Oärligt om Sanandaji-Principen

Johan Norberg och Fredrik Segerfeldt ifrågasatte mina värderingar i DN: “Men detta handlar också om värderingar. En gång formulerade han ”Sanandajiprincipen” – att vi ska se upp med att välkomna invandrare, för de röstar på vänstern.“

Detta är oärligt, det är inte vad Sanandajiprincipen säger. Sanandajiprincipen är överhuvudtaget inte normativ, den handlar om politisk teori. Principen säger att ett vanligt
libertarianskt argument inte är logiskt sammanhängande utifrån Lucas-kritiken. 

Problemet med fri invandring till en välfärdstat för
libertarianer är kostnaden för skattebetalarna. Libertarianer som vill slippa detta dilemma säger ibland att de ‘stödjer fri invandring kombinerat med avskaffandet av välfärdstaten’. Sanandajiprincipen förklarar att detta inte är logiskt konsistent. Även om svenska väljare blir övertygande libertarianer och beslutar sig för att avskaffa välfärdstaten så kommer fri invandring att leda till nya väljare som inte är mot välfärdstaten. 

Här är texten:


“Open borders in a[n] affluent welfare state leads to unskilled immigrants soon becoming the majority of the voters. Since unskilled immigrants in the reality we live in generally do not support libertarian style limited government, the Sanandaji Principe states that you can only pick 2 out of 3 of:

1. Limited Government
2. Open Borders
3. Democracy

Even if Swedes and Americans abolished the welfare state tomorrow (something which I would oppose), with open borders the welfare state would reemerge as soon as the immigrants became the majority of voters. Ignoring the voting patterns of immigrants when you propose abolishing the welfare state and fully opening borders is subsequently a violation of the Lucas Critique. Open borders and an abolished welfare state can only be combined in a nightmare society where immigrants and their children are never allowed to vote.

For me the choice is simple, I prefer Democracy to Open Borders. If a country decides to take immigrants, they have to be included 100% with full rights, and not permanent second-class citizens.”

Ingenstans säger Sanandaji-principen att “vi ska se upp med att välkomna invandrare”. Norberg och Segerfeldt tillskriver mig utan belägg lömska saker som att “vi ska se upp” med invandrare. 


Sanandajiprincipen handlar inte om invandring, utan om fri invandring. Norberg har en extrem åsikt vilket är att Sverige som första och enda välfärdsamhälle i världen borde införa fri invandring. Han låtsas sedan att alla som inte delar hans ytterlighetsposition är emot all form av invandring.

Sanandajiprincipen analyserar konsekvenserna av fri invandring för stödet för den offentliga sektorn, vilket är en naturlig del av konsekvensanalysen. Jag har analyserat invandring och stödet för den offentliga sektorn i andra artiklar, utan koppling till Sanandajiprincipen. Ett slutsats är att högern i länder som USA där väljarkåren tack vare ändrad befolkningssammansättning rör sig mot vänster är tvunga att vara bli mindre libertarianska.

Johan Norberg har lagt sig på Aftonbladet Kultur-nivå. Han får storstryk i sakfrågan och kan inte smutskasta mig tillräckligt genom exacta citat. Så han skriver på ett vagt och insinuerande sätt för att misstänkliggöra. 

Johan Norberg är verksam vid Cato-insitute. En forskare med kopplingar till Cato är Professor Bryan Caplan vid George Mason University. Caplan är libertarian och stark anhängare av fri invandring, vilket han har skrivit ett Cato-papper om. Där citerar han min diskussion av Sanandajiprincipen och närliggande ämne. Caplan skriver “The most sophisticated analyses to date are probably two blog posts by Tino Sanandaji (2011a, 2011b). For a critique of Sanandaji, see Caplan (2011).” 


Bryan Caplan håller inte med mig, och fokuserar i sitt svar på libertariansk politiskt teori, det Sanandajiprincipen handlar om. Caplan har inga problem med att missförstå och ägnar sig inte åt att oärligt insinuera främlingsfientlighet. Johan Norberg borde söka inspiration bland seriösa akademiker som Bryan Caplan, inte bland mjuka tänkare på kultursidorna.

Comments are closed.