern?

– Jag känner många av dem ingående och betraktar flera av dem som goda vänner. Till exempel Christer Mellstrand (c) och Johan Hedin (c), som nu sitter i riksdagen.

Kommer göra fler uppdrag för Centerpartiet?

– Det vet jag inte. Det är ingen ambition som jag har, men jag är inte heller helt främmande för det.”

Rätt tydliga kopplingar enligt Norberg själv.

* Norberg gav seminarium för Centerpartiets idégrupp tidig oktober.

 * Ohlininstitutet ordnade seminariet ”Steg mot en fri invandring”:

”När gruppen ansvarig för framtagandet av Centerpartiets nya idéprogram föreslår att partiet ska verka för en fri invandring, och nätverket Migro utkommer med boken “Migrationens kraft”, ändrar debatten kring invandringen till Sverige karaktär. Kring detta handlar även det nya numret av idétidskriften Liberal Debatt. Den 16 januari klockan 17:30-20:00 ger Bertil Ohlininstitutet och Liberal Debatt ett seminarium kring fri invandring. Tre debattörer ger här sina tankar hur Sverige kan utvecklas för en friare invandring. Seminariet genomförs i tankesmedjan Fores lokaler på Bellmangatan 10 i Stockholm (T-bana: Slussen). Medverkar gör: Frida Johansson Metso, ordförande FARR – Flyktinggruppernas och asylkommittéernas riksråd och medlem av Migros skribentnätverk. Johan Hedin, riksdagsledamot och talesperson i migrationspolitiska frågor Centerpartiet. Karin Zelano, chef för tankesmedjan Fores migrationsprogram”. 

Det är helt naturligt att anordna seminarier om nya idéer, men varför förneka det när jag påpekar den intellektuella kopplingen det och kalla mig oärlig? Varför distansera sig från boken? Vet de innerst inne att den var slarvig?

* Förslaget om fri invandring är inte ännu antaget i Centerns idéprogram. Det pågår en intensiv debatt om det.  Johan Norberg har deltagit mer aktiv än någon annan ledande liberal i debatten, med referenser till påståenden i sin bok. I Metro skrev han:

”Idén om öppna gränser i Centerpartiets förslag till idéprogram framställs som obegripligt radikalt och orealistiskt. Men ett sådant förslag bygger faktiskt inte på någon oprövad utopi, utan på insikten att det första världskriget är slut. 1860 införde Sverige liksom andra europeiska länder fri ut- och invandring. Vem som helst hade rätt att flytta hit och arbeta fritt. Argumentet var enkelt: statliga rörelsebegränsningar ska bort, människan ska få söka sig ett bättre liv oavsett vart stegen för henne – och vi har glädje av alla som vill arbeta och bygga landet. Det var en fortsättning på den frihetskamp som brutit ned förbud att lämna marken man brukade och hinder att flytta till en annan by. Den fria rörligheten upphörde med första världskriget 1914. ”

Påståendet från boken att Sverige hade fri och fungerande invandring före första världskriget upprepas, och knyts explicit till förslaget i Centerpartiets idéprogram.

* I Expressen skrev Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt:

”Centerpartiets förslag till idéprogram argumenterar för helt fri invandring. Det är mycket bra. Människan är globaliseringens eftersläntrare. Samtidigt som rörligheten över gränser för varor, tjänster och kapital blivit mycket friare och mer omfattande har rörligheten för människor varit fortsatt begränsad.

Det är märkligt, för det finns inget naturligare för människan än att röra sig till andra trakter, för att fly undan nöd och förtryck, eller för att hitta en plats där hennes arbete betalar sig bättre, där jordarna är rikare eller möjligheterna större. Fram till för 100 år sedan tillämpade Sverige och många andra europeiska länder fri migration.”

Författarna  upprepar i artikeln påståendet från boken att nationalekonomer har sagt att fri invandring är en enorm vinstaffär för ekonomin.

Johan Norberg var officiellt med och bidrog med sina teorier från boken till idéprogrammet. Per Ankarsjö själv nämner Norbergs bidrag. Boken har av Centerpartiets migrationspolitiska talesperson delats ut till riksdagsgruppen som julklapp. Johan Norberg själv har i intervjuer sagt att han inspirerar Centerpartiet och ger föreläsningar för Stureplanscentern. Han har gett seminarier till Centerpartiet. Ledande centerpartister har deltagit i seminarier om boken. Johan Norberg har skrivit artiklar i Metro och Expressen där han använder sina argument från boken ”Migrations kraft” för att uppmuntra och försvara Centerparitets föreslag om fri invandring.

Det är med andra ord knappast så att jag är oärlig när jag gör kopplingen mellan Centerns förslag om fri invandring och Johan Norberg, den främste liberale intellektuell som driver på för fri invandring i Sverige. 

Självfallet påstod jag aldrig att Johan Norberg har ”styrt” Centerpartiet, jag skrev att hans idéer har inspirerat partiets idéprogram och att han deltog i utformandet av idéprogrammet. Som ni ser finns det överväldigande belägg för att Centerpartiet har påverkats av Johan Norbergs ideologi och argument.

Strategin för krishanteringen tycks vara ”förneka allt!”. Man förutsätter att folk ändå inte förstår forskning, blir det en detaljdiskussion om komplicerade ämnen där man envist hävdar att man har rätt så blir en del alltid övertygade. 

Förhoppningen är kanske att om de är tillräckligt många och påstår tillräckligt högt att jag är oärlig, felciterar och inte förstår forskning så kommer de undan att erkänna  felen i boken.

I USA brukar de säga att varje politiskt argument leder till ett motargument. Deras krishanteringsstrategi ignorerar detta och tycks bygga på förhoppningen att jag inte kan eller vill motbevisa dem.

Jag uppmuntrar läsare av denna blogg att på facebook och twitter länka till mina svar, så att alla intresserade kan se vem som har rätt i sak. Detta gäller inte minst den förra bloggposten där jag anklagades för att felcitera Harvardforskaren George Borjas, men där George Borjas själv förklarar att det är den andra sidan i debatten som missförstår och felciterar honom.

Comments are closed.