What Framtidskomissionens Rapport on Somali migration actually finds

The government commissioned report is out. The findings are something quite different from how it is being presented by the government and the media. I highly recommend people read it as it confirms everything I have written.

The government spins the report like this:

“Hittills har somalier haft svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden. Nästan fyra av fem somalier i arbetsför ålder har inte ett arbete. Däremot har somaliska invandrare lyckats betydligt bättre i länder som Storbritannien, USA och Kanada.”

It is incorrect to claim that the report finds that Somali migrants succeed far better in the U.K than Sweden. The report states:

“Var Storbritannien ska placeras på den glidande skalan är I brist på officiell statistik svårt att säga. Det finns uppgifter om att somalierna där har lika låg sysselsättning som i Sverige…En studie av flyktingar på arbetsmarknaden i Storbritannien visar att somalierna är den grupp som lyckats sämst. En rapport från Department for Communities and Local Government är lika nedslående: ”Somalifödda migranter har den lägsta sysselsättning-sgraden av alla invandrare i UK och utbildningsnivåerna inom gruppen är också låga” 

Is it standard practice for the Swedish government webpage to contradict the findings of their own report?

The report finds that Somali immigrants in Canada and the United States have higher employment than Somali immigrants in Sweden but still far below the national average. The main reason appears to be low-wages and the relative lack of a social safety net:

“Minimilönerna i angloamerikanska länder ligger betydligt lägre och anställningsskyddet är mycket sämre än i Sverige…”Piskan” i form av att det inte finns något rimligt alternativ till självförsörjning är kraftigare, åtminstone i USA.”


The report also substantiates the shocking numbers regarding earnings and poverty first presented in this blog:

“Även om sysselsättningsgapet inte är så stort i USA ligger somalierna inte särskilt väl till i det amerikanska sammanhanget. I en rapport om invandring från ett tjugotal afrikanska länder till USA uppvisar somalierna den lägsta sysselsättningssiffran, 54 procent…. Somalierna hade också den lägsta årliga medianinkomsten, 18 000 dollar, att jämföra med 27 000 dollar bland ”svarta afrikanska invandrare” och 33 000 dollar bland infödda”

“Vid denna tid [2001] levde nästan tre fjärdedelar av somalierna i Toronto under fattigdomsgränsen”

Look, you don’t have to be Adam Smith to understand that if Sweden slashes wages and weaken the social safety-net, a higher proportion of Somali-immigrants will work. (which doesn’t seem to be enough to achieve full employment, In Canada according to this report 46 percent of working age Somalis work compared to a national average of 73 percent). That is however not the society the vast majority of Swedish voters want or were promised.

Indeed the report acknowledges this, and concludes that fundamentally altering the Swedish system is neither realistic or desirable:

“Vissa av skälen till somaliernas svaga position på svensk arbetsmarknad – att arbetslösheten skenade I början av 1990-talet och att svenskan är ett marginellt språk – går inte att göra något åt. Andelen lågutbildade kan minskas, men det tar lång tid. Tidens gång innebär att de som i dag är nyanlända inte kommer att vara det i framtiden men samtidigt kommer antagligen nya flyktingar och anhöriga att strömma till. Sådant som näringslivsstruktur och tillgång på ”enkla jobb”, regler på arbetsmarknaden, bidragssystem och företagsklimat går att göra något åt på politisk väg men det handlar om en väg på vilken en majoritet knappast är villig att vandra särskilt långt för att en minoritet ska kunna ta sig in på scenen. 

Vi har redan (kapitel 7) funnit det föga troligt eller önskvärt att någon ”överhalning” av den svenska modell som byggts upp av och för en majoritet av etniska svenskar kommer att äga rum I syfte att skapa manöverutrymme för vissa etniska minoriteter som är vana att operera i mycket annorlunda miljöer. Vi har I stället argumenterat för lokala övergångslösningar, vilka borde vara möjliga att åstadkomma om man på central nivå är beredd att tillåta särslösningar för vissa etniska grupper.”

So ultimately the widely hyped report finds no answer to the problem in the Anglo-Saxon countries. Instead they propose a couple of trivial local transition-solutions. These are:

-“etniska organisationer, där människor kan få information och hjälp på ett för dem språkligt och kulturellt begripligt sätt,  hjälp som kan handla om samhällsinformation, om att hitta
utbildning och bostad, söka jobb, starta företag etc”

-“basarer, där människor kan starta företag i blygsam skala,erbjudas en större kundkrets, få hjälp med ”byråkratin” och kanske även med finansiering

I enthusiastically hope they try that and everything other minor reform you can think of, as we have been doing for years. According to this report Somali-Swedes have an employment rate of 21 and a self-employment rate of 0.6 percent (“Det somaliska egenföretagandet är mycket svagt…År 2010 var blott 0,6 procent av somalierna egenföretagare.”) Serious analysts should not have any delusion that “bazars” och “information” are enough to sovle this.

Ignoring the spin, the findings are that Somali-migration to U.K, Canada and the United States has not been successful either and that no effective solution exists

Extreme poverty in our midst is hardly what most Swedes consider “successful migration” (as Fores writes “lyckad invandring”, “framgångsexempel”). If Swedish left-liberals or libertarians think the American-Dream is having a majority of immigrant live in poverty, they are confused about the concept. Nor has this even been the Swedish-Dream. If the vision of Erik Ullenhag and Fores of Sweden’s future is an low wage, weak safety-net society where the majority of Somali-immigrants live in poverty, they should communicate this very honestly to voters. 

Comments are closed.